Skrivnost harmonije družbe je v pretočnosti človeka

Zakaj se nam v družbi dogaja to kar se dogaja zdaj? Zakaj je avtopoietski pristop rešitev za človeka in družbo?
Fotografija: Debatni večer: Ekonomska fakulteta v Ljubljani v maju 2019. FOTO: Osebni arhiv
Odpri galerijo
Debatni večer: Ekonomska fakulteta v Ljubljani v maju 2019. FOTO: Osebni arhiv

Harmonija in pretočnost sta del narave, kajti vse v naravi kroži se spreminja iz ene oblike v drugo energetsko obliko. Vse v naravi je živo, delujoče in nič v naravi ničesar ne nadzoruje, blokira, birokratizira, zaznamuje, maltretira, šikanira …
 
V naravi sta definirana dva mehanizma: stalnost in spreminjanje, ki sta v harmoniji in v njunem odnosu vlada urejenost. Harmonija pa je ravnovesje med obema. Ključ pa je čas, ki je ritem v naravnem sistemu1.
 
Antropološko gledano, principi avtopoieze konkretno predstavljajo procese v človeku in v temeljih naših organizacij. Značilnost avtopoietskih procesov je, da so v neprestani interakciji, kar v organizacijskem okolju pomeni nenehno komuniciranje na vseh ravneh.
 
Avtopoieza ni enostavna za razumevanje, zato bom danes razložila terminologijo in jo v naslednjih člankih predstavljala na praktičnih primerih iz dnevnih dogajanj. Želela bi vam olajšali branje, razumevanje in globoka spoznanja, ki jih lahko pri tem doživljamo.
 
Sem samokritična, da je tematika avtopoieze široko zastavljena z enim samim razlogom, človek in z njim narava je kompleksnejša, kot si upamo misliti, tako na mikro, mezo in makro ravni.

Akademski večer v Kočevju v maju 2019. FOTO: Osebni arhiv
Akademski večer v Kočevju v maju 2019. FOTO: Osebni arhiv

 

Kako obrazložiti terminologijo avtopoieze?


Definicije avtopoieze so bile postavljene v letu 2018 po različnih avtorjih in dopolnjene po lastnem spoznavanju2:
 • Autopoiesis – »Auto« kot krožno gibanje v organizaciji in »poiesis« kot samo-ustvarjanje, samoproizvodnja v živih sistemih.
 • Avtopoieza v realnem okolju – je samoprodukcija posameznika v transdisciplinarni živi mreži v neprestanem (r)evolucijskem razvoju poštenega življenja v ljubezni in svobodi. 
 • Alopoieza – je negacija avtopoieze. V sodobnem okolju gre za brezživljenjske procese, kot tudi procese odtujitve človeka od bistva življenja, pri katerih igra pomembno vlogo nepoštenost in birokracija.
 • Avtopoietski človek – je družbeno racionalen, naraven, učinkovit, moralen, ustvarjalen, sposoben zaznavati, sočuten, deluje samoorganizacijsko in samoreferenčno.
 • Alopoietski človek –  Človek se rodi avtopoietski in če živi v pretežno alopoietskem okolju, postane čedalje bolj alopoietski, birokratski, nehuman, nemoralen, nekreativen in nesvoboden.
 • Avtopoietska organizacija – Avtopoietska organizacija je mrežno organizirana, interdisciplinarna in se odvija v krožnem procesu. Značilna je neprestana medsebojna dinamika, ki samoobnavlja, je samoučeča in se samorazvija. Deluje avtonomno, v neprestanem spoju z okoljem, kot soodvisni del, ki sodeluje neprestano v celovitem, etičnem, ekološkem in sonaravnem sistemu, kot reprocesiranje in restrukturiranje organizacije.
 • Človekov potencial – Z vlaganjem v človekov kapital organizacija doseže največjo samoučinkovitost. Ljudje s svojo motivacijo in znanjem doprinesejo v samoučeče interdisciplinarne time, ki samoustvarjajo in prispevajo k napredku družbe.
 • Samoorganizacija – je sposobnost posameznika, da se uri v samovzgoji, samoučenju, da postane samoreferenčen posameznik, ki se razvija v samoaktualizirano osebo, ki stremi k samouresničenju.
 • 4.0 organizacija – je nadgradnja sodobne organizacije, ki nastaja po konceptih 4.0 (r)evolucije in Industrije 4.0.
Predstavitev knjige: Temelji avtopoieze v organizacije: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka v Kočevju 2019.
Predstavitev knjige: Temelji avtopoieze v organizacije: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka v Kočevju 2019.


Kje je skrivnost harmonije in pretočnosti človeka in družbe?

 
Zdrav, ustvarjalen človek je pretočen na vseh ravneh. S sodelovanjem si soustvarja zdravo, družino, kje veljajo ljubezen in svoboda delovanja, kot moralni vrednoti. Prav tako se avtopoieza razširja v timih, delovnih organizacijah, institucijah in v celotni družbi.
 
Opažam, da je v današnjem človeku preveč umetno ustvarjenega straha, ki rodi jezo, užaljenost, brezizhodnost, psihične težave, blokade, ki človeka potiska k tlom, da se zlomi, zboli in postane odvisen od umetnih cepilnih tretmajev, kar mu onemogoča živeti aktivno delujoče življenje, kaj šele biti avtopoietski človek.
 
Sedanja družbena podoba ni bila še nikoli v naši zgodovini tako neživljenjska, oddaljena od človeka, čeprav se vse usmerjeno v zdravje. Za kakšno zdravje?  Živimo v globoki Alopoietski družbi, kot dokaz lahko vidimo, da se nehumanost celo spodbuja, kot ravnanje človeka proti človeku. A rešitve so na dlani in so tako enostavne: Autopoiesis na vseh ravneh!
 
Za vse raziskovanja željne pa toplo priporočam branje: Temelji avtopoieze v organizaciji: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka (2018), ali angleško različico: Foundation of Autopoiesis in an Organization: Autopoietic 4.0 Human Organization (2020).
 
________
Referenci:
 1. Stalnost je določila spremembo
 2. Temelji avtopoieze v organizaciji: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka
 
 

Več iz rubrike