Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Katarju (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Katar.
Fotografija: Souq Waqif, Katar. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Souq Waqif, Katar. Foto: Shutterstock

Katar je nedvomno odprt tudi za poslovanje, saj se ponaša z enim najsvobodnejših gospodarstev na svetu in sproščenimi pravili za tuje naložbe. Poleg tega nov zakon iz leta 2019 tujcem omogoča popolno lastništvo lokalnih podjetij.

Ljudje mislijo, da je registracija podjetja v Katarju težka, a v resnici ni.

 • Iskanje imena podjetja

Prvi koraki pri ustanovitvi podjetja zahteva iskanje imena blagovne znamke. Izbira edninskega imena podjetja je pomembna. Pred izbiro imena je treba vse dobro raziskati in načrtovati. Se pa dobava in rezervacija trgovskega imena pogosto izvajata prek spletnega mesta katarske vlade: www.moci.gov.qa.

Ime je mogoče rezervirati tudi prek aplikacije ministrstva (moic_qatar) ali z obiskom glavne stavbe ministrstva ali njegove izpostave. Ne pozabite, da mora biti ime edinstveno in ne sme biti zavajajoče ali v nasprotju z javno etiko. Rezervacija blagovne znamke za tri dni je brezplačna, vendar se plača 1000 QAR, če jo rezervirate za šest mesecev.

image_alt
Za nočitev v teh hotelih boste morali plačati vrtoglavo ceno

 • Odprtje tekočega računa

Drugi korak pri ustanovitvi podjetja v Katarju je odprtje tekočega računa. Za ustanovitev podjetja v tuji lasti morate pridobiti pismo Ministrstva za trgovino in industrijo. V pismu se bo obravnavalo dovoljenje za odprtje tekočega računa v Katarju. Račun bo aktiviran takoj, ker bo deponiran znesek, kot je kapital podjetja. Aktivacija vašega tekočega računa traja približno en do dva dneva.

Ko je tekoči račun odprt, mora podjetje, ki je v tuji lasti, pridobiti soglasje k statutu. To odobritev pogosto prejme ministrstvo za gospodarstvo in trgovino. Za dokončanje postopka je potreben le en dan. V obliki AoA je treba ponovno navesti: ime podjetja, naslov sedeža podjetja, pogoje in namen podjetja, osnovni kapital in oris dejanj na podoben način, omejitve pri prenosu delnic (samo za podjetja), imena, narodnost in prebivališče delničarjev (samo za družbe), načine porazdelitve izgube in dobička med družbeniki ter imena ljudi, ki vodijo podjetje.

Oddaja dodatnih dokumentov: Odvisno od vrste podjetja boste potrebovali nekaj dodatnih dokumentov, da se boste lahko pravno vključili v podjetje. V tej situaciji bo morala družba zagotoviti začasne dokumente. To je pogosto v primeru gospodarskih dejavnosti, med katerimi bo podjetje morda moralo pridobiti izbrano poslovno licenco za določeno dejavnost. Če se tuje naložbe na primer oblikujejo v industrijskem sektorju, je za gospodarski projekt potrebna pridobitev licence. Vendar pa zahtevane licence pogosto zahteva Ministrstvo za energijo in industrijo.

Nacionalni muzej Katar. Foto: Shutterstock
Nacionalni muzej Katar. Foto: Shutterstock

 • Registracija podjetja pri »katarski gospodarski zbornici«

Večina ljudi ta postopek preskoči, ker ni obvezen. Je pa registracija pri katarski 'gospodarski zbornici' pogosto koristna za vaše podjetje. Če želite registrirati svoje podjetje pri katarski gospodarski zbornici, morate vložiti vlogo. Generalni direktor podjetja mora podpisati dokumentacijo, ki mora vključevati: obliko komercialne registracije, kopije osebnih izkaznic lastnika podjetja, delničarjev ali družbenikov, kopijo osebne izkaznice generalnega direktorja, potrdilo o gospodarski registraciji, verodostojno potrdilo o ustanovitvi tujih podjetij ter pečat / žig podjetja.

 • Oblikovanje pečata / žiga podjetja

Pomemben del registracije korporacije v Katarju je zagotoviti, da ima tuji subjekt urejen organizacijski žig. Državni organ ne bo zagotovil pečata, zasebna podjetja jih morajo zagotoviti sama. MBT bo preveril, ali ima offshore podjetje pripravljen žig podjetja ali ne. Oblikovanje pečata / žiga podjetja stane 100 QR.

 • Pridobitev trgovske licence v Katarju?

Ko prejmete CR, morate zahtevati trgovsko licenco. Trgovsko dovoljenje je pomembno za posedovanje pisarniških prostorov in poslovnih dejavnosti. Dovoljenje za obrt izda Ministrstvo za gospodarstvo in trgovino. Pridobitev te licence je eden najpomembnejših postopokov registracije podjetja. Če želite pridobiti to licenco, morate ponovno izpolniti in oddati zahtevano vlogo, ki je na voljo na spletnem mestu MEC.

Način registracije se lahko razlikuje glede na vrsto podjetja. Zgoraj obravnavani koraki predstavljajo celoten postopek registracije podjetja (ne velja za vsa ali katerokoli podjetje).

Vir: https://www.aaiqa.com/company-registration-in-qatar

image_alt
Skrivnostno izginotje starodavne in napredne kitajske civilizacije

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij

Nekateri pomembni poslovni subjekti, ki so zakonsko dovoljeni v Katarju, so:

 • Samostojna podjetniška družba (SPC)
 • Družba z omejeno odgovornostjo (LLC)
 • Javna delniška družba
 • Zasebna delniška družba
 • Skupno podjetje
 • Delniška družba

Delniška družba je družba, katere kapital je razdeljen na tržne delnice, ki so enake vrednosti. Delničarji ne odgovarjajo za dolgove in obveznosti družbe, razen v višini vrednosti svojih delnic.

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, v kateri ni več kot petdeset (50) in ne manj kot dva družbenika. Družbeniki odgovarjajo le v obsegu svojega deleža v kapitalu. Certifikati o delnicah, s katerimi se trguje, se družbenikom za njihove deleže v družbi ne izdajo.

Vir: moci.gov.qa

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT) znaša pet odstotkov.

Katar trenutno ne zaračunava DDV ali prometnega davka na poslovanje, vendar se pričakuje, da bo DDV v državi v okviru skupnega okvira GCC uveden v bližnji prihodnosti. Predvidena davčna stopnja je petodstotna.

DDV se obračunava kot delež od prodajne cene blaga in storitev.

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax) znaša 10 odstotkov.

V Katarju je stopnja davka na dohodek pravnih oseb davek, ki se pobere od podjetij. Znesek temelji na čistem dohodku, ki ga podjetja pridobijo med opravljanjem svoje poslovne dejavnosti, običajno v enem poslovnem letu. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo stopnjo za dohodek podjetij. Prihodki iz davčne stopnje so pomemben vir dohodka za katarsko vlado.

Subjekt, ki je v celoti ali delno v tuji lasti in ki prejme dohodek iz virov v Katarju, je obdavčen v Katarju. V primeru skupnega podviga je davčna obveznost odvisna od deleža tujih partnerjev v dobičku skupnega podviga. Trenutno se davek od dohodka pravnih oseb (CIT) ne obračunava za pravni subjekt, ki je v 100-odstotni lasti državljanov Katarja in držav GCC, ki so rezidenti Katarja.

Če ni izrecno oproščen davka, bo subjekt obdavčen v Katarju, če je ustvaril dohodek iz Katarja, ne glede na kraj njegove ustanovitve.

Katar. Foto: Shutterstock
Katar. Foto: Shutterstock

Obdavčljivi dohodek je na splošno podvržen pavšalni (CIT) stopnji 10 odstotkov z nekaterimi izjemami.

V navedenih posebnih okoliščinah se uporabljajo naslednje davčne stopnje:

Če je bil s katarsko vlado pred 1. januarjem 2010 sklenjen poseben dogovor, se stopnja, določena v sporazumu, še naprej uporablja. Če v pogodbi ni določena stopnja, se uporabi 35-odstotna stopnja.

Stopnja, ki se uporablja za naftne dejavnosti, kot je opredeljena v zakonu št. 3 iz leta 2007, ne sme biti nižja od 35 odstotkov.

Plačila nerezidentom v zvezi z nekaterimi storitvenimi dejavnostmi, ki niso povezane s PE v Katarju, so predmet davčnega odtegljaja (WHT).

Določbe, uvedene z novim davčnim zakonom in njegovimi predpisi, lahko vplivajo na davčni položaj katarske družbe v zvezi z dobički, ki jih je mogoče pripisati njegovemu deležu v ​​Katarju, saj so bile uvedene nove zahteve, ki so zožile obseg takšnih oprostitev, zato je priporočljivo, da vsi katarski subjekti pregledajo svoje davčne pozicije.

image_alt
Finska že četrto leto zapored najsrečnejša država na svetu

Poleg zgoraj navedenega so hčerinske družbe subjektov, ki kotirajo na borzi, v polni lasti, zdaj obdavčene v obsegu ne oproščenega lastništva (tj. tujega ali ne oproščenega lastništva Katarja/GCC). Prej je med davkoplačevalci veljalo, da so takšne hčerinske družbe oproščene davka.

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe znaša 0 odstotkov.

V Katarju je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. Prihodki od dohodnine so pomemben vir dohodka za katarsko vlado.

Dohodnina se ne obračunava na plače in nadomestila zaposlenih.

Samozaposleni posameznik je lahko zavezan dohodnini, če pridobi kvalificirani dohodek iz virov v Katarju.

Vir: taxsummaries.pwc.com; tradingeconomics.com

Več iz rubrike