Visoka cena delovnih bolezni in nesreč

Milka Bizovičar
Foto Roman Šipić

Po svetu se vsako leto zgodi 340 milijonov delovnih nesreč, še 160 milijonov delavcev je žrtev s poklicem povezanih bolezni, piše v prvi globalni raziskavi o varnosti, ki so jo pripravili pri Lloyd‘s Register Foundation in Gallupu.

Bolniške odsotnosti, ki so posledica tega, povzročijo svetovnemu gospodarstvu škodo v vrednosti štirih odstotkov BDP na leto (v Evropi 3,3 odstotka oz. 476 milijard evrov). Vsako leto po ocenah umre 2,3 milijona delavcev, vzrok tri četrt teh smrti so nalezljive bolezni, rak in srčno-žilne bolezni, 15 odstotkov pa delovne nesreče. Dve tretjini vseh z delom povezanih smrti je v Aziji, v Evropi 12 odstotkov. V Evropi povzročijo največ škode z delom povezane vrste raka, za 120 milijard evrov, sledijo mišično-skeletne težave.

Anketirani so ocenjevali tudi tveganja za zdravje, ki izhajajo iz organizacije dela. Da je to časovni pritisk, je povedalo 43 odstotkov prebivalcev EU. Tako meni približno tri četrtine Fincev, Švedov in Dancev, dobra polovica Nemcev, Avstrijcev in Estoncev, v Sloveniji je enako odgovorilo 39 odstotkov ljudi, najmanj pa v Italiji in Litvi, in sicer 20 oziroma 16 odstotkov.
Več iz rubrike