Bomo dopustili uničenje človeka?

Mesto človeka po 4.0 in 5.0 industrijski (r)evoluciji.
Fotografija: Zaradi obsežne transformacije družbe že zaznati 5.0 (r)evolucijo, ki pa ne bo industrijska, ampak kvantna z eksponentno rastjo. fOTO. REUTERS
Odpri galerijo
Zaradi obsežne transformacije družbe že zaznati 5.0 (r)evolucijo, ki pa ne bo industrijska, ampak kvantna z eksponentno rastjo. fOTO. REUTERS

Paradoks družbe: če postavimo profit in še nemoralnost pred življenje, dobimo točno takšno družbo, kot jo danes lahko vidimo s svojimi očmi.

Raziskovalec je mnogokrat globoko ganjen, ko zaključi raziskavo in to sem sama doživela v letu 2018, ob zaključku doktorske raziskave. Skorajda nisem mogla verjeti, da se lahko v tako kratkem času že čutijo posledice 4. industrijske revolucije, ki so jo uradno najavili v Nemčiji leta 2011. Presenetilo me je, da so že mnogi znanstveniki pred menoj iskali in pogrešali krovni koncept 4.0 družbe. Bolj kot sem se poglabljala v samo živost in pestrost organizacije, sem tudi sama zaznala to vrzel.

Koncepti 4.0 so mi delovali industrijsko hladni, nikjer ni bilo prave naravne živosti, ki bi prinesla življenje v človeka in naša podjetja. Kot raziskovalko organizacije me je zanimala dinamika medčloveških odnosov. Naša kvalitativna analiza v letu 2018 je pokazala, da v 4.0 organizaciji ni več zaznati procesov sočutja, svobode in referenčnosti!

Opozorila sem, da vse to kaže na upadanje človekove ustvarjalnosti, že po zelo kratkem času od uveljavitve industrije 4.0. Po drugi strani pa zmanjšanje pestrosti procesov lahko povzroča korenite spremembe, ki se odražajo v človekovem neravnovesju, organizaciji in posledično družbi.
 

Pionirski projekti 4.0 industrije v Sloveniji       
                                                                              

Aktivno sem sodelovala pri pionirskem udejanjanju 4.0 industrije v Sloveniji. V letu 2006 smo snovali idejni krovni koncept za popoln digitalni nadzor kompleksnih procesov v proizvodnji zdravil. Takrat se nismo zavedali, da opravljamo pionirsko delo, a cilj je bil jasen: vložiti vse svoje znanje, motivacijo in energijo, da se uvede nekaj, kar bo revolucionarno spremenilo način dela.

Tovrstni pilotni projekti so tako v fazi priprave kot izvedbe nekakšni množični testi na živih ljudeh. Kaj vse zmore človek?
Prav to se je v praksi kmalu pokazalo, ko so produktivnejši procesi začeli kazati znake dodatne dehumanizacije v smislu odtujenosti od dela. Če gledamo s človeškega vidika, bi se vzporedno že lahko začele iniciative za opolnomočenje zaposlenih s skrajševanjem delovnega časa in drugimi ukrepi po meri človeka, ne pa obratno.
 

’Vizionarska’ peščica proti človeku


Schwab je 'vizionarsko' v svoji knjigi iz leta 2016 napovedal, da bo 4.0 preobrazba vključevala celotno človeštvo v razsežnostih, kot jih še ni bilo v človeški zgodovini. Pri poglabljanju v to delo me je večkrat spreletelo, da že nastaja popolna preobrazba družbe, a ljudje o tem še nismo nič seznanjeni. Spraševala sem se, ali smo pravzaprav zadnja generacija, ki lahko še kaj stori za ohranitev 'homo sapiensa'.

V letu 2020 pa sem spoznala, da je bil krovni koncept, ki sem ga tako iskala, že davno narejen za ustvarjanje profita, za kar pa je vedela le 'vizionarska' peščica ljudi. Verjela sem, da nam lahko uspe iz 4.0 revolucije soustvariti 5.0 evolucijo človeka, vendar takrat še nisem bila seznanjena z nečloveškim ozadjem, ki ima do potankosti začrtan plan delovanja proti človeku.              
 

Kako pa je z 5.0 (r)evolucijo?


Z navdušenjem sem spremljala razvoj 5.0 družbe, o kateri se je začelo pisati že leta 2018 in celo predstavila prispevke na konferencah in tudi na Gospodarski zbornici Slovenije, vendar sem ostala nerazumljena. Kajti poudarila sem, da je zaradi obsežne transformacije družbe že zaznati 5.0 (r)evolucijo, ki pa ne bo industrijska, ampak kvantna z eksponentno rastjo.

Zastopala sem človeški vidik in z zanimanjem razmišljala o nadaljevanju 4.0 revolucije v 5.0 evolucijo, kjer pa ne bo pomembna samo digitalizacija, ampak bi se morala zgoditi kognitivna evolucija človeka v povezovanju znanosti, umetnosti, visokih tehnologij in duhovnosti. Vendar se ni prav nič prisluhnilo človeku, temveč samo profitu. Kar se je potrdilo v letu 2019, ko sem sledila znanstvenim zaključkom, ki opozarjajo na previdnost pred 5G tehnologijo, ki je plod nehumanega koncepta 5.0 družbe.

Prepričalo me je, da se vse to obrača od človeka stran in še več, da ga uničuje vse do njegove DNK. Prav to že doživljamo danes v naši realnosti na različne, skorajda ’genialne’ načine.
 

Planirana ustavitev evolucije človeka?!
Planirana ustavitev evolucije človeka?!
Nehumani posegi v človeka v današnji realnosti


Ljudi se dnevno ’bombardirani’ z nezdravimi informacijami in to iz struktur, ki živijo od človeškega dela. Na tak način poteka vojna v 5.0 družbi, skozi medije, javno zdravje, izobraževanje, … Vse to je plod dolgoletnih raziskovanj mnogih raziskovalcev, ki so raziskovali v smeri: ’Kako se dotakniti človeka na najbolj subtilen način?’ Verjamem, da niso poznali okvirja, kaj šele končne slike v kakšen namen bo izkoriščeno njihovo genialno raziskovalno delo.

A ljudje so danes dobesedno posiljeni z umetnimi postopki, kot so testiranje in cepljenje, brez da se pridobi končne rezultate, da se zagotovi kakovost bivanja ljudi. O kakšni kakovosti lahko govorimo, če nimamo odgovorov na temeljna vprašanja?! In dokler se ne zagotovi nacionalnih neodvisnih študij, je nemudoma potrebno narediti 3 stvari v dobro vseh ljudi: ustaviti množična testiranja, da se pojasni postopek in namen, prenehati z cepilno politiko, da se ne dela škodo ljudem z še nepojasnenimi stranskimi učinki in pristopiti k množičnemu okrevanju ljudi in jih celostno opolnomočiti, da zadihajo in zaživijo.
 

Kako do okrevanja in opolnomočenja ljudi?


Paradoks je, da današnje več kot nepredvidljivo okolje zahteva od človeka največjo možno fleksibilnost, ustvarjalnost, vseživljenjsko učenje in predajanje znanja. Vse to lahko občutimo v 4.0 družbi , še bolj pa v družbi 5.0, ki nima vključenega ključnega človeškega dejavnika v smeri zavestnega delovanja in še več, nima minimalnih moralnih in etičnih norm za človeka vredno življenje. A vsakdo lahko prispeva po svojih najboljših močeh in tu je ključna zavest in vest ljudi.

Ta trenutek so ljudje v grozljivem stanju strahu, stresa, izgorelosti in tako vidno propadajo. In še več, gre za dobesedno neživo strukturo, kjer je uničena ali celo pohabljena človeška živost. Čas je, da k ljudem pristopimo človeško, antropološko, s preprostimi, a celostnimi sonaravnimi rešitvami za psihofizično zdravje. Komplementarnih načinov je več in so mnogim ljudem po svetu dobro poznani. Eden od teh načinov sonaravnega pristopa je z ’zelenimi biseri’ Nandika, ki človeku pomagajo do celostnega ravnovesja z naravnimi hranili in energijo. To sedaj potrebujemo prav vsi!                                                                                                                                                                     

Planirana ustavitev evolucije človeka?!


Tudi to je del ’vizionarskega plana', ki ga nismo poznali, z namenom, da se človeka onesposobi za normalno življenje, kaj šele za kvalitetnejše življenje v novih dimenzijah, ki sedaj prihajajo. Vse kaže, da mnogi ljudje ne bodo zmožni narediti koraka, ki jim je bil evolucijsko namenjen. Videti je, da je tudi to del krovnega plana 5.0, onesposobiti evolucijo človeka!!!

Zato se je revolucionarno hitro zgodila 4.0 in še hitreje 5.0  družba, da se na umeten način zaustavi naravno evolucijo človeka. Človek s tem ni več svobodno bitje, ampak orodje 'velikega plana'. Verjetno si ne moremo zamisliti vseh negativnih transformacij človeške družbe, ko se postavlja veliko vprašanje zmožnosti samoobnove, samoreprodukcije in celo obstoja naše civilizacije. 
 
*Avtorica je doktorica managementa kakovosti, farmacevtska antropologinja, avtorica, raziskovalka celostnega zdravja za revitalizacijo človeške skupnosti in ambasadorka 'Autopoiesis'.     

** Mnenje avtorja ne odraža nujno stališča uredništva.

 

Več iz rubrike