Kupci ljubijo blagovne znamke. Tiste, dobre...

Večina inovativnih podjetij se zaveda pomembnosti močne blagovne znamke.
Fotografija: Zavedanje blagovne znamke je verjetnost, da so potrošniki seznanjeni z življenjem in razpoložljivostjo izdelka.
Odpri galerijo
Zavedanje blagovne znamke je verjetnost, da so potrošniki seznanjeni z življenjem in razpoložljivostjo izdelka.

Močna blagovna znamka podjetju pomaga rasti, pridobivati ​​nove stranke in obdržati stare ter hkrati povečuje konkurenčno prednost podjetja. Močna blagovna znamka je kaže tudi zrelost podjetja. Če se postavimo v kožo potrošnika, je zelo odvisno katere blagovne znamke nas pritegnejo, katere blagovne znamke se spomnimo, ko slišimo določeno skladbo, melodijo ali vidimo določen oglas. Kaj razlikuje dobro blagovno znamko od ne tako dobre?
 
Blagovna znamka danes
Najprej moramo razjasniti nekatere opredelitve, na primer, kaj je blagovna znamka, kakšno vlogo ima? Kaj je torej blagovna znamka?

Po mnenju Kotler & Keller1: »Ameriško združenje za trženje blagovno znamko opredeli kot ime, izraz, znak, simbol ali obliko ali kombinacijo vseh, namenjenih identifikaciji blaga ali storitev enega prodajalca oz. skupine prodajalcev in jih ločiti od konkurenčnih. " Zdaj, ko vemo, kaj blagovna znamka v resnici je, lahko poskusimo bolje razumeti, kakšna je vloga blagovnih znamk.
Blagovne znamke identificirajo vir ali izdelovalca izdelka in potrošnikom, bodisi posameznikom ali organizacijam, omogočajo, da odgovornost za njegovo delovanje dodelijo določenemu proizvajalcu ali distributerju. Zato je zelo pomembno, da podjetja delajo na svojih blagovnih znamkah in jih poskušajo pripeljati do potrošnikov. Podjetja poskušajo pridobiti čim več zvestih potrošnikov, saj je zvest potrošnik dolgoročni potrošnik, ki je zvest vaši blagovni znamki. Nekatere blagovne znamke, kot je Harley Davidson, imajo tudi subkulturo zelo zvestih potrošnikov.
 
Poznavanje blagovne znamke dejansko predstavlja vse misli, občutke, podobe, izkušnje in prepričanja, povezana z blagovno znamko. Zato se vsem znanjem ali interakcijam, oprijemljivim ali nematerialnim, ki jih ima potrošnik z blagovno znamko, reče »brand awareness« oziroma ozaveščanje blagovne znamke ali pa celo zavedanje blagovne znamke.

Zavedanje blagovne znamke je verjetnost, da so potrošniki seznanjeni z življenjem in razpoložljivostjo izdelka. To je stopnja, do katere potrošniki natančno povezujejo blagovno znamko z določenim izdelkom. Ozaveščenost odraža prejšnje izkušnje in vpliva na prihodnje dojemanje, odnos in vedenje.

Tehnike prepoznavanja oziroma oiznavanja moči blagovne znamke:
- anketirancem pokažite oglas in ga naravnost vprašajte, če se ga spomnijo;
- odstranite blagovno znamko iz reklame, jo pokažite anketirancem in jih prosite, naj poimenujejo blagovno znamko;
- anketirancem opišite reklamo, pri čemer omenite blagovno znamko, nato pa jih vprašajte, ali so jo videli in za katero znamko je;
- vprašane vprašajte, ali se spomnijo, da so videli reklamo za znamko A;
- vprašajte anketirance, naj opišejo najnovejšo reklamo za blagovno znamko A.
 
Prepoznavnost se pravi odraža poznavanje, pridobljeno s preteklo izpostavljenostjo potrošnika, in ne vključuje nujno zapomnitve, kje se je potrošnik prej srečal z blagovno znamko, ali zakaj se razlikuje od drugih blagovnih znamk.

Glavno je, da se potrošniki spomnijo preteklih izkušenj z blagovno znamko. Glede na raziskave v psihologiji lahko prepoznavanje povzroči bolj pozitivne občutke do skoraj vsega, ne glede na to, ali gre za glasbo, ljudi, besede ali različne blagovne znamke. Opravljena je bila tudi študija, ki je pokazala, kako pomembna je prepoznavnost blagovne znamke v resnici.

Anketiranim so ponudili tri različne vzorce arašidovega masla. Eden od teh vzorcev je bil neimenovan in ga je raje imelo 70% vseh testirancev. Ko pa ljudem dajo izbiro med tem arašidovim maslom in arašidovim maslom, na katerem je bila nalepka, ki izpostavlja blagovno znamko, je 73% vprašanih izbralo blagovno znamko. To nam kaže, kako pomembno je prepoznavanje blagovne znamke v resnici. Anketiranci so morali blagovno znamko prepoznati.

Poznavanje blagovne znamke ima v tem delu veliko vlogo. Ko potrošniki vidijo blagovno znamko in se spomnijo, da so jo videli že prej in imajo do nje pozitivne obučtke, pomeni, da smo na odlični poti in da smo do neke mere že vzpostavili prepoznavno blagovno znamko2.
 
Če lahko logotip Nike povežemo z Just do it, to pomeni, da je prepoznavnost blagovne znamke zelo močna.FOTO: REUTERS
Če lahko logotip Nike povežemo z Just do it, to pomeni, da je prepoznavnost blagovne znamke zelo močna.FOTO: REUTERS
Zatorej je danes blagovna znamka podjetja, zelo močan stik s končnim potrošnikom in vlaganje v kreiranje le-te, je izjemnega pomena. Če lahko logotip Nike povežemo z Just do it, to pomeni, da je prepoznavnost blagovne znamke zelo močna. Še močnejša je, če se vozimo do nakupovalnega središča in želimo kupiti čevlje in takoj pomislimo na Nike in model Air Max na primer.
 
REFERENCE
  • Kotler, P. & Keller, Lane Kevin (2012). Marketing management. Pearson Education Inc. Prentice Hall, Upper Saddle River (14 edition). Pages 657;
  • Chieng Fayrene Y.L. & Goi Chai Lee (2011). Customers-based brand equity: A literature review. Journal of Arts Science & Commerce, Volume 2, Issue 1, Pages 10;
 
 

Več iz rubrike