Odpiramo vrata tujine: Maroko, doing business* (3/5)

V seriji prispevkov nove rubrike Odpiramo vrata tujine, predstavljamo Maroko in svetujemo, kako ustanoviti podjetje in kako delovati njihovega davčnega okolja.
Fotografija: Priprava statuta družbe je najpomembnejši korak pri ustanovitvi podjetja v Maroku. Foto: REUTERS
Odpri galerijo
Priprava statuta družbe je najpomembnejši korak pri ustanovitvi podjetja v Maroku. Foto: REUTERS

Maroško gospodarstvo zaznamuje zmerna rast, nizka inflacija in nižanje državnega dolga. Strategija industrijskega razvoja in modernizacija infrastrukture (med drugim tudi novo pristanišče in prosto-trgovinska cona blizu Tangier-ja), izboljšujejo konkurenčnost Maroka.
 

POSTOPEK USTANOVITVE PODJETJA


1.Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:
Maroko je država, ki slovi po svoji odprtosti za tuje naložbe in kot taka zaseda tretje mesto v Afriki na lestvici Doing business 2019 Svetovne banke .
Dejansko je ustanovitev podjetja v Maroku precej enostavna, saj traja le nekaj dni, da oddate svojo registracijsko datoteko in registrirate zasebno družbo ali delniško družbo.

       1.1 Izbira pravne strukture: Tuja podjetja lahko izbirajo med več pravnimi oblikami za opravljanje svojih dejavnosti v Maroku. Različne vrste podjetij v Maroku spadajo v tri glavne kategorije:
 • partnerstva: splošno partnerstvo, komanditna družba in skupno podjetje.
 • kapitalske družbe: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, poenostavljena delniška družba in komanditna družba z delnicami
 • poslovalnica
V praksi sta najpogosteje uporabljeni pravni obliki družb v Maroku družba z omejeno odgovornostjo (SARL) in delniška družba (SA). 
     
        1. 2. Pridobivanje negativnega potrdila: Negativno potrdilo je upravni dokument, ki ga izda Maroški urad za industrijsko in poslovno lastnino (OMPIC). Potrjuje, da je trgovsko ime, ki ga zahteva vlagatelj, na voljo in ga je mogoče vpisati v trgovinski register. Vloga za negativno potrdilo se odda prek spleta prek spletnega mesta OMPIC, njegova veljavnost pa se je pred kratkim skrajšala na 90 dni.
 
       1.3. Podpis komercialnega zakupa ali pogodbe o domiciliranju: Vsako podjetje v Maroku mora biti pravilno registrirano s sedežem. V zvezi s tem sta na voljo dve možnosti:
 • najem prostorov s podpisom komercialne najemne pogodbe;
 • domicil v poslovnem centru.
Posamezniki, ki imajo davčno prebivališče v Maroku, so zavezani plačilu dohodnine od svojega dohodka po vsem svetu.(Maroko, Casablanca) Foto: Albina Podbevšek
Posamezniki, ki imajo davčno prebivališče v Maroku, so zavezani plačilu dohodnine od svojega dohodka po vsem svetu.(Maroko, Casablanca) Foto: Albina Podbevšek
Domicilizacija je običajno najbolj priljubljena možnost za podjetja zaradi nizke cene in preprostosti. Po ocenah maroškega združenja poslovnih centrov (AMCA) je dejansko 72% novonastalih podjetij v Casablanci med začetno fazo uporabilo domicilizacijo.

       1.4. Odpiranje poslovnega bančnega računa: Ta postopek je obvezen za SA in LLC, katerih vplačani kapital presega 100.000 MAD. Vključuje odprtje začasnega bančnega računa v lokalni banki, kamor se prenese osnovni kapital podjetja. Ko je prenos zaključen, banka izda potrdilo o zamrznitvi kapitala.
 
      1.5. Podpis statuta: Priprava statuta družbe je najpomembnejši korak pri ustanovitvi podjetja v Maroku. Statut je dejansko ustanovni dokument družbe in zajema vsa pravila, ki urejajo tako razmerja med delničarji kot razmerja s tretjimi osebami. To je bistveni dokument, ki bo določal pravila delovanja vašega podjetja, predstavljal bo nekakšno "ustavo" vašega podjetja. Ta dokument je mogoče sestaviti na dva različna načina:
 • statut pripravi strokovnjak (pooblaščeni računovodja ali pravnik);
 • statut lahko sestavite tudi sami
Priporočljivo je, da za njihovo pripravo najamete strokovnjaka, da se izognete morebitnim nevšečnostim ali neprijetnim presenečenjem pri gospodarskem sodišču. 

V praksi uporaba standardnih modelov (ki jih je mogoče zlahka najti na internetu) ni dobra ideja. Ti modeli se nikoli ne bodo ujemali s posebnostmi vašega podjetja in njegovega operativnega modela.
Po končani pripravi statuta lahko ustanovni partnerji podpišejo končne statute, ne da bi bili fizično prisotni v Maroku.        1.6. Predložitev registracijske datoteke regionalnemu investicijskemu centru (CRI): Zahtevani dokumenti maroškega registra podjetij (CRI) so naslednji: 
 • Negativno potrdilo, 
 • Končni statut, 
 • Enotna oblika CRI, 
 • Kopije osebnih izkaznic ali potnih listov upraviteljev in predstavnikov delničarjev 
 • statut in izvleček trgovinskega registra matične družbe, če je primerno.
Vsi ustanovni dokumenti se nato vložijo pri regionalnem investicijskem centru (CRI) v mestu, kjer je sedež podjetja.
CRI deluje kot nekakšen organ „vse na enem mestu“ za ustanavljanje podjetij v Maroku (podobno kot naše VEM točke) in združuje storitve trgovinskega sodišča, davčnih organov, iskanja maroških podjetij (OMPIC) in socialne varnosti (CNSS).

       1.7. Umik datoteke za vključitev iz CRI: V praksi je podjetje običajno registrirano v enem tednu do 10 dneh od datuma vložitve prijave. Dokumenti, ki jih izda CRI, vključujejo:
 • obrazec za obveščanje o identifikatorjih podjetja; 
 • potrdilo o registraciji davka na poklic,
 • izjavo o obstoju, ki jo je izdala davčna uprava;
 • potrdilo o registraciji Nacionalnega sklada za socialno varnost (CNSS)
 • originalne kopije pravilno registriranega statuta.
Trgovski register izda izpisek trgovinskega registra v enem tednu po ustanovitvi podjetja.

        1.8. Pravno oglaševanje: Ko se družba ustanovi, je treba opraviti formalnosti pravne objave v časopisu in v uradnem biltenu.
 
       1.9. Dokončajte nastavitev poslovnega bančnega računa: Ko so ti koraki zaključeni, se celotna vpisna datoteka pošlje banki na odprtje končnega poslovnega bančnega računa.
 
       1.10. Poročanje uradu za menjavo valut: V skladu z deviznimi predpisi lahko tuji vlagatelji prosto izplačajo v tujino ves prihodek od svojih naložb v Maroku (dividende, prodajna cena delnic in likvidacijski dohodek), če se začetna naložba izvede v eni od tujih valut, ki jih priznava Maroška centralna banka. Da bi lahko imeli koristi od poznejšega prenosa dividend v tujino, je treba deviznemu uradu (Office des Changes) predložiti poročilo o tuji naložbi v Maroko.
 
Ko je podjetje ustanovljeno, je treba naročiti še pečat za vaše podjetje in izbrati računovodski servis.

Maroko je država, ki slovi po svoji odprtosti za tuje naložbe in kot taka zaseda tretje mesto v Afriki na lestvici Doing business 2019 Svetovne banke. (Markoko. Marakeš) Foto: Albina Podbevšek
Maroko je država, ki slovi po svoji odprtosti za tuje naložbe in kot taka zaseda tretje mesto v Afriki na lestvici Doing business 2019 Svetovne banke. (Markoko. Marakeš) Foto: Albina Podbevšek

 

Nekaj nasvetov

 • Pri odpiranju podjetja v Maroku je priporočljivo, da strokovnjak opravi predhodno študijo o pravnih, socialnih in davčnih posledicah vašega projekta v Maroku.
 • Tuji vlagatelji morajo začetni vplačani kapital prenesti v tuje valute, da bi lahko izkoristili brezplačen prenos dobička, ustvarjenega s temi naložbami.
 • Priporočljivo je, da ne uporabljate standardnega modela statuta, ki se ne ujema s posebnostmi vašega podjetja in njegovega operativnega modela.
 • Priporočljivo je pripraviti partnersko pogodbo, če ima podjetje več delniških družb ;
 • Izbira poslovnih centrov je ključnega pomena . Prepričati se morate, da je njihova pisarna na znanem poslovnem območju. Preverite tudi, ali gre za dobro uveljavljeno podjetje in da verjetno ne bo nepričakovano zaprlo svojih vrat. Pri podpisu pogodbe o domiciliranju boste morali biti še posebej pozorni;
 • Priporočljivo je tudi najeti angleško ali – še bolje - francosko govorečega svetovalca (pooblaščenega računovodjo ali pravnika), da se izognete morebitnim težavam med postopkom ustanovitve;
 • Nazadnje ne bo treba spregledati vidikov intelektualne lastnine . Zato je močno priporočljivo, da svoje podjetje zaščitite z lokalno blagovno znamko, da se izognete morebitnim sporom.

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:


Družba z omejeno odgovornostjo (SARL)

LLC ali družba z omejeno odgovornostjo je pravnoorganizacijska oblika podjetja, ki jo lahko ustanovi eden (SARL z enim delničarjem) ali več delničarjev.
Ta pravna oblika je na splošno prilagojena malim podjetjem in srednje velikim podjetjem ter ima naslednje ključne značilnosti:
 • Neprenosljivost delnic v podjetju , razen med zakoncema in starši in otroki
 • najmanj dva ustanovna partnerja, razen pri SARL z enim delničarjem,
 • glede minimalnega osnovnega kapitala ni omejitev. Vendar je zavoljo verodostojnosti prihodnjih partnerjev (bank, strank, dobaviteljev) priporočljivo, da osnovni kapital znaša najmanj 100 000 MAD.
 • Direktorju LLC ni treba imeti prebivališča v Maroku ali imeti delnic v omenjeni družbi. 
 • Če promet (brez davka) LLC preseže 50.000.000 MAD, je treba imenovati revizorja.
Delniška družba (SA)
To je druga najpogostejša pravna oblika v Maroku, v kateri imajo delničarji prenosljive vrednostne papirje (delnice) in so odgovorni za izgube, omejene na znesek njihovega vložka.
Glavne značilnosti SA so:
 • brezplačen prenos in prenosljivost delnic,
 • najmanj 5 delničarjev,
 • najmanjši osnovni kapital 300.000 MAD ali 3.000.000 MAD v primeru javne ponudbe,
 • imenovati je treba revizorja.
Obstajata dve vrsti delniških družb:
 • delniška družba pod vodstvom upravnega odbora (vsaj trije in največ dvanajst članov),
 • Javna delniška družba, ki jo upravlja uprava, zadolžena za poslovanje družbe, in nadzorni svet, ki v imenu delničarjev nadzoruje upravljanje uprave.
Poznamo pa še ostale družbe in sicer poenostavljeno delniško družbo (SAS) in poslovalnico.


Davčno okolje


1.Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):
Standardna stopnja DDV je 20%.
DDV se obračunava po maroškem davčnem zakoniku in ga je treba plačati za vse industrijske, trgovske in obrtne transakcije, ki potekajo v Maroku, pa tudi za uvozne postopke.

Šteje se, da prodaja storitev in blaga poteka v Maroku in je zato predmet DDV, če je prodano blago dostavljeno v Maroko in če se prodane storitve porabijo ali uporabljajo v Maroku.

Za posebej določene operacije veljajo nižje davčne stopnje 7%, 10% in 14%:
 • Znižana davčna stopnja 10%: velja za naftne derivate, bančne transakcije, hotelsko poslovanje, restavracijsko poslovanje, prodajni in dostavni postopki v zvezi z umetniškimi predmeti, jedilna tekoča olja, sončni grelniki vode.
 • Stopnja DDV za promet, elektriko in sončno energijo je: 14% (enako kot za maslo).
 • Znižana stopnja 7%: velja za vodo, najem števcev vode in električne energije, farmacevtski izdelki in nepovratna embalaža farmacevtskih izdelkov.
Na voljo sta dve vrsti oprostitev plačila DDV: oprostitev kredita, ki je enakovredna konceptu ničelnega davka ter oprostitev brez kredita.

Dobave z ničelno oceno vključujejo (vendar niso omejene na) dobave naslednjega blaga ali storitev:
 • Izvoženo blago in storitve.
 • Določena kmetijska oprema, dobavljena v predpisanih okoliščinah.
 • Investicijsko blago, evidentirano kot osnovna sredstva v računovodstvu podjetja in pridobljeno v prvih 24 mesecih po začetku dejavnosti.
 • Blago in storitve za podjetja s sedežem v območjih proste trgovine (FTZ).
 • Dejavnosti, povezane z raziskovanjem ogljikovodikov itd.
Izvzeti od obdavčitve oziroma oproščene dobave brez pravice do odbitka vključujejo (vendar niso omejene na) dobave naslednjega blaga ali storitev:
 • Mleko, sladkor, kruh, žita.
 • Fiskalne znamke.
 • Časopisi, knjige, dokumentarni filmi.
 • Obresti za državna posojila.
Pri odpiranju podjetja v Maroku je priporočljivo, da strokovnjak opravi predhodno študijo o pravnih, socialnih in davčnih posledicah vašega projekta v Maroku. FOTO:IGOR MODIC/DELO
Pri odpiranju podjetja v Maroku je priporočljivo, da strokovnjak opravi predhodno študijo o pravnih, socialnih in davčnih posledicah vašega projekta v Maroku. FOTO:IGOR MODIC/DELO


Metoda izračuna, izjave in poravnave: DDV se obračuna na neto prodajno ceno dobave blaga in storitev v Maroku ter na uvozne transakcije. Vse osebe, ki so zavezane plačilu DDV, morajo v 30 dneh od začetka poslovanja dati izjavo o obstoju, da se lahko registrirajo za namene DDV. Na splošno je treba obračun DDV vložiti mesečno.

Drugi davki na potrošnjo: trošarine, ki se obračunavajo za alkoholne pijače, energijske pijače, tobak, sladkor, naftne derivate, maziva itd.
Letalske karte za mednarodne lete z maroških letališč so obdavčene s 100 MAD za ekonomski razred in 400 MAD za poslovni in prvi razred.

2.Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax): - CIT

Finančni zakon za leto 2020 je zvišal stopnjo CIT, ki se uporablja za vmesni obdavčljivi dohodek v razponu od 300.001 maroških dirhamov (MAD) do 1 milijona MAD, s 17,5% na 20%. 

Stopnja 20% velja tudi za del obdavčljivega dobička nad milijon MAD za nekatera podjetja, kot so podjetja izvoznice, rudarske družbe, podjetja, ki izvajajo storitve zunanjega izvajanja znotraj ali zunaj industrijskih integriranih platform, namenjenih tem dejavnostim itd. .
 • Stopnja 31% se zniža na 28% za podjetja, ki opravljajo industrijsko dejavnost s čistim dobičkom, manjšim od 100 milijonov MAD.
 • Stopnja 37% ostaja veljavna za kreditne institucije in asimilirane organizacije, zavarovalnice in pozavarovalnice, pa tudi za zavarovalnice in sklade Takafoul.
 • Od 1. januarja 2020 je izvozni promet upravičen do obdavčitve po stopnjah 10% in 20% nad 300.000 MAD.

Obdavčitev po zgoraj omenjenih stopnjah velja tudi za prihodek od prodaje izdelkov podjetjem, ki se nahajajo v conah industrijskega pospeševanja pod nekaterimi pogoji.Prehodni ukrepi
 • Podjetja, ki od 1. januarja 2020 izvedejo prvo izvozno operacijo, ne bodo več upravičena do petletne izjeme.
 • Podjetja, ki so izvedla prvi izvoz pred 1. januarjem 2020, bodo še naprej upravičena do popolne izjeme do izteka petletnega obdobja izjeme.
 • Najnižja stopnja prispevka se je zmanjšala z 0,75% na 0,50%.
 • Vendar se poveča na 0,6%, če je po 36-mesečnem obdobju izvzetja trenutni rezultat brez amortizacije razglašen za negativni dve zaporedni proračunski leti.
 • Ta določba se uporablja za napovedi CIT, predložene 1. januarja 2020 (ob upoštevanju davčnega primanjkljaja za proračunska leta pred 1. januarjem 2020).
3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

Razpon je od ničelne stopnje pa do 38%.
Posamezniki, ki imajo davčno prebivališče v Maroku, so zavezani plačilu dohodnine od svojega dohodka po vsem svetu.
Posamezniki, ki nimajo davčnega prebivališča v Maroku, so obdavčeni samo na dohodek iz Maroka.
 
Letni obdavčljivi dohodek (MAD)  Davčna stopnja (%)
0 do 30.000 Izvzeto
30.001 do 50.000 10.
50.001 do 60.000 20.
60.001 do 80.000 30.
80.001 do 180.000 34
Več kot 180.000 38


4. TPI (poseben davek na uvoz oziroma carina):

Taxe Parafiscale à l'Import (TPI), katerega stopnja je 0,25% od vrednosti uvoženega blaga.
Carine se izračunajo na podlagi vrednosti ad valorem blaga ob vstopu v Maroko.

Carine se lahko znižajo, če za uvožene izdelke veljajo sporazumi o prosti trgovini, ki jih je podpisal Maroko, ali druge posebne regulativne določbe.

Poklicni davek
Poklicni davek se obračuna za posameznike in podjetja, ki v Maroku opravljajo poklicno dejavnost.

Davek je sestavljen iz davka na najemno vrednost poslovnih prostorov (najetih ali v lasti) in osnovnih sredstev. Davčne stopnje se gibljejo med 10% in 30%, z izjemo za prvih pet let dejavnosti.

Vrednost najema je izvzeta za del stroškov, ki presega 50 milijonov MAD.

 

Več iz rubrike