Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Japonskem (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Japonsko.
Fotografija: Tokio, Japonska. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Tokio, Japonska. Foto: Shutterstock

Japonsko gospodarstvo je eno največjih na svetu in zelo razvito prostotržno gospodarstvo. Je tretje največja na svetu po nominalnem BDP in četrto največje po pariteti kupne moči (PKM). Je drugo največje razvito gospodarstvo na svetu.

Ima dobro izobraženo, marljivo delovno silo, zaradi velikega, bogatega prebivalstva pa je eden največjih potrošniških trgov na svetu.

Gospodarske panoge Japonske

Od leta 1990 japonsko gospodarstvo trpi zaradi gospodarske stagnacije, covid-19 pa je položaj le še poslabšal. Težave z dobavno verigo, naraščajoči stroški dela in politična vprašanja, so poudarili težave z zanašanjem Japonske na Kitajsko kot osnovo za njene proizvodne naložbe. Čeprav je Japonska četrto največje gospodarstvo na svetu že od devetdesetih let prejšnjega stoletja, trpi zaradi deflacije in počasne rasti. »Abenomika« ni uspela popraviti nizkih cen, dragega uvoza in visokega razmerja med dolgom in BDP.

image_alt
Japonska modrost za uspešno vodenje zaposlenih

Japonci so postali bogati, ker so lahko prilagodili svoje družbene, gospodarske in izobraževalne sisteme, ki so jih predstavljali izzivi Zahoda. Imeli so tudi korist, ko so gledali, kako je njihova soseda Kitajska vsa okrvavljena v opijskih vojnah, in se učili iz kitajske napake.

Glede na globalne makro modele Trading Economics in pričakovanja analitikov naj bi stopnja rasti BDP na Japonskem znašala 1,00 odstotka do konca tega četrtletja. V skladu z našimi ekonometričnimi modeli se bo dolgoročno predvidena stopnja rasti japonskega BDP leta 2022 gibala okoli 0,60 odstotka in leta 2023 0,50 odstotka.

Gospodarstvo države, tretje največje za ZDA in Kitajsko, je v obdobju od aprila do junija raslo po letni stopnji 1,3 odstotka, kar je četrtletno povečanje za 0,3 odstotka.

V zadnje pol stoletja je Japonska doživela tako visoko rast kot dolgotrajno stagnacijo. V obdobju hitre rasti so bili kljub obstoju MITI nizki davki in nizke ravni državnega posredovanja glavne politike, ki so spodbujale to rast.

Japonska. Foto: Shutterstock
Japonska. Foto: Shutterstock

Znesek japonskega državnega dolga je leta 2019 znašal približno 11,63 bilijona ameriških dolarjev. Na lestvici dolga glede na BDP po državah je Japonska tako trenutno na prvem mestu.

Javni dolg Japonske se je še naprej povečeval kot odgovor na številne izzive, vključno s svetovno finančno krizo v letih 2007–2008, potresom leta 2011 in pandemijo covid-19, ki se je začela konec leta 2019.

Zakaj je BDP tako visok? Od šestdesetih do osemdesetih let prejšnjega stoletja, je Japonska dosegla eno najvišjih stopenj gospodarske rasti na svetu. To je zasluga velikega domačega trga zahtevnih potrošnikov, ki je japonskim podjetjem dal prednost v obsegu poslovanja.

Dolgoročno se predvideva, da se bo BDP Japonske v skladu z našimi ekonometričnimi modeli gibal okoli 5500 milijard ameriških dolarjev leta 2022 in 5900 milijard ameriških dolarjev leta 2023.

To je največji začetni načrt porabe Japonske doslej, ki poudarja prehod od fiskalne konsolidacije k bolj trajnostni stopnji bruto domačega proizvoda. Ocenjuje se 3,2-odstotno rast v proračunskem obdobju 2022–2023 v primerjavi s prejšnjo oceno 2,2-odstotno, ki je bila podlaga za proračunski načrt.

