Približno tisoč kadrovskih štipendij z državno podporo

Večina od 12 regionalnih razvojnih agencij, ki od leta 2016 skrbijo za subvencioniranje podjetij pri podeljevanju kadrovskih štipendij, je že objavila razpis za šolsko leto 2019/20, nekatere pa imajo odprtega še za preteklo šolsko leto. Denarja jim še ni uspelo razdeliti.
Fotografija: Foto Blaž Samec
Odpri galerijo
Foto Blaž Samec

Podjetja, ki si s kadrovsko štipendijo želijo zagotoviti kadre takoj po končanem izobraževanju in jih že med šolanjem tudi usposobiti za delo v podjetju, lahko štipendije podelijo sama ali pa ob izpolnjevanju določenih zahtev izkoristijo sofinanciranje države. Za sredstva lahko kandidirajo na razpisu, ki ga objavi razvojna agencija v regiji, iz katere prihajajo.

Večina bo prijave začela zbirati 1. oziroma 7. oktobra in do porabe sredstev, pri čemer so določile tudi skrajni rok, do katerega sprejemajo vloge. V regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije bo to do konca tega leta (subvencioniranje je predvideno za do 80 mladih), v mariborski (51) in gorenjski (62) do konca februarja prihodnje leto, v goriški (186), novomeški (99), koroški do konca marca, agencija Zeleni kras (65) bo razpis zaprla najkasneje konec septembra prihodnje leto. Podatkov za preostale agencije še ni.

Infografika Delo
Infografika Delo


Višino štipendije določijo podjetja, v skladu z zakonom o štipendiranju pa subvencija znaša polovico zneska, vendar ne več kot 30 odstotkov minimalne plače. Ta je letos 886 evrov bruto. Višji delež podpore, in sicer 70 odstotkov kadrovske štipendije oziroma največ 40 odstotkov minimalne plače, država namenja za štipendiranje deficitarnih poklicev. Subvencionirana štipendija tudi ne sme biti nižja od 50 evrov za dijake do 18. leta starosti in nižja od 100 evrov za polnoletne štipendiste.

Za sofinanciranje kadrovskih štipendij med letoma 2016 in 2022 je država z izdatno podporo Evropskega socialnega sklada zagotovila 14,2 milijona evrov, kar naj bi zadoščalo za štipendiranje 2705 mladih. Iz tabele je razvidna razporeditev sredstev po državi. »Namen sofinanciranja je usklajevanje razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji, dvig ravni izobrazbene strukture, zniževanje strukture brezposelnosti, vračanje izšolanih kadrov v regijo in spodbujanje razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji ter načrtovanje razvoja kadrov v skladu s potrebami trga dela,« na ministrstvu za delu utemeljujejo regijsko razporeditev denarja. Kot je pojasnila Karmen Sonjak, predsednica združenja regionalnih razvojnih agencij, je bilo konec lanskega leta v shemo vključenih več kot tisoč štipendistov.

Več iz rubrike

Komentarji: