Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Barbadosu (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Barbados.
Fotografija: Barbados. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Barbados. Foto: Shutterstock

Barbados je odprto tržno gospodarstvo, v katerem so cene blaga in storitev določene v sistemu prostih cen. Je član Karibske skupnosti (CARICOM).

Velja za najbogatejšo in eno najbolj razvitih držav na vzhodnih Karibih in ima enega najvišjih dohodkov na prebivalca v regiji. V preteklosti je bilo barbadoško gospodarstvo odvisno od pridelave sladkornega trsa in s tem povezanih dejavnosti.

Je razmeroma stabilna majhna otoška država v razvoju. Je država z visokimi dohodki, kjer je zasebni sektor glavni gospodarski motor. Ima razpršeno gospodarstvo, ki temelji na turizmu in bančništvu. Je tudi eden izmed bolj naseljenih in uspešnih karibskih otokov. Politična, gospodarska in družbena stabilnost so mu omogočile razmeroma visok življenjski standard.

V letih 1990 je Barbados zapadel v gospodarsko krizo, ki pa so jo z reformami do leta 1993 odpravili.

Barbados je utrpel tako osupljiv dolg, deloma zaradi svoje nasilne zgodovine suženjstva, upada otoške industrije sladkorja in selitve državljanov, ki so želeli več priložnosti, kot jih je bilo na otoku.

Leta 2020 je državni dolg Barbadosa znašal okoli 6,64 milijarde ameriških dolarjev.

Ocena ekonomske svobode je 65,0, s čimer je njegovo gospodarstvo 67. najbolj svobodno v indeksu 2021. Njena skupna ocena se je povečala za 3,6 točke predvsem zaradi izboljšanja fiskalnega zdravja. Leta 2021 se je ocena ekonomske svobode za Barbados povzpela višje v zmerno prosti kategoriji. Glavni razlog za izboljšanje je bilo boljše upravljanje dolga s strani države.

Politično stabilnost demokratičnega Barbadosa so Karibi zavidali že vse od osamosvojitve leta 1966. Stopnje rasti so se od takrat v povprečju gibale med 3–5 odstotkov.

Letna stopnja rasti BDP na Barbadosu je od leta 1975 do 2020 v povprečju znašala 0,90 odstotka, leta 1979 pa je dosegla najvišjo vrednost 7,90 odstotka, leta 2020 pa rekordno nizko raven -17,60 odstotka.

V letu 2021 je BDP znašal 4,93 milijarde USD. V skladu z našimi ekonometričnimi modeli se bo BDP Barbadosa v 2022 dolgoročno gibal okoli 5,10 milijarde USD.

Trije glavni gospodarski dejavniki države so: turizem, mednarodni poslovni sektor in neposredne tuje naložbe. Turizem se je okrepil, vendar ostajajo resni izzivi za srednjeročno gospodarsko rast. Štiri komponente bruto domačega proizvoda so osebna potrošnja, poslovne naložbe, državna poraba in neto izvoz.

image_alt
Temna stran čokolade

Pregled gospodarskih gibanj na Barbadosu

Maja se je izvoz zmanjšal na 52168 tisoč BDS s 53788 tisoč BDS aprila 2021. 

Vir: Central Bank Of Barbados

Glede na globalne makro modele Trading Economics in pričakovanja analitikov naj bi izvoz na Barbadosu znašal 71.800,00 tisoč BDS do konca tega četrtletja. V skladu z našimi ekonometričnimi modeli se dolgoročno predvideva, da se bo izvoz Barbadosa leta 2022 gibal okoli 78.000,00 tisoč BDS.

Glavno izvozno blago so: sladkor in melasa, rum, druga živila in pijače, kemikalije in električne komponente. Glavno uvozno blago so potrošniško blago, stroji, živila, gradbeni materiali, kemikalije, gorivo in električne komponente.

Mineralna goriva, vključno z nafto: 91,6 milijona USD (26,5 % celotnega izvoza); Pijače, žgane pijače, kis: 48,5 milijona dolarjev (14,1 %);  Farmacevtski izdelki: 24,1 milijona dolarjev (7 %); Drugo kemično blago: 23,2 milijona dolarjev (6,7 %) Papir, papirni predmeti: 17,2 milijona dolarjev (5 %); Sol, žveplo, kamen, cement: 15,8 milijona dolarjev (4,6 %).

Leta 2019 so bile glavne trgovinske partnerske Barbadosa Združene države, Jamajka, Gvajana in Trinidad in Tobago in sicer Združene države 38 % Trinidad in Tobago 10,2 % Gvajana 5,5 % Jamajka 5 % Kitajska 4,8 % Sveta Lucija 4,6 % Bahami 3,8 %.

Uvoz se je maja povečal na 247711 tisoč BDS z 229475 tisoč BDS aprila 2021. 

Vir: Central Bank Of Barbados

Barbados. Foto: Shutterstock
Barbados. Foto: Shutterstock

Leta 2019 so bile glavne trgovinske partnerske države Barbadosa Združene države, Trinidad in Tobago, Nizozemska, Kitajska in Združeno kraljestvo.

Glede na globalne makro modele Trading Economics in pričakovanja analitikov naj bi uvoz na Barbadosu znašal 291.000,00 tisoč BDS do konca tega četrtletja. Dolgoročno se predvideva, da se bo uvoz z Barbadosa leta 2022 gibal okoli 291.000,00 tisoč BDS.

Največji uvozi Barbadosa so rafinirana nafta (323 milijonov dolarjev), potniške in tovorne ladje (61,2 milijona dolarjev), avtomobili (52,8 milijona dolarjev), ladijski zabojniki (35,1 milijona dolarjev) in pakirana zdravila (26,3 milijona dolarjev), ki se večinoma uvažajo iz Združenih držav ( 556 milijonov dolarjev), Trinidada in Tobaga (223 milijonov dolarjev), Kitajske (142 milijonov dolarjev), Nizozemske (74,8 milijona dolarjev) in Japonske (66,6 milijona dolarjev).

Vir: tradingeconomics.com

Poslovno sodelovanje med Barbadosom in Slovenijo

Izvoz Slovenije na Barbados je v letu 2020 znašal 142,28 tisoč ameriških dolarjev, kažejo podatki Združenih narodov COMTRADE o mednarodni trgovini. 

 

Slovenija izvaža na Barbados

vrednost

Leto

Užitno sadje, oreščki, lupina citrusov, melone

37,54 tisoč dolarjev

2020

Papir in karton, izdelki iz celuloze, papirja in kartona

27,08 tisoč dolarjev

2020

Strojenje, izvlečki za barvanje, tanini, derivati, pigmenti

25,58 tisoč dolarjev

2020

Ladje, čolni in druge plavajoče strukture

17,40 tisoč dolarjev

2020

Stroji, jedrski reaktorji, kotli

13,91 tisoč dolarjev

2020

Električna, elektronska oprema

12,27 tisoč dolarjev

2020

Razni kemični izdelki

6,80 tisoč dolarjev

2020

Igrače, igre, športni rekviziti

1,69 tisoč dolarjev

2020

Izvoz Barbadosa v Slovenijo je v letu 2018 po podatkovni bazi Združenih narodov COMTRADE o mednarodni trgovini znašal 900 USD.

Barbados izvoz v Slovenijo

vrednost

Leto

Električna, elektronska oprema

900 $

2018

Stroji, jedrski reaktorji, kotli

337 $

2016

Strojenje, izvlečki za barvanje, tanini, derivati, pigmenti

3,72 tisoč dolarjev

2013

Živalske, rastlinske maščobe in olja, produkti razgradnje

8,76 tisoč dolarjev

2012

Glasbeni inštrumenti, deli in dodatki

53 $

2012

 

Vir: tradingeconomics.com

Želva, Barbados. Foto: Shutterstock
Želva, Barbados. Foto: Shutterstock

Več informacij o poslovnem sodelovanju med državam je na voljo na povezavi: https://www.ceicdata.com/en/barbados/trade-balance-by-country-monthly/bb-trade-balance-advanced-economies-slovenia

Primerjava med ekonomijo Barbadosa in Slovenije je dostopna na: https://countryeconomy.com/countries/compare/barbados/slovenia

Izobraževanje

Osnovno izobraževanje se začne pri štirih letih in se nadaljuje do 11. leta, ko učenci opravijo sprejemni izpit za srednjo šolo Barbados (BSSEE) in preidejo v srednjo šolo. V javnih osnovnih šolah šolnin ni. Srednješolsko izobraževanje je namenjeno otrokom, starim od 11 do 18 let. Ima 74 državnih osnovnih šol, nekaj pa je tudi privatnih, tri fakultete in eno univerzo (Mednarodna univerza Bridgetown, Medicinska fakulteta univerze Ross, Victoria University of Barbados, Washington University of Barbados).

Izobraževanje je brezplačno in obvezno med petim in 16. letom starosti, obiskovanje pa je strogo uveljavljeno. Od osamosvojitve dalje leta 1966 je Barbados za izobraževanje porabil približno 15 milijard ameriških dolarjev.

Šolski izobraževalni sistem se tesno drži britanskih norm in ga plača vlada, čeprav tudi na terciarnih stopnjah. Narod uživa raven pismenosti, ki presega 98 % zahvaljujoč temu, da država temu daje velik poudarek.

Od septembra letos je študentom, ki opravljajo redne ali izredne dodiplomske programe na Univerzi Zahodne Indije, Barbados Community College in Erdiston Teachers' Training College, šolnine plačevala vlada Barbadosa.

Glede na selektivnost je bila stopnja izobraževanja v zadnjih petih letih ocenjena na 71 %. Nasprotno so se stopnje donosnosti, ki odražajo nove sprejeme, v istem obdobju zmanjšale z 80,5 % na 69,3 %, kar kaže na nižjo stopnjo sprejetja ponudb.

image_alt
Gozdni turizem v Kranjski Gori

Delo

Možnosti zaposlitve so odvisne od vaše kvalifikacije in posebnih znanj. Če imate na otoku poklic, ki ga potrebujejo, boste imeli dobre možnosti.

Za delo na Barbadosu potrebujete veljavno delovno vizo, izjeme so prebivalci karibskega otočja. Delovne vize izdaja Urad za priseljence in so navadno kratkoročne, saj veljajo do 11 mesecev ali dolgoročne, ki veljajo do treh let. Za pridobitev dolgoročne vize mora delodajalec Uradu za priseljence predložiti dokumente, ki kažejo, da nihče od domačinov tega dela ne more opravljati.

Potencialni delodajalec kot 'sponzor' bodočega zaposlenega mora zaprositi za delovna dovoljenja in jih predložiti oddelku za priseljevanje Barbadosa. Prijave stanejo 300 USD (približno 150 USD), s pristojbino za odobritev približno 1500 USD za vsako prijavo (približno 750 USD).

Dela, za katera iščejo tujce, so: kmetijstvo (kmetijstvo na Barbadosu se je iz monokulture sladkorja razvilo v raznoliko industrijo, ki s tehnologijo in inovacijami ponuja precejšnje poklicne priložnosti), turizem, proizvodnja, telekomunikacije, mednarodno bančništvo, podjetništvo.

Povprečna plača znaša med 200 in 499 $. Minimalna urna postavka znaša 8,50 BDS (4,25 USD) na uro.

Več iz rubrike