Največje panoge so med drugim kmetijstvo in ribištvo, proizvodnja in turizem

Kmetijski sektor je v letu 2020 prispeval le 1 odstotek BDP in zaposloval 3,4 odstotka delovne sile. Storitveni sektor predstavlja 70 odstotkov BDP in zaposluje 72,6 odstotka delovne sile. Industrijski sektor predstavlja 29 odstotkov BDP in zaposluje 24,1 odstotka delovne sile.

Čeprav ima Japonska nekaj nahajališč zlata, magnezija, premoga in srebra, ima država zelo omejene naravne vire. Ker ima veliko pomorsko območje, je ena največjih svetovnih proizvajalk ribiških proizvodov. Glede na to, da je samo 11 odstotkov japonske površine primerno za kmetovanje, je kmetijski sektor na Japonskem majhen.

image_alt
Trgovska veriga za oblačila in izdelke za dom prihaja v Slovenijo

Kmetijstvo: Najpomembnejša kmetijska pridelka sta čaj in riž, kmetijski sektor pa je zelo subvencioniran in zaščiten. 

Storitve: Glavne storitvene dejavnosti na Japonskem so bančništvo, zavarovalništvo, maloprodaja, prevoz in telekomunikacije. Država ima tudi pomemben turistični sektor, ki se je v zadnjih letih znatno povečal. 

Industrija:  Japonska dominira v avtomobilski industriji, robotiki, biotehnologiji, nanotehnologijah in obnovljivih virih energije.  Država je 3. največja proizvajalka avtomobilov na svetu in 2. največja proizvajalka ladij. 

  • Stroji: Japonski trg polprevodnikov je v obdobju 2016-2020 rasel po 2,1 odstotka povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 32 milijard evrov. Segment integriranih vezij je največji segment na japonskem trgu polprevodnikov, saj je v letu 2020 ustvaril 17,1 milijarde evrov prihodkov, kar predstavlja 53,6 odstotka celotne vrednosti trga.  Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg polprevodnikov v obdobju 2021-2025 rasel po 5,8 odstotka na povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 39,6 milijarde evrov. 
  • Ekologija: Japonski trg ekoloških živil je v obdobju 2016-2020 rasel po 12 odstotkov na povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril vrednost 1,6 milijarde evrov. Rast trga ekoloških živil na Japonskem je del svetovnega trenda zdravega prehranjevanja ter povpraševanja po različnih izdelkih v segmentu pripravljenih obrokov. Segment ekološkega mesa, rib in perutnine je največji segment na japonskem trgu ekoloških živil, saj je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 411,2 milijonov evrov, kar predstavlja 26,1 odstotka celotne vrednosti trga.  Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg ekoloških živil v obdobju 2021-2025 rasel po štiri odstotke na povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 1,8 milijarde evrov. 

Vir: EIU; Factiva, april 2021

Pregled gospodarskih gibanj na Japonskem

Uvoz: Japonska je imela v letu 2020 25,3 milijarde evrov presežka v blagovni menjavi, uvozili so za 528,3 milijarde evrov blaga. Japonska največ uvaža mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, stroje, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Najpomembnejša partnerica pri uvozu je Kitajska, iz katere so v letu 2020 uvozili za 25,8 odstotka celotnega uvoza. Druge pomembnejše države, iz katerih je Japonska uvažala v letu 2020, so še ZDA, Avstralija, Tajvan in Južna Koreja.

Izvoz: V letu 2020 so izvozili za 553,6 milijarde evrov. Japonska največ izvaža vozila, stroje, električno in elektronsko opremo, blago široke potrošnje ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Vodilni izvozni trg je bila v letu 2020 Kitajska.

Vir: tradingeconomics.com, Ministrstvo za finance, Japonska

Glavne uvozne blagovne skupine 2020

% od celote

Glavne izvozne blagovne skupine 2020

% od celote

Mineralna goriva, olja

16,6

Vozila

19,1

Električna in elektronska oprema

15,2

Stroji, jedrski reaktorji

19,0

Stroji, jedrski reaktorji

10,6

Električna in elektronska oprema

16,0

Farmacevtski izdelki

4,5

Ostalo blago

6,4

Optična, tehn. in medic. oprema

4,1

Optična, tehn. in medic. oprema

5,8

Vodilni uvozni trgi 2020

% od celote

Vodilni izvozni trgi 2020

% od celote

Kitajska

25,8

Kitajska

22,0

ZDA

11,3

ZDA

18,5

Avstralija

5,6

Južna Koreja

7,0

Tajvan

4,2

Tajvan

6,9

Južna Koreja

4,2

Hong Kong, Kitajska

5,0

Slovenija (77. mesto)

<0,1

Slovenija (82. mesto)

<0,1

Vir: Factiva; ITC, junij 2021

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Japonskem so v letu 2018 znašale 181,1 milijarde evrov. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,1 odstotka. Celotne izhodne TNI Japonske so v letu 2018 znašale 1411,2 milijarde evrov, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 10,7 odstotka.

Kyoto, Japonska. Foto: Shutterstock
Kyoto, Japonska. Foto: Shutterstock

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 105,2 milijarde evrov. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Singapur in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju polprevodnikov in obnovljivih virov energije.

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020:

Podjetje

Obseg investicij

(v mio EUR)

ProLogis

3988,6

Fairfield Inn & Suites by Marriott

2405,1

Canadian Solar Inc (CSI)

2147,3

Pacifico Energy

1330,2

Global Logistics Properties (GLP)

1297,4

Amazon Japan

291,3

Citibank Japan

267,9

 Vir: FDI Intelligence, september 2020

Zanimivosti - poslovno sodelovanje med Japonsko in Slovenijo

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021

Davčni sporazum: Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, je bil sprejet 24. maja 2017.

Priložnosti na japonskem trgu:

  • Farmacija in medicinske tehnologije: Hitro staranje prebivalstva ustvarja povpraševanje po farmacevtskih izdelkih in medicinskih tehnologijah. V ospredju so informacijske tehnologije na področjih zdravstvene oskrbe in nege na domu.
  • Prehrambni izdelki: Po podatkih japonskega nacionalnega inštituta za raziskave prebivalstva in socialne varnosti, bo do leta 2025 30 odstotkov prebivalcev starih 65 let ali več. Poleg tega je pričakovana življenjska doba Japonske najdaljša na svetu. Ta dejstva ustvarjajo veliko povpraševanje po zdravi hrani. Na japonskem trgu je veliko povpraševanje po živilih, ki ponujajo posebne zdravstvene koristi, na primer zmanjšanje holesterola ali visoka vsebnost antioksidantov. Potrošniki povprašujejo po funkcionalni hrani, oziroma hrani za posebne zdravstvene namene. Sem spadajo tudi energijske pijače ter vnaprej pripravljeni prigrizki s suhim sadjem in oreščki. Veliko povpraševanje je tudi po že pripravljenih jedeh ter zahodnih prehrambnih izdelkih.
  • Japonska industrija elektronskih izdelkov je med največjimi na svetu in zato najpomembnejši dejavnik povpraševanja po prodaji polprevodnikov na Japonsko. Japonski trg polprevodnikov hitro raste in tujim podjetjem odpira številne priložnosti, zlasti tistim, ki  dobavljajo čipe za zaslone pametnih telefonov, računalniške strežnike, opremo za shranjevanje podatkov, elektronske merilne instrumente in elektro-medicinsko opremo ter avtomobilsko elektroniko.
  • Izdelki široke potrošnje: Japonsko veliko in razvito potrošniško gospodarstvo, v katerem potrošniki s precejšnjo kupno močjo iščejo visokokakovostne, trendovske ter inovativne izdelke in storitve, prinaša številne poslovne priložnosti.

Izobraževanje: Japonski šolski sistem sestavljajo predvsem šestletne osnovne šole, triletne nižje srednje šole in triletne srednje šole, ki jim sledijo dve ali triletne nižje šole ali štiriletne šole. Obvezno izobraževanje traja devet let, od osnovne do srednje šole.

Skoraj vsi se po končani osnovni šoli vpišejo v srednjo šolo, tudi na višji srednji šoli. Danes ima vsa japonska mladina zaključeno vsaj srednjo šolo. Podobno kot v Sloveniji imajo še poklicne, pa višje in visoke šole. Študij na daljavo obstaja na Japonskem že od leta 1985. Izobraževalni proces traja štiri leta in velja, da je vstop v izobraževalno ustanovo kompleksen, ampak, ko si enkrat sprejet, potem je skoraj nemogoče, da te izključijo.

image_alt
Kitajska vodi revolucijo v maloprodaji

Najbolj znane univerze: University of Tokyo, Kyoto University, Osaka University, Tokyo Institute of Technology, Tohoku University, itd.

Tujci, ki želijo študirati na japonski univerzi, morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Imeti veljaven potni list; 12 let šolanja v domači državi ali diploma mednarodne mature (nemški Abitur sprejemajo tudi številne univerze); dokaz, da lahko plačate vse svoje stroške med študijem.

Na zasebnih univerzah so šolnine na Japonskem običajno okoli 12.000–18.000 ameriških dolarjev na leto. Študij v tujini na Japonskem je tudi naložba, ki se bo verjetno izplačala.

Obstaja veliko dobrih razlogov za študij na Japonskem. Nekatere študente pritegnejo visoki japonski izobraževalni standardi, druge pa bogata kulturna dediščina države. Z več kot 150.000 mednarodnimi študenti je Japonska ena najbolj priljubljenih destinacij za mednarodne študente.

Lahko študirate na Japonskem, ne da bi znali japonski jezik. Vendar pa bodo vaše možnosti za šole verjetno omejene na mednarodne srednje šole, visoke šole in univerze, ki ponujajo nekatere programe v angleškem jeziku.

Delo: Japonska ponuja široko izbiro dela za tujce, med drugim tudi za inženirje ter pravnike. Potrebna je pridobitev delovne vize. Za stalno prebivališče lahko tujec zaprosi šele, ko je na Japonskem neprekinjeno živel 10 let. Ob tem je potrebno dokazati čisto kartoteko in finančno neodvisnost, kar je pogoj za življenje in delo za nedoločen čas.

Kyoto, Japonska. Foto: Shutterstock
Kyoto, Japonska. Foto: Shutterstock

Ali lahko dobite službo na Japonskem kot tujec? Tujci, ki imajo enega od zgoraj navedenih rezidenčnih statusov, se lahko popolnoma svobodno ukvarjajo s kakršnimikoli dejavnostmi na Japonskem. Svobodno opravljajo kakršnokoli delo in ga po želji tudi spremenijo.

Najboljša delovna mesta na Japonskem, na katera se lahko prijavite iz tujine: spletni razvijalec / IT osebje; inštruktor angleščine; prodajno osebje; učitelj glasbe; prevajalec video iger; osebje na recepciji.

Katera delovna mesta je enostavno dobiti na Japonskem? Poučevanje angleščine je eden najlažjih načinov za zaposlitev na Japonskem. Programi in šole po vsej Japonski želijo najeti angleško govoreče ljudi. Večina bo zagotovila vso podporo, ki jo potrebujete, da pridete tja, vključno z urejanjem vizumov in stanovanj.

image_alt
Najstarejši hotel na svetu se nahaja na Japonskem

Kako lahko dobim delovni vizum na Japonskem? Prijavite se za japonski delovni vizum; Obrnite se na najbližje japonsko veleposlaništvo ali konzulat; Zberite potrebne dokumente za japonski delovni vizum; Vlogo za delovni vizum za Japonsko oddajte neposredno na veleposlaništvu/konzulatu ali pri potovalni agenciji ali agenciji za izdajo vizuma ter izberite vizum.

Povprečni pogodbeni zaslužki redno zaposlenih na Japonskem so znašali okoli 262.000 japonskih jenov na mesec in se nekoliko zmanjšali s približno 264.000 jenov v prejšnjem letu. Hkrati je povprečno število delovnih ur v tistem letu doseglo rekordno nizko raven s približno 135,1 opravljenimi urami na mesec.

Japonska povprečna minimalna urna plača se je leta 2021 dvignila na 930 jenov. Minimalna urna postavka na Japonskem v proračunskem letu 2021, se je zvišala, kar pomeni najhitrejšo rast do sedaj.

Več iz rubrike