Koliko znašajo minimalne plače po posameznih evropskih državah?

Katere evropske države se lahko pohvalijo z visokimi minimalnimi plačami in katere se nahajajo na spodnji tretjini lestvice?
Fotografija: Gradbeni delavci. Foto: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Gradbeni delavci. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Minimalna plača, ki jo z zakonom določi posamezna država, je zagotovilo za zaposlene, da bodo v najslabšem primeru za opravljanje svojega dela s polnim delovnim času dobivali vsaj tolikšno vsoto.

Minimalna plača je z zakonom določena v 21 od 27 držav članic Evropske unije. Danska, Italija, Ciper, Avstrija, Finska in Švedska so izjeme, saj je niso določile. Eurostat je januarja letos objavil aktualne zneske minimalnih plač po posameznih evropskih državah.

image_alt
Gozdni turizem v Kranjski Gori

Najvišja minimalna plača v Luksemburgu, na Irskem in Nizozemskem

Luksemburg je država, ki se lahko pohvali z najvišjo minimalno plačo. Ta namreč znaša 2257 evrov. Sledita mu Irska (1775 evrov) in Nizozemska (1725 evrov). Lestvico petih najvišje uvrščenih zaokrožujeta še Belgija in Nemčija.

Na osmem mestu se nahaja Slovenija z aktualno minimalno plačo v višini 1074 evrov. Slovenija je hkrati zadnja država na lestvici, katere vrednost minimalne plače je višja od 1000 evrov. Na seznamu sicer prevladujejo države, v katerih se minimalna plača giblje v razponu med 500 in 1000 evrov. To so Latvija, Romunija, Madžarska, Hrvaška, Slovaška, Češka, Estonija, Poljska, Litva, Grčija, Malta in Portugalska.

Na dno lestvice se je kot edina država z minimalno plačo pod vrednostjo 500 evrov uvrstila Bolgarija z minimalno plačo v višini 332 evrov. Za primerjavo; minimalna plača je v ZDA januarja znašala 1110 evrov.

Zgolj podatek o minimalni plači v posamezni državi sicer pove le malo, če pri tem ne upoštevamo povprečnih cen življenjskih stroškov.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Minimalna plača v Sloveniji

V Sloveniji je področje minimalnih plač urejeno z Zakonom o minimalni plači. V vsoto niso všteti dodatki, določeni z zakonom in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, je navedeno na spletni strani gov.si.

Prav tako v minimalno plačo ni možno všteti povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati zaposlenemu (prehrana v času delovnika, prevoz na in z dela, stroški službenih potovanj), ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine).

image_alt
Slovenski delodajalci napovedujejo zvišanje plač

Minimalno plačo se v zadnjem času v Sloveniji določi na podlagi minimalnih življenjskih stroškov. Pri tem se vzpostavlja smiselno razmerje med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb. Minimalno plačo se ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarskih razmer in gibanju zaposlenosti določi v razponu 120 do 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Ti se navezujejo na davčne predpise.

Evropska država

Z zakonom določena minimalna plača (v evrih)

Luksemburg

2257

Irska

1775

Nizozemska

1725

Belgija

1658

Nemčija

1621

Francija

1603

Španija

1126

Slovenija

1074

Portugalska

823

Malta

792

Grčija

774

Litva

730

Poljska

655

Estonija

654

Češka

652

Slovaška

646

Hrvaška

624

Madžarska

542

Romunija

515

Latvija

500

Bolgarija

332

Vir: Eurostat

image_alt
Evropske države z najdaljšim starševskim dopustom

Več iz rubrike