Skrivnost srčnega mentorstva

Ko se soočamo z novimi izzivi, je mentorstvo nadvse dobrodošlo, saj je eden najučinkovitejših načinov razvoja ljudi. Vstopite v čim več mentorskih odnosov.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Mentorstvo je eden najučinkovitejših načinov razvoja potenciala ljudi, da bodo znali delati,  živeti in sobivati ter prevzemati odgovornost za svoja dejanja in svoj prispevek. Kdaj, če ne zdaj, ko se soočamo z »novo resničnostjo«, mentorstvo potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. - dr. Danijela Brečko
 

Zakaj?


Zato, ker je mentorstvo edinstvena oblika prenosa znanja in izkušenj za tiste, ki ga želijo dobiti s strani tistih, ki ga želijo dati. Mentorstvo kot dvosmerni odnos, ki bogati oba sodelujoča v procesu (ali vse udeležence pri skupinskem mentorstvu), je postalo nepogrešljiva oblika pomoči pri osebnem in profesionalnem razvoju posameznika in s tem sestavni del področja razvoja kadrov, prepoznavanja in razvoja talentov, voditeljev in podjetništva v najširšem smislu.

Mentorstvo je tudi proces, v katerem se pokaže izjemna moč sodelovanja med različnimi generacijami. Medgeneracijska izmenjava znanj in izkušenj je lahko ključna za razvoj in nadgradnjo kompetenc posameznika in bogati vse udeležence v mentorskem odnosu.

Dokazano je, da osebe, ki imajo mentorje, delujejo bolje, napredujejo hitreje in imajo boljšo izkušnjo z uravnoteženjem dela in zasebnega življenja. So torej bistveno bolj zadovoljne. Ogromno pridobijo tudi mentorji. Ne nazadnje velja, da ko predajaš znanje na druge, se sam naučiš dvakrat toliko.

Kdaj?


V mentorski odnos lahko vstopimo v katerem koli obdobju življenja in na kateri koli karierni stopnički, pri čemer bomo potrebovali različne mentorje oziroma pri njih iskali različne oblike podpore. Na začetku so morda primernejši mentorji, ki so strokovnjaki na področju, na katerem začenjamo svojo kariero. Kasneje iščemo mentorje, ki nam pomagajo pri razvijanju vodstvenih in voditeljskih veščin. Še kasneje mentorje, ki nam svetujejo oziroma pomagajo pri usposabljanju naslednikov. Lahko se odločimo za obratno mentorstvo, nekje na tej poti pa morda tudi za mentorje, s katerimi ugotavljamo, ali še hodimo v pravo smer ali pa potrebujemo drugačno poslanstvo.

Vzgibi za vstop v mentorski proces so lahko različni.

Na strani mentoriranca je to lahko želja ali potreba po pomoči na začetku poslovne kariere, njeni utrditvi ali spremembi. Lahko gre za iskanje podpore pri prepoznavanju lastne vrednosti, potrditvi pravilnosti izbrane poti ali iskanju novih izzivov. Vse to so situacije, v katerih mentor s svojim časom, znanjem, izkušnjami in povezavami nudi mentorirancu podporo, ga spodbuja, mu lajša, ali morda prihrani kakšne korake, ga varuje pred ponavljanjem napak in neprijetnimi situacijami. V nekem smislu ga z nevidno roko, korak za korakom, usmerja k izbranemu cilju. Oziroma kot je nekdo slikovito opisal, mu pomaga, da se povzpne na vejo in odleti, ko je za to pripravljen.

Na strani mentorja gre običajno za odločitev o delitvi pridobljenih znanj in izkušenj s tistimi, ki to potrebujejo in s tem za odločitev, da se bodo tudi sami še naprej nenehno učili in se izpopolnjevali. Saj kot pravi Frank Oppenheimer: »Največ se naučiš, ko učiš druge (The best way to learn is to teach)«. Pri tem ni pomembna starost, položaj, visoka formalna ali celo akademska izobrazba. Pomembna je celota osebnostnih lastnosti, vrednot, izkušenj, pripravljenost na deljenje vsega tega z drugimi in predvsem sposobnost in pripravljenost za ustvarjanje odnosa.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

 

Kako?


Kljub podatkom nekaterih raziskav, da kar 76 % ljudi verjame, da so mentorji nepogrešljivi pri njihovi rasti, je še vedno veliko takih, ki mentorske izkušnje še niso doživeli. Razlog za to je lahko čisto oseben. Menijo, da tega ne potrebujejo, da nimajo časa ali pa ga niso pripravljeni investirati v ta namen. Morda preprosto niso sposobni za kaj takega. Nekateri si ne zmorejo priznati, da potrebujejo pomoč oziroma ne upajo prositi zanjo. Še pogosteje je problem v tem, da ljudje ne vedo, kje in kako poiskati mentorja in kako vzpostaviti mentorski odnos.

Vse kar potrebujete je odločitev za vstop v mentorski odnos,  jasnost ciljev, ki jih želite doseči in posledično ustrezna izbira mentorja oziroma mentoriranca. Pred sprejemom take odločitve je dobro razčistiti naslednje:

Bodoči mentor: imejte jasen odgovor na to, zakaj želite postati mentor in kaj to pomeni; opravite pošteno samooceno svojih znanj, kompetenc, izkušenj in veščin ter se seznanite s tem, kakšne naj bi bile kompetence uspešnega mentorja; bodite odprti za mentoriranje oseb izven svojega področja delovanja;

Bodoči mentoriranec: imejte jasen odgovor na to, zakaj želite postati mentoriranec in kaj to pomeni; izberite mentorja po predhodno postavljenih merilih, glede na svoje osebne in profesionalne cilje; razširite polje iskanja ustreznega mentorja izven svojega področja delovanja in trenutnega zanimanja. »V vašem življenju so mentorji pomembni, zato bodite pri njihovi izbiri modri.« — Robert Kiyosaki

Katero vlogo prevzeti v mentorskem procesu?


»Vsaka vloga, ki jo imate, prinaša svoj izziv«. — Mireille Enos

V mentorskem procesu imata osrednji vlogi

mentor, ki kot izkušeni posameznik pomaga drugemu, t. j. mentorirancu, postaviti cilje in poiskati najboljšo pot za njihovo uresničitev ter razviti za to potrebne veščine in kompetence;

mentoriranec, ki si želi pridobiti dodatna znanja, izkušnje, nasvete in podporo s strani izkušenejše osebe – mentorja.

Večinoma prevladuje prepričanje, da breme uspešnega mentorskega procesa leži na mentorju. Vendar so različne raziskave pokazale, da so najuspešnejši tisti mentorski procesi, v katerih mentoriranec prevzame vsaj enako odgovornost za uspeh kot mentor.

Mentor je lahko vsakdo, ki je pripravljen svoj čas, energijo, znanje in izkušnje vložiti v usmerjanje in razvoj določene osebe, to je mentoriranca. Vsakdo, ki je z dragocenimi spoznanji in modrostjo, pridobljenih z lastnimi vzponi in padci, pripravljen pomagati mentorirancu napredovati na različnih področjih in ohraniti njegovo avtentičnost.

Mentor ni trener, učitelj ali coach, ne potrebuje posebnih kvalifikacij in tudi ni potrebno, da je strokovnjak na področju, na katerem deluje mentoriranec. Znati pa mora poslušati in postavljati vprašanja, ki bodo spodbujala mentoriranca, da odkrije svoje lastne potenciale. Da ugotovi, kako krepiti in poudarjati svoje prednosti in zmanjševati oziroma odpravljati morebitne slabosti s ciljem razvoja v najboljšo različico samega sebe.

Mentoriranec je lahko vsakdo, ki se za to odloči in je pripravljen v to vložiti svoj čas ter : ima iskreno željo po stalnem učenju, rasti in uspehu ter polnem izkoriščanju svojih potencialov; se zaveda osebne odgovornosti pri postavljanju in uresničevanju ciljev; je radoveden, vedoželjen in veliko sprašuje; je pripravljen mentorju razkriti svoje osebne želje, potrebe in  v kateri smeri bi se rad razvijal; ima namen sodelovati v mentorskem procesu z vsem srcem.

Preden se odločite za sodelovanje z mentorjem, se morate zavedati, da mentor ne bo namesto vas živel vašega življenja, ampak vam bo nudil nasvete, različne poglede in vas naučil razmišljati širše in drugače, da ne boste sprejemali vedno enakih odločitev oziroma se enako odzivali na različne situacije.

Biti mentoriranec ne pomeni imeti pasivne vloge. Vaša naloga je, da vzpostavite in negujete odnos, iščete nasvete in pripravljeni prihajate na mentorska srečanja. Da usmerjate mentorski proces saj je ta primarno osredotočen na uresničevanje vaših ciljev na področju profesionalne in osebne rasti. Zato je izjemnega pomena, da si kot mentoriranec pred vstopom v proces vzamete čas za osvetlitev svojih ključnih vrednot, preverjanje svojih prednosti in slabosti oziroma pomanjkljivosti, določitev profesionalnih in osebnih ciljev ter pogojev in sredstev za dosego teh ciljev.

Kje in kako poiskati mentorja oziroma mentoriranca?


Načeloma obstajata dva osnovna načina: z neposrednim pristopom do potencialnega mentorja oziroma mentoriranca ali pa z vključitvijo v organizirane mentorske programe.

Kako poiskati mentorja? Mentorje lahko poiščete kjer koli: med vašimi profesionalnimi stiki, zdajšnjimi in nekdanjimi sodelavci, na LinkedInu in drugih družbenih omrežjih, s pomočjo e-poštnih seznamov, med ljudmi, ki jih srečujete na srečanjih stanovskih združenj, konferencah, delavnicah, med ljudmi, ki jih priporočajo vaši znanci itn. Pri tem bodite ustvarjalni, prosite prijatelje, družinske člane in kolege za osebna priporočila. Razmišljajte široko.

Mentorje iščite med ljudmi:
• izven svojega področja delovanja;
• ki so drugačni od vas in vam lahko ponudijo nove poglede;
• ki imajo znanja in veščine, ki jih želite osvojiti oziroma nadgraditi;
• s slovesom ljubitelja učenja.

Predvsem pa iščite mentorje, ki jim boste zaupali, ki vam bodo prinesli drugačen pogled od vašega, ki bodo zapolnili vrzeli v vašem znanju in veščinah, ki vam bodo pomagali razširiti socialno mrežo. Nikakor ne iščite svojega klona, s katerim se boste morda prijetno počutili, nihče od vaju pa ne bo napredoval.

Kako poiskati mentoriranca? V večini primerov je pobuda na strani mentorirancev, vendar je vse več tistih, ki se zavedajo moči, pomena in ne nazadnje koristi, ki jih prinaša delitev znanja in izkušenj s tistimi, ki to potrebujejo oziroma želijo.

Mentoriranje drugih je odličen način za nadgrajevanje lastnega znanja in veščin za gradnjo sodelovalnih odnosov. Če ste med njimi, se odzovite na povabilo za sodelovanje v mentorskih programih kot mentorji, sprejmite neposredna povabila potencialnih mentorirancev ali pa tudi sami sporočite okolici, da ste pripravljeni delovati kot mentor. Danes je veliko več tistih, ki iščejo mentorje, kot je na mentorsko delo pripravljenih mentorjev, zato je vaš odziv pohvale vreden. Svojo pripravljenost lahko sporočite na družabnih omrežjih, v svojem delovnem okolju, v okviru stanovskih združenj, katerih član ste. Če pri določenih osebah zaznate razmišljanje ali željo po mentorju, jim stopite naproti in jim pomagajte pri odločitvi. Morda boste ugotovili, da bi bili prav vi primeren mentor za katero od njih ali pa boste priporočili koga drugega.

Mentorirance iščite med ljudmi:
• izven svojega primarnega področja delovanja
• ki so drugačni od vas in katerim boste lahko ponudili nove vidike razmišljanja in delovanja
• ki so zavezani vseživljenjskemu učenju;

Kako boste vedeli, da ste ustvarili uspešno mentorsko zgodbo?

Skrivnost srčnega mentorstva (Vodnik za mentorje in mentorirance). Avtorici: Tatjana Kolenc, Klaudija Javornik
Skrivnost srčnega mentorstva (Vodnik za mentorje in mentorirance). Avtorici: Tatjana Kolenc, Klaudija Javornik
Uspešen mentorski odnos vodi v trajno povezavo med mentorjem in mentorirancem, ki ostajata v stiku tudi po tem, ko je njuno mentorsko potovanje zaključeno. Dober mentor se zaveda, da je opravil pomembno vlogo pri mentorirančevem razvoju v določenem obdobju, ali še bolje, v ravno pravem obdobju njegovega življenja. Mentor v nadaljnjih stikih ne bo več imel svoje vloge, razen če to želi nekdanji mentoriranec. Bo pa z zanimanjem spremljal mentorirančevo nadaljnjo pot, njegovo rast na profesionalnem in osebnem področju. V veliko primerih nekdanji mentoriranci prerastejo svojega mentorja, česar se dobri mentorji zavedajo, spoštujejo in veselijo. Sami pri sebi vedo, da so na svoj način prispevali k uspehu in preobrazbi mentoriranca.

Še več o mentorskem procesu, mehanizmih delovanja, ki nam lahko koristijo ma vseh ravneh odnosov v poslovnem in zasebnem okolju, koristih mentorstva ter dobrih mentorskih praksah si lahko preberete v novi knjigi »Skrivnost srčnega mentorstva« (Vodnik za mentorje in mentorirance) avtoric Tatjane Kolenc in Klaudije Javornik. V njej tudi o tem, kako nas sodelovanje, medgeneracijsko in vseživljenjsko učenje in odkriti odnosi neizmerno bogatijo in nam kažejo pot naprej in navzgor.

Več iz rubrike