Odpiramo vrata tujine: Estonija; gospodarstvo (2/5)

V seriji prispevkov nove rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Estonijo.
Fotografija: Odpiramo vrata tujine: Estonija. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Odpiramo vrata tujine: Estonija. FOTO: Shutterstock

* Ponavljamo rubriko: Odpiramo vrata tujine: Estonija

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz):

(*) EIU/IMF napoved.
(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017:

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 30++ 30 30
 BDP (v mrd. EUR po tekočih cenah): 32,3 28,7 27,7 25,7 23,6
 BDP per capita (v EUR): 24.354 21.668 20.995 19.483 17.912
 BDP (PPP, v mrd.EUR): 44,1 40,1 42,7 38,2 37,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 33.404 30.373 31.891 28.895 28.434
 Rast BDP (v %): 6,1 -5,9 4,3 4,8 5,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,7 6,0 4,4 5,4 5,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,6 0,7 2,3 3,4 3,7
Uvoz blaga (v mrd. EUR): -17,4 -16,1 -15,3 -14,1 -12,8
Izvoz blaga (v mrd. EUR ): 16,2 15,0 14,5 13,5 12,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 9,3 -13,7 2,7 4,6 3,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 10,0 -14,0 4,4 6,2 3,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mrd. EUR): 1,6 1,6 2,7 1,3 1,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 38,1+ 68,8 61,8 50,7
Slovenski uvoz (v mio. EUR): / 14,7+ 21,6 13,7 9,1
Stopnja tveganja države (op): / 26 25 23 26
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 18 16 12 12


Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.
Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2020.
 
Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2019 znašala 1397 EUR, medtem, ko je minimalna bruto plača nanesla 540 EUR.

 

Struktura potrošnje (v odstotku BDP)

 

(*) EIU/IMF napoved.
Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2020.
(*) EIU/IMF napoved. Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina - gibanje izvoza in uvoza


Estonija je v letu 2019 uvozila za 15,3 milijard EUR, izvozila pa za 14,5 milijard EUR blaga. Deficit je v blagovni menjavi znašal 0,8 milijard EUR. Najbolj pomembni izvozni trg je Finska (16,2% izvoz). Finska prav tako vodi na področju uvoza (kar 12,6%), poleg nje pa še Nemčija, Litva, Latvija in Švedska. Najbolj pogosto izvaža  električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, les in lesne izdelke, strojno opremo, pohištvo, uvaža pa mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, vozila, stroje, ter plastiko in plastične izdelke.
 

Estonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)

 

(*) EIU/IMF napoved.
(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
Vir: Factiva; ITC, junij 2020.


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih tujih neposrednih investicij od leta 2018 - 2021 


(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
(*) EIU napoved. Vir: Factiva; ITC, september 2020.

 
Struktura tujih neposrednih investicij:

Od januarja 2003 do februarja 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih tujih neposrednih investicij 10,5 milijarde EUR. Glavna država vlagateljica je Finska, sledita ji Švedska ter Rusija. Največ investicij je na področju nepremičnin in komunikacij.
 
Struktura vhodnih tujih neposrednih investicij po državah vlagateljicah v obdobju 2003 - 2020:
 

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Finska 2.481,6
Švedska 1.335,6
Rusija 720,5
Norveška 628,9
Združeno kraljestvo 538,9
Druge države 4.798,3
Skupaj 10.503,8

 
 
Struktura vhodnih tujih neposrednih investicij po panogah v obdobju 2003 – 2020:
 

Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 1.629,8
Komunikacije 1.218,6
Transport 934,0
Finančne storitve 908,7
Obnovljivi viri energije 896,2
Drugi sektorji 4.916,5
Skupaj 10.503,8

 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003 – 2020:
 

Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Tele2 Estonia 223,0
Elisa Eesti 181,2
Eolane Tallinn (Elcoteq Tallinn) 179,8
Nordea Pank 150,5
DnB NORD 120,4
ABB (Asea Brown Boveri) 91,1
Hkscan Oyj 72,6

 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

ZANIMIVOSTI – POSLOVNO SODELOVANJE MED ESTONIJO IN SLOVENIJO


Blagovna menjava med Slovenijo in Estonijo 2014 – 2020 (grafični prikaz):

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021)
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021)
 
Slovenski izvoz v Estonijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1000 EUR):

Vir: Statistični urad RS, julij 2020.
Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 
Slovenski uvoz iz Estonije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1000 EUR):

Vir: Statistični urad RS, julij 2020.
Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 
Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Estonijo so:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BEEIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije (BEEMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BEEIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Več iz rubrike