Kako izkoristiti potencial, doseči pripadnost in zadržati največje pravne talente?

Ljudje že od nekdaj hrepenimo po uspehu, potrditvi, sprejetosti ter osebni in strokovni rasti. V želji po tem, da bi bili še boljši, se formalno in neformalno izobražujemo, poskušamo odkriti lastne talente in upamo, da bodo drugi prepoznali in znali ceniti naše potenciale.
Fotografija: Reuters
Odpri galerijo
Reuters

Tudi pravne pisarne na trgu dela niso izjeme in prežijo na pravnike z nadpovprečnim znanjem in sposobnostmi, pri tem se tako kot večina podjetij spopadajo s temeljnimi izzivi, kako delovni proces zasnovati tako, da iz perspektivnih pravnikov ustvarijo najboljše, razvijajo njihov talent in jih seveda tudi zadržijo.
Verjamem, da so stereotipi o togih ter vase in v knjige zazrtih pravnikih le stereotipi. Ne nazadnje tudi na pravnem področju vse bolj v ospredje stopa generacija Y, za katero velja, da je sicer delovna in pripravljena garati, vendar si rada sama postavlja pravila, želi biti fleksibilna, hkrati pa želi sodelovati pri odločanju, deliti svoje ideje ter pričakuje, da bo vsaj delno tudi upoštevana. Bolj kot kadarkoli do zdaj je zato tudi v podjetjih glede izbire pravnikov pomembna jasno začrtana kadrovska strategija, predvsem pa v nadaljevanju upravljanje perspektivnih kadrov.

Če je nekoč veljalo, da je pravo poklic individualistov, danes velja, da je delo v uspešnih pravnih pisarnah predvsem timsko.

Če je nekoč veljalo, da je pravo poklic individualistov, danes velja, da je delo v uspešnih pravnih pisarnah predvsem timsko, saj je za uspeh nujno usklajeno sodelovanje vseh, to je od uradnikov do vodij oddelkov in posameznih odvetnikov. Poseben izziv torej po eni strani predstavlja iskanje najboljših kadrov, čemur sledi prepoznavanje njihovih talentov, zagotavljanje ustreznega delovnega okolja in procesa za njihov osebnostni in strokovni razvoj. Skrbno je treba načrtovati, kako dodatno motivirati zaposlene in kako jih zadržati, saj gre za visoko kvalificirane kadre, ki jih je delodajalec strokovno vzgojil in izoblikoval, vanj vložil svoj čas, znanje in sredstva ter jim ponudil priložnost.
Vsak mlad pravnik je po končani pravni fakulteti tabula rasa, vendar s precej temeljitim znanjem prava in željan delati, pri tem pa brez resnega vpogleda v realne delovne izzive na pravnem področju. Med študijem je sicer veliko možnosti, da s sodelovanjem v najrazličnejših projektih in tekmovanjih odkriva, prepoznava in razvija svoje interese in talente za posamezna pravna področja, s čimer lahko strokovno opozarja nase in pili »pravni občutek«, to je sposobnost pravnega razumevanja in razsojanja, vendar pa zgolj visoko razvit pravni občutek in strokovnost nista dovolj za uspešen razvoj kariere.
Pravne pisarne delujejo podobno kot, na primer, športna moštva. Tako kot Goran Dragić ne bi mogel sam, brez ustreznega vodenja, trenerskega štaba in odličnih soigralcev, popeljati slovenske košarkarske reprezentance do naslova evropskih prvakov, tudi najperspektivnejši pravnik v pravni pisarni ne more doseči izjemnih rezultatov brez podpore, pomoči in strokovne izmenjave mnenj z mlajšimi in starejšimi kolegi. Uspešni so torej lahko tisti pravni kolektivi, v katerih so sicer zbrani talentirani pravniki, ki delujejo kot timski igralci. Vloge in delovna področja morajo biti jasno razdeljena, hkrati pa morajo biti poudarjena medsebojna pomoč ter sodelovanje pri reševanju zahtevnih strokovnih pravnih izzivov.

Reuters
Reuters


Dober in sposoben pravnik je razgledan posameznik, zmožen širokega in hitrega razmišljanja, ki razume in zna uporabljati pravo glede na okoliščine vsakokratnega primera, hkrati pa razume in pozna širši družbeni kontekst. Danes ni več dovolj recitiranje členov posameznega pravnega predpisa, kar žal še vedno in prepogosto ostaja del učnega načrta na slovenskih pravnih fakultetah, ampak je treba razumevanje dejanskih življenjskih okoliščin, gospodarstva, družbenega okolja in posledično prava kot celote. Dober pravnik tako še zdaleč ni ozko usmerjen le v poznavanje pravnih predpisov, ampak je interdisciplinaren, kar mu omogoča iskanje najboljših rešitev za stranko, ki jo pravno zastopa oziroma ji pravno svetuje. Poklic pravnika ni preprost, saj mora pravnik vložiti ogromno potrpljenja in študija, imeti dober razmislek in znati povezovati med seboj tudi na videz nepovezana področja.
Kaj je torej treba storiti, da bi pravne pisarne medse privabile najboljše kadre ter jim zagotovile delovno okolje, ki bo dovolj strokovno in kreativno? Če se vrnem na generacijo Y – zmotno je razmišljanje, da je zgolj višina plačila tista, ki lahko zadrži dobre in sposobne pravnike. Marsikdaj je pomembno vse drugo – sproščeni, zgledni in pošteni medsebojni odnosi, strokovni izzivi ter možnost sodelovanja s starejšimi kolegi, ki so pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje. Vse navedeno, poleg plačila, ustvarja občutek pripadnosti, sprejetosti in posledično lojalnosti delodajalcu.
Odličen pravniški kader soustvarja ugled vsake pravne pisarne in povečuje prepoznavnost njene blagovne znamke, strategija upravljanja kadrov pa mora zato postati pomemben del poslovne strategije in doseganja postavljenih ciljev, saj le zavzeti in motivirani zaposleni lahko pripomorejo k poslovnemu uspehu.

 

Samo Urbanija, mag. prava Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o.

Več iz rubrike

Komentarji: