NaSvet kapitala

Rubrika NaSvet kapitala nudi praktične nasvete in teoretično znanje za sprejemanje boljših finančnih odločitev. S pomočjo strokovnjakov analiziramo različna finančna sredstva (delnice, sklade, kriptovalute, ipd.), določimo tveganja in podamo uporabne ter aktualne nasvete. Posameznikom želimo omogočiti sprejemanje primernih in premišljenih odločitev na področju osebnih financ, varčevanja in investiranja.

Članki

finance

NaSvet kapitala: Sklepanje prvega posla na Ljubljanski borzi

Tomislav Apollonio: »Slovenske delnice so po kriteriju P/E še zmeraj podcenjene glede na delnice na razvitih trgih.«

finance

NaSvet kapitala: Koliko ste pripravljeni plačati za en evro dobička?

Tomaž Hovelja: »Investitor je zadovoljen s povprečnim donosom določenega finančnega instrumenta, špekulant pa želi biti pametnejši od povprečja.«

finance

NaSvet kapitala: Trgovanje z vzvodi pri kriptovalutah

Andrej Bohinc: »Skrivnost uspeha pri trgovanju z vzvodi na dolgi rok je obvladovanje tveganja.«