Naj se digitalna poslovna preobrazba prične

Povežimo vse kar smo do sedaj pripravili za uspešno digitalno poslovno preobrazbo in z 10. KORAKOM stopimo na pot njene neprestane izvedbe.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Ko se organizacija prvič loteva svoje celovite digitalne poslovne preobrazbe, jo čaka veliko novega dela. Vsak začetek je težak, začetek digitalne poslovne preobrazbe pa še posebej. Če bo ta uspešen, bo kasneje organizacija lahko doseženo digitalno kondicijo veliko lažje nadgrajevala. Poglejmo, kaj so že naredile organizacije, ki so do sedaj z nami izvedle 9 korakov priprave na digitalno poslovno preobrazbo in si s tem močno izboljšale uspešnost njene izvedbe.
 

KORAK 1 – Pravo razumevanje pomena digitalne poslovne preobrazbe


Digitalna poslovna preobrazba ni nič drugega kot poslovni razvoj organizacije v razmerah nove digitalne ekonomije. Zato, če želijo organizacije biti med najbolj uspešnimi tudi v bodoče, morajo najprej njena vodstva razumeti, da brez celovite digitalne poslovne preobrazbe, to ne bo mogoče. Namreč brez pravega razumevanja bodo organizacije ali na pot stopile premalo pripravljene in bodo zato omagale prej, preden bodo prišča na vrh, ali pa si bodo izbrale prenizek vrh. 

Digitalna poslovna preobrazba je namreč celovita in globlja sprememba podobe, naravnanosti, kulture in vsakodnevnega delovanja organizacije v skladu z zakonitostmi digitalne ekonomije s pomočjo sočasne uporabi več digitalnih tehnologij. Digitalna poslovna preobrazba je tudi temeljna sprememba načina, kako organizacija zagotavlja vrednost svojim kupcem.

Katere izzive bodo morale organizacije na poti svoje digitalne poslovne preobrazbe premagati, si lahko preberete tukaj.
 

KORAK 2 – Vzpostavitev agilnega upravljanja digitalne poslovne preobrazbe


Celovita digitalna poslovna preobrazba organizacije je multidimenzionalna, kar pomeni, da je sestavljena iz več ravni in področij, katera morajo organizacije razvijati sistematično in načrtno, kar storijo z upravljanjem. To upravljanje mora vzpostaviti ravnovesje med strukturnimi (trdimi) elementi upravljanja in (mehko) poslovno agilnostjo. Kaj sodi v eno in drugo, najdete tukaj.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Temeljni dokument upravljanja je integrirana poslovno digitalna strategija. Njena uspešna izvedba je odvisna predvsem od pravilno razporejene in odgovornosti med ključne poslovne vloge digitalne poslovne preobrazbe: predsednik uprave ali direktor, vodja digitalne preobrazbe in/ali vodja informatike, direktor marketinga, vodja kadrovske službe in/ali vodja razvoja kadrov, vodja proizvodnje in/ali produktni vodja ter lastniki procesov.
 

KORAK 3 – Digitalni kupci vidijo vrednost drugače, organizacije bi jo morale tudi  


Digitalna ekonomija prinaša nove pogoje poslovanja, ki zahtevajo od organizacij nova razmišljanja, nove načine delovanja, nove pristope do kupcev. Ob tem organizacije o svoji uspešnosti lahko vse manj odločajo same.  Namreč kupec lahko iz naslanjača ali domače pisarne s pomočjo digitalnih tehnologij in socialnih omrežij najde številne alternativne ponudnike. Digitalni kupec želi individualni pristop, kar maje temelje ekonomije obsega. Digitalni kupec na vsakem koraku želi nadpovprečno izkušnjo in vrednost, kar povzroča še dodatne pritiske na ponudnike. Digitalni kupec najbolj ceni digitalno vrednost, ki zadovolji njegove potrebe na digitalni način ali s pomočjo digitalne tehnologije. 

Primer digitalne vrednosti je nadpovprečna izkušnja kupca (Customer eXperience). Digitalni kupec želi takojšnji personaliziran odziv, ne glede na to ali pro tem menja komunikacijske kanale. In vse to nato tudi od organizacij zahteva uporabo digitalnih tehnologij. Organizacije se vsemu temu bolj ali manj uspešno prilagajajo. Tale prispevek, jim bo pri tem v pomoč.
 

KORAK 4 –  Uvedba in uporaba digitalnih tehnologij ni cilj, temveč sredstvo


Foto: REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo
Foto: REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo
Digitalne tehnologije niso pomembne same po sebi, pomemben je njihov vpliv na razvoj digitalnega kupca, razvoj digitalnih poslovnih modelov, digitalne ekonomije in digitalne družbe. Nove digitalne tehnologije prinašajo nove priložnosti uporabe pri zadovoljevanju potreb potrošnikov, poslovnih kupcev in državljanov. Čas od izuma nove digitalne tehnologije do njene uporabe pri kupcih se meri sedaj že v par mesecih, včasih celo v tednih. Organizacije temu tempu le stežka sledijo. Tako npr. že prihaja industrija 5.0, ki prinaša poglobljene sodelovalne procese med stroji in ljudmi. Poleg umetne inteligence, senzorike in robotskih sposobnosti začenjajo stroji prevzemati še osebne lastnosti, kar izboljša izkušnjo zaposlenih in zamegljuje mejo človek-stroj. Z opolnomočenjem strojev (robotov) v proizvodnji ter uvedbo digitalnih pomočnikov (virtualnih robotov, hologramov) pri izvajanju storitev se zaposlene razbremeni in omogoči okolje za razvoj kreativnih idej in doseganje rezultatov z višjo dodano vrednostjo. Kje so v tem slovenska podjetja?
 

KORAK 5 – Poslovni primeri digitalnih projektov so več kot izračun donosnosti


Organizacije morajo pravočasno identificirati priložnosti in nevarnosti, definirati digitalne iniciative ter utemeljiti upravičenost investiranja vanje. Drugače jih bodo pri tem prehiteli konkurenti, ki jih bo ujeti vse težje. Digitalna poslovna preobrazba zato za organizacije ne sme biti enkratni projekt. Uspešne organizacije jo izvajajo neprestano, saj se zavedajo, da se neprestano spreminja tudi poslovno okolje okoli njih. Pri tem morajo zelo pazljivo investirati svoje vire, a ne samo finančna sredstva, temveč tudi čas in energijo svojih zaposlenih. Nadalje je izredno pomembno, da pojma donosnosti (ROI) vodstva organizacij ne razumejo več le interno,  temveč tudi kot ustvarjanje vrednosti za svoje kupce, kar se nato vrne kot pozitivni bumerang še kot vrednost za organizacijo. Organizacije se morajo odločiti v katerem filmu bodo igrale in ali bo pri tem glavni igralec zares njen kupec ali one same. 
 

KORAK 6 – Potrebni so kompetentni posamezniki in zmožne organizacije


Digitalne kompetence so ključne sposobnosti posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na svojem delovnem področju, v pogojih digitalne ekonomije. So skupek osebnostnih lastnosti, veščin, spretnosti, znanj, stališč in sposobnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje posameznika v pogojih, ki jih zahteva današnje digitalno poslovanje. Sistematični in celovit razvoj kompetenc zaposlenih omogočajo kompetenčni modeli, ki morajo za poslovanje v digitalni ekonomiji seveda vsebovati tudi digitalne kompetence.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Vendar za organizacije ni dovolj, da poskrbijo le za individualne kompetence svojih zaposlenih, razviti mora tudi digitalne zmožnosti.  Zmožnosti so kolektivne kompetence organizacije kot celote. Digitalne zmožnosti (Digital Capability) so oblika kolektivne digitalne poslovne moči organizacije, ki koordinirano (so)delujejo s ciljem zagotoviti uspešno digitalno poslovno preobrazbo. Temeljni strukturni elementi digitalnih zmožnosti, ki morajo biti med seboj povezani, so: kompetentnost in znanja zaposlenih, zavzetost zaposlenih, podatkovni viri in modeli odločanja, digitalni procesi, digitalne tehnologije, infrastruktura in pa organizacijska kultura za digitalno poslovanje, ki jo predstavljamo
 

KORAK 7 – Digitalna kultura poje strategijo še pred zajtrkom


Žal je načrten razvoj organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji (digitalne kulture) najbolj spregledan element priprave, izvedbe in vzdrževanja stalnosti digitalne poslovne preobrazbe. Digitalna kultura je sicer najmehkejši del poslovne preobrazbe, a hkrati predstavlja njen najbolj trden temelj in podlago, ki odločilno vpliva na globino poslovnega dela preobrazbe. Organizacijska kultura, ki podpira integrirano poslovno digitalno strategijo, namreč odločilno podpira in pospešuje digitalno poslovno preobrazbo. Razvoj organizacijske kulture ni samo površinski popravek delovanja organizacije, temveč je korenit in sistemski proces. Tako globoka sprememba kot je digitalna poslovna preobrazba, potrebuje okolje, ki je v celoti pozitivno naravnano, da bi lahko zagotovilo podlago za: razvoj digitalne naravnosti, digitalnega voditeljstva, osredotočenosti na kupca in ustvarjanja digitalne vrednosti zanj, prebojno digitalno inoviranje, spodbujanje povezovanja in partnerstev na nivoju celotnega poslovnega ekosistema.
 

KORAK 8 – Človek ali umetna inteligenca, oba potrebujeta za odločanje prave podatke


Podatki so ena pomembnejših dimenzij digitalne poslovne preobrazbe. Vendar ne v tradicionalnem pomenu videnja podatkov kot vira delovanja klasičnih informacijskih sistemov, kot so ERP in CRM. Izhodišče je sicer enako, brez kakovostnih podatkov ne bomo prišli daleč, a je nato njihova obdelava in uporaba bistveno bolj napredna. Danes vse bolj lahko podatke tudi prodajamo (»monetizacija podatkov«) ali pa jih dodajamo kot pomemben del digitalnih poslovnih modelov, npr. vse kot storitev. S pomočjo podatkovnih analitikov in podatkovnih znanstvenikov tre naprednih algoritmov lahko poiščemo v podatkih uvide, s katerimi lahko organizacije napovedujejo obnašanje (potencialnih) kupcev in strank, spremljajo delovanje naprav ali celo snujemo boljše produkte in privlačnejše storitve.
 

KORAK 9 – Preobrazba je množica usklajeno povezanih sprememb


Foto: Getty Images/iStockphoto
Foto: Getty Images/iStockphoto
V digitalni poslovni preobrazbi potrebujejo zaposleni za spremembo svoje naravnanosti več kot le racionalne argumente vodstev organizacij.  Da bi uspešno in aktivno korakali po poti digitalne preobrazbe, je ključno, da pobudo sprejmejo, podprejo in uresničijo tudi zaposleni. Pogosto so namreč prav oni glavni akterji, ki pobudi dodajajo pomemben del vrednosti. Pa vendar so poleg digitalne kulture prav ljudje kot osebe najbolj zapostavljen element preobrazb. Organizacije zaposlene še vedno pogosto naslovijo šele takrat, ko so rešitve in aktivnosti preobrazbe že odločene in/ali skoraj pri koncu – ko jih je potrebno usposobiti za novo vlogo. V disciplini upravljanja sprememb temu rečejo »preskok na znanje« in velja za eno najpogostejših in hkrati najdražjih napak pri upravljanju sprememb, tudi pri digitalni poslovni preobrazbi.  Kako se temu izogniti, vam bo predstavil tale prispevek.
 

KORAK 10 – Stopimo na pot izvedbe


Ko smo pravilno naravnali naše misli, vzpostavili agilno upravljanje, ki je v okviru digitalnih kompetenčnih modelov omogočilo pridobivanje ustreznega znanja in razvoj potrebnih veščin; ko smo resno zastavili razvoj sodobne organizacijske kulture z vsaj nekaj vidnimi rezultati na usmerjenosti v kupce, partnerstvo, prebojno inoviranje in napredno uporabo podatkov, ko smo se oborožili s podatki in vključili zavzete zaposlene, smo pripravljeni, da podrobneje pripravimo in izvedemo načrtovane strateške digitalne projekte iz načrta izvedbe naše integrirane poslovno digitalne strategije. Njihova uspešna izvedba bo nato nadgradila še druge dimenzije digitalne poslovne preobrazbe, kot so: poslovni modeli, procesi in digitalno tehnološko podporo poslovanju.

Vse to ob skrbni pripravi poslovnih primerov, ki so več kot zgolj izračun donosnosti. Naše digitalne iniciative torej razporedimo v portfelj po prioriteti, z jasno alociranimi viri, z detekcijo morebitnih ovir in odklonov ter predvsem s sprotnim spremljanjem napredka po vseh prej naštetih dimenzijah.

V digitalni poslovni preobrazbi ni nič drugače, kot pri vsakem drugem poslovnem razvoju oziroma izvedbi poslovne strategije - izvedbo moramo meriti preko kazalnikov, izvajati potrebne korekcije in pripraviti vse potrebno za takojšnji naslednji cikel digitalne poslovne preobrazbe.
 

Več iz rubrike