Aktualni ugodni krediti in nepovratna sredstva

Pregled kreditov in možnosti nepovratnih sredstev, ki so podjetjem na voljo med koronakrizo.
Fotografija: Brezobrestni oziroma ugodni krediti in nepovratna sredstva. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Brezobrestni oziroma ugodni krediti in nepovratna sredstva. FOTO: Shutterstock

V tem obdobju so najbolj aktualni brezobrestni krediti za podjetja v problemskih občinah in za gostinstvo in turizem. Na voljo so tudi nepovratna sredstva na področju izboljšanja snovne in energetske učinkovitosti MSP podjetjem s področja turizma in za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, še vedno pa je tudi odprt razpis za nakup zaščitne opreme, pojasnjujejo pri podjetju Tiko Pro, ki je pripravilo pregled aktualnega stanja.

Brezobrestni kredit B1

Kredit je namenjen podjetjem na problemskih in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji za ohranjanje gospodarske dejavnosti, zagotavljanja likvidnosti in dostopa do financiranja. Višina zaprošenega zneska posojila je od 5.000 do 50.000 evrov, obrestna mera je nič odstotna. Višina sofinanciranja znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov, brez DDV. Rok za prijavo je 9.10.2020.

Brezobrestni kredit P7C COVID 2020

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Kredit je na voljo podjetjem v sektorju gostinstva in turizma. Prijavijo se lahko MSP podjetja na področju gostinstva ali turizma, ki imajo najmanj 1 do največ 49 zaposlenih za polni delovni čas. Sedež podjetja ali obrat mora biti izven problemskih območij in obmejnih problemskih območjih. Podjetja morajo imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8. Višina kredita lahko znaša od 5.000 do 50.000 evrov in lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov podjetja. Obrestna mera je nič odstotna in predstavlja brezobrestno posojilