Plačilne navade: Slovenskim podjetjem ni mar

Kaja Kovič
Leon Vidic

Slovenska podjetja na plačilo računa s strani poslovnih kupcev čakajo v povprečju 81 dni. Ti rezultati so zaskrbljujoči, saj smo, kar se tiče plačilnih navad pravnih oseb, med najslabšimi v Evropi.

Med 17 državami, ki so bile zajete v raziskavi, smo na dnu lestvice, pove Natalija Zupan, direktorica podjetja EOS KSI med razlago raziskave EOS Evropske plačilne navade 2019.

Pri nas poslovni kupci pri plačilih zamujajo 38 dni, roki plačil pa so v povprečju 43 dni. Raziskava, ki je bila izvedena že dvanajstič in v kateri je sodelovalo kar 3.400 podjetij iz 17 evropskih držav, je pokazala, da je na ravni Evrope štiri od petih računov plačanih v dogovorjenem roku.

V Sloveniji se je letos v primerjavi z lanskim letom povečal delež pravočasno plačanih računov, in sicer iz 77 % na 79 %. Enako se je delež z zamudo plačanih računov zmanjšal iz 21 % na 19 % in obseg neplačil iz lanskih 2 % na 1 %.

Težava je, da v Sloveniji problema sploh ne zazanavamo kot pomembnega. Evropska podjetja občutijo posledice zamud in neplačil v obliki izgube dobička in občasnih likvidnostnih težav. Približno 15 % anketiranih podjetij ocenjuje, da zamude in neplačila ogrožajo obstoj podjetja, v Sloveniji pa jih tako meni le 8 %.

image
Leon Vidic


Kako se zaščititi?


Čeprav sodi Slovenija med države z najslabšimi plačilnimi navadami, pa podatki kažejo, da je zgolj 17 % podjetij omejilo investicijsko aktivnost zaradi posledic plačilnih zamud, v primerjavi z evropskimi (25 %). Slovenska podjetja v borbi proti zamudam pri plačilih najbolj verjamejo v preverjanje bonitet (81 %), šele na drugem mestu sledi pravočasno fakturiranje in na tretjem mestu definiran proces opominjanja. »Preverjanje bonitete poslovnega partnerja je odločni preventivni ukrep pred pričetkom sodelovanja, ko pa je kupec v zamudi, bi vsekakor priporočila odločen proces opominjanja in izterjave,« dodaja Natalija Zupan.


Ogrožene so plače delavcev

 
Neplačila kupcev vplivajo na sposobnost podjetij za lastno preživetje, izplačila plač svojim delavcem in tudi višino sredstev, ki jih še lahko vložijo v razvoj. Dobre plačilne navade kupcev pa po drugi strani pozitivno vplivajo, da se lahko v podjetjih ohranjajo delovna mesta in celo ustvarjajo nova, s čimer se razvija gospodarstvo in celotna družba. Z uspešno izterjavo dolgov se tako omogoča likvidnost podjetij, s tem pa tudi ohranjanje služb.
**
Hvala za informacije podjetju EOS KSI, podjetju za upravljanju terjatev v Sloveniji. Kot del skupine EOS že 19 let gradijo zaupanje, zanesljivost, odzivnost, strokovnost, uspešnost in transparentnost poslovanja. Z znanjem in izkušnjami vedno poiščejo dolgoročne rešitve za uspeh svojih strank doma in v tujini.

 
Več iz rubrike