10 pravih korakov do uspešne digitalne poslovne preobrazbe

Iz serije prispevkov »10 pravih korakov do uspešne digitalne poslovne preobrazbe« objavljamo Korak 1 - pravilno razumevanje kaj zares je digitalna poslovna preobrazba.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Smo na stopnji digitalnega razvoja, ko prehod podjetij v digitalno poslovanje ni več opcija, temveč nuja. Ne samo, da postaja slovenski kupec vse bolj digitalen, temveč je tudi v slovenskem prostoru moč prepoznati vse več značilnosti digitalne ekonomije. Konec koncev pa slovenska podjetja tekmujejo tudi na globalnih trgih, ki so zaradi posebnih razmer, ki očitno ponovno prihajajo, vse bolj digitalni. 

Nekatera slovenska podjetja že izvajajo svojo digitalno poslovno preobrazbo, a velika večina jih še vedno ni resno zagrizla v ta poseben poslovni izziv. Sicer se vse bolj zavedajo, da morajo nekaj storiti, vendar je težava predvsem v tem, da ne vedo točno kaj vse in predvsem kako to izvesti.

Pomanjkanje slovenskih celovitih digitalnih uspešnih zgodb in stopnja (ne)uspešnosti digitalnih poslovnih preobrazb v svetu, ki je po različnih raziskavah nižja od 20 odstotkov, jih pri tem ravno dodatno ne motivira. Vendar druge izbire slovenska podjetja preprosto nimajo, kot da se sprijaznijo, da morajo čim prej ugrizniti v to jabolko.

Naj se sliši še tako parodoksalno, vendar kako kisel ali sladek bo ugriz vanj, je odvisno predvsem od podjetij samih (od pravilno izvedenega ugriza) in le deloma od pravilne izbire jabolka (v kaj bodo v resnici zagrizla). Še nekaj morajo vedeti, potrebno bo pojesti celotno jabolko, ne samo posamezne krhlje (izvesti posamične digitalne projekte), in to pravočasno, kajti suha jabolka imajo manj vitaminov.   


 

Če je digitalna poslovna preobrazba odgovor, kaj je potem pravo vprašanje?

 
Kot vse velike poslovne spremembe, si morajo podjetja tudi pri digitalni poslovni preobrazbi najprej odgovoriti na temeljno vprašanje ZAKAJ in ČEMU bi jo izvedla. Poglejmo si najprej, kako odgovor na to vprašanje za digitalno poslovno preobrazbo vidi 263 predstavnikov slovenskih podjetij (anketo smo izvedli na portalu Sveta kapitala):
Rezultati ankete
Rezultati ankete

Največ, oziroma skoraj poslovica (49,4%) se jih je odločila za vprašanje »Kako bo naše podjetje (p)ostalo konkurenčno v novih razmerah digitalne ekonomije?«. Druga najpogostejša (skoraj 20% oziroma 51 sodelujočih) izbira je bila: »Kako bomo ponudili nove vrednosti za naše kupce?«. Sledi naslednja še vedno dobra izbira s skoraj 14%: »Kako bomo inovirali naše poslovne modele?«. Ostalih odgovorov (prve tri pikice agende na sliki) skupaj je bilo približno 15%.

Dobljeni rezultati so, glede na izkušnje iz terena v slovenskih podjetjih, kjer še vedno prevladujeta prenova klasičnih IT rešitev in avtomatizacija procesov, presenetljivo dobri, saj so največ glasov dobile prave tri izbire; kar polovico vseh sodelujočih (130) pa je tudi izbralo po našem mnenju najbolj pravilno izhodišče za digitalno poslovno preobrazbo, in sicer: kako bo podjetje tudi ob vse hitrejših spremembah razmer poslovanja v digitalni ekonomiji ohranilo ali še izboljšalo svoj konkurenčni položaj.

In odgovor:  Tako, da bodo uspešno izvedla digitalno poslovno preobrazbo, s katero bodo svojim obstoječim in novim kupcem tudi v posebnih poslovnih okoliščinah ponudila več (digitalne) vrednosti kot njihovi konkurenti. To pa bodo lahko podjetja storila le: z boljšim razumevanjem potreb in želja kupcev (usmerjenost v kupce), s prilagoditvijo svojega poslovanja značilnostim digitalne ekonomije (naštete zgoraj) in z inoviranjem digitalnih poslovnih modelov in digitalne ponudbe (prebojne inovacije).

Pri tem bodo morala znati bolje kot ostala podjetja izkoristiti zmožnosti sinergične uporabe več digitalnih tehnologij hkrati (konvergentnost), bolje izkoristiti svoje omejene vire za poslovno uspešno izvedbo pravih digitalnih iniciativ (višji digitalni ROI) in predvsem bolje motivirati (kultura) in usposobiti (kompetence) vse svoje zaposlene za potrebne spremembe njihovega razmišljanja, delovanja in poslovanja.
 

Pravi pomen digitalne poslovne preobrazbe 


Morda za začetek napišimo, kaj digitalna poslovna preobrazba NI: digitalizacija posamičnih procesov, kot denimo uvedba brezpapirnega poslovanja ali senzorska proizvodnja; prenova IT tipa uvedba novega ERP, CRM, MES, BI ali tudi posamičnih digitalnih aplikacij; digitalizacija posameznih poslovnih področij in funkcij, kot npr. uvedba digitalnega marketinga.
Nato razčlenimo pojem »Digitalna poslovna preobrazba« na:
  1. Digitalna – upoštevanje značilnosti digitalne ekonomije in konvergentna uporaba (najnovejših) digitalnih tehnologij.
  2. Poslovna – povezovanje zunanjih poslovnih elementov (predvsem potreb in želja kupcev) in notranjih vzvodov poslovanja v povezan in uravnotežen poslovni ekosistem z vrednostjo za vse deležnike.
  3. Preobrazba – celovita sprememba načina dojemanja, razmišljanja, osmišljanja, delovanja in ureditve podjetja, ki spreminja kulturo organizacije in prinaša tudi na zunaj vidne znake drugačnosti.
In zapišimo še povezano: Digitalna poslovna preobrazba je celovita in globlja sprememba podobe, kulture in poslovanja organizacije s pomočjo digitalnih tehnologij, z namenom njenega prilagajanja ali celo soustvarjanja pogojev digitalne ekonomije s pomočjo prebojnih digitalnih inovacij in ustvarjanja nove digitalne vrednosti za kupce in druge deležnike tesno povezanega poslovnega ekosistema. Njen načrt pripravimo v obliki integrirane poslovne in digitalne strategije. Ob njeni uspešni izvedbi pa postane organizacija ena vodilnih v svoji branži in običajno tudi širše.


 

Kaj morajo slovenska podjetja še storiti - koraki 2 do 10


Šele takrat, ko podjetja v resnici razumejo kontekst in pravo esenco digitalne poslovne preobrazbe, lahko pristopijo k njeni celoviti pripravi in uspešni izvedbi. Na tej poti morajo:

2. Vzpostaviti formalno strukturo in elemente upravljanja digitalne poslovne preobrazbe, kot npr. izdelava integrirane poslovne in digitalne strategij, in zagotoviti pogoje za agilno izvedbo v strategijo vključenih digitalnih iniciativ.

3. Pravilno razumeti kaj je digitalna vrednost in kako jo oblikovati, kot npr. kaj je »izkušnja kupca«.

4. Razumeti zmožnosti digitalnih tehnologij in digitalnih rešitev ter primernosti njihove vključitve v poslovanje podjetja in kot nadgradnje klasičnih IT sistemom in rešitev (tudi identifikacija (ne)zadovoljive zrelosti le-teh).

5. Identificirati in prioritizirati digitalne nevarnosti in priložnosti, narediti digitalne primere uporabe in poslovne primere ter iz najbolj potrebnih za kupce in najbolj donosnih vzpostaviti portfelj digitalnih priložnosti/iniciativ, ki je eden od vhodov v pripravo digitalne strategije.

6. Detektirati in zapreti razkorak med za uspešno digitalno poslovno preobrazbo potrebnimi in dejanskimi zmožnostmi podjetja in kompetencami zaposlenih, kot npr. znati definirati digitalne kompetenčne modele za potrebne digitalne profile in izdelati zanje ustrezne programe usposabljanj ter najti najboljše izvajalce le-teh.

7. Pospešiti razvoj digitalne kulture (npr. digitalnega voditeljstva, poslovne agilnosti, prebojnega inoviranja), kolikor je le možno glede na obstoječo kulturo.

8. Vzpostaviti učinkovito podatkovno upravljanje, kot npr. zagotavljanje ustreznih podatkovnih virov za razumevanje potreb kupcev in vpeljava podatkovnih rešitev tipa AI (umetne inteligence).

9. Vzpostaviti učinkovito upravljanje sprememb v okviru spreminjanja procesov, novega delovanja ljudi, posledic uvedbe digitalnih tehnologij in sprememb kulture.

10. Izdelati načrt digitalne poslovne preobrazbe, ki poveže vse zgoraj našteto v program izvedbe digitalnih aktivnosti, projektov in sprememb, spremljati in meriti njegovo izvedbo, izvajati korekcije in pripraviti vhode za naslednji cikel poslovne preobrazbe (ta mora postati stalna aktivnost in ne le enkratni  projekt).

 

Kaj morajo podjetja še storiti, da bodo lahko uspešno korakala


Vsakega od naštetih korakov priprave in izvedbe digitalne poslovne preobrazbe bomo opisali v svojem prispevku, ki bo pojasnil, kaj točno je potrebno narediti in v grobem kako to storiti. Verjetno se bomo vsi strinjali, da izvedba digitalne poslovne preobrazbe daleč presega nivo in obseg prispevkov spletnega portala. Zato si bodo podjetja, ki se zavedajo nevarnosti, predvsem pa razumejo tudi priložnosti uspešne digitalne poslovne preobrazbe, za podrobne napotke prav gotovo poiskala dodatno pomoč.

Ostala pa se bodo morala najprej in predvsem zavedati, da vse tisto, kar jih je do sedaj delalo uspešne, ne bo dovolj, če želijo biti zares uspešna tudi v prihodnje. Morda jih bo dodatno osvestil podatek o vse hitrejšem tempu izginjanja tudi nekoč najbolj uspešnih podjetij z lestvice najuspešnejših S&P 500, kjer je poprečna doba na lestvici iz 33 let že padla na 15 let, do 2027 pa naj bi bila samo še 10 let.  

Poleg začetne streznitve, bodo podjetja za uspešno pripravo in izvedbo naštetih korakov svoje digitalne poslovne preobrazbe morala premagati predvsem naslednje temeljne izzive:
  • najti ustrezne odgovore na nove značilnosti digitalne ekonomije, ki jih podjetja niso vajena (kot npr. obrat izhodiščnega pogleda »od znotraj na ven« k »od zunaj na noter« oziroma podjetje ni več središče poslovanja in profitabilnost ne več zadovoljiva garancija uspešnosti);
  • poiskati in vložiti dodatne (finančne in človeške) vire za digitalne iniciative in pri tem digitalne projekte izvesti z več poslovnimi učinki od vložkov ter ob koristih za kupce in zadovoljstvu zaposlenih;
  • kako digitalno komunicirati svoje prednosti pred konkurenti, kot npr. »value differentiation«, saj so zaradi razmer osebna srečanja omejena, on-line sestanki pa za prvo spoznavanje s kupci niso najboljše sredstvo;
  • predvsem pa najti dovolj časa pri najboljših kadrih za njihovo aktivno vključitev v digitalne projekte poslovne prihodnosti podjetja, saj so ti tradicionalno prezasedeni že s projekti in aktivnostmi vsakodnevnega poslovanja.
Naslednjič: Korak 2 -  Kakšna je struktura in kateri so elementi upravljanja digitalne poslovne preobrazbe


 

Več iz rubrike