računsko sodišče

Članki

Slovenija želi postati bolj učinkovita pri urejanju kriptovalut

Ministrstvo za finance je bilo pri urejanju področja virtualnih valut proaktivno, a bi lahko bilo še bolj učinkovito. Med drugim je ministrstvo predlagalo opredelitev zavezancev s področja virtualnih…

Poslovanje DUTB neučinkovito in negospodarno

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015 glede pravilnosti poslovanja DUTB izreklo negativno mnenje. O smotrnosti poslovanja v letih, ko sta DUTB vodila Lars Nyberg in Torb…

Akosu negativno mnenje računskega sodišča

Računsko sodišče je Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) zaradi več nepravilnosti za poslovanje v letih 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje. Akos med drugim pri predlogu tarif n…

Računsko sodišče: Neuspešni pri uvajanju javno-zasebnega partnerstva

Vlada in ministrstvo za finance v obdobju od začetka leta 2007 do konca leta 2016 nista bila uspešna pri doseganju ciljev uvedbe javno-zasebnega partnerstva, ugotavlja računsko sodišče. Zato predlaga…

Boštjan Jazbec pod oznako zaupno pri ECB ostro nad slovensko zakonodajo.

Štiri leta po sanaciji bančnega sistema se v Sloveniji pripravlja zakonodaja, ki bi lahko pripomogla k razkritju ozadja dogajanja decembra 2013. Možnost vpogleda dobiva računsko sodišče, razlaščeni o…

Banka Slovenije za omejitev dostopa računskemu sodišču odšla na ustavno sodišče

V Banki Slovenije so se, da bi omejili dostop računskega sodišča, odločili, da uporabijo še zadnjo možnost, to je ustavno sodišče. Nanj so namreč zdaj naslovili zahtevo za oceno ustavnosti določila z…

Ne jezero, izginile so »le« tri cisterne bencina

Zavod za blagovne rezerve je mogoče, če tako sklene vlada, uporabiti tudi za ograjevanje države pred begunci. Je eden od pomembnih porabnikov javnega denarja, ki ga revizija poslovanja račun-skega so…

Vse dosedanje slovenske vlade na področju zdravstva neučinkovite

Delitev na javno in zasebno, veliko interesov in blokad, brez politične volje za spremembe.

Koalicija ponuja kompromis glede nadzora nad Banko Slovenije

Po opozorilu Evropske centralne banke (ECB), da se s predlogom dopolnitve zakona o Banki Slovenije, ki uvaja nazor s strani računskega sodišča, pretirano posega v neodvisnost slovenske centralne bank…

Ego ima previsoko ceno

»V zdravstvu nam kritično primanjkuje zdravnikov specialistov. Zelo resen problem je, da so nekatere zdravniške stroke svoj položaj monopolizirale do te mere, da ne prepuščajo mladih specialistov, da…