ženske kvote

Članki

Uravnoteženosti spolov ne moremo doseči s priporočili

Združenje Manager opozarja, da mehki pristopi ne bodo dovolj, da bi dosegli večji delež žensk na najvišjih položajih.

Ženske so preslabo zastopane v odborih družb, sledijo ukrepi

V različnih odborih podjetjij deluje vedno več žensk, a če bo trend rasti ostal takšen kot doslej, bo enaka zastopanost spolov v odborih na svetovni ravni dosežena šele čez 30 let.

Slovenija išče Inženirko leta 2019

Odprt je razpis za izbor Inženirka leta, ki med kandidatkami prepoznava njihov potencial, da so zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promo…

Samo z moško energijo se podjetje ne more razviti v misleče

Če govorimo o štirih fazah razvoja podjetij, to so delovna, učeča se, misleča in ozaveščena, so slovenska še zelo usidrana na drugi stopnji. Glavni izziv pri prehodu na tretjo stopnjo je nezadostno v…

Raziskava: Podjetja, ki jih vodijo ženske, ustvarijo več dobička

Analiza kaže, da »ženska podjetja« z enim evrom sredstev ustvarijo skoraj 1,3 evra dobička, medtem ko gospodarstvo ustvari v povprečju 0,9 evra. 

Ko ženske predstavljajo pomemben del podjetja

Nekatere države sistematično spodbujajo uravnoteženo zastopanost spolov na vodstvenih pozicijah.

Podjetja morajo zagotoviti ženskam primerno okolje

Na Združenju Manager proučujejo predlog, ki bi spodbujal, da bi v podjetjih v skupnem seštevku članov uprave in nadzornikov lahko dosegli 30 odstotno zastopanost manj zastopanega spola.

Dan žena: V Sloveniji 58 % žensk diplomira, 5 % jih postane predsednica uprave

Neuravnoteženost med spoloma na mestih odločanja je ogromna, zato je pomembno poudarjati in izpostavljati, da je dostopnost – tako žensk kot moških – do vodstvenih pozicij, osnovna človek…

Filmski festival Berlinale z enakovredno zastopanostjo spolov

Med 7. in 17. februarjem bo potekal 69. mednarodni filmski festival. Prikazali bodo 400 filmov, v tekmi za medvede jih bo 17. V uradni program sta se uvrstila tudi slovenska manjšinska celovečerna fi…

Celotna družba mora spoznati potencial uspešne ženske

»Moški so lahko izvrstni kuharji, frizerji, oblikovalci in krojači. Ženske pa odlične inženirke, zdravnice, političarke, varilke, pilotke.« Tako kratko in jedrnato Jagoda Tančica, varilna inženirka v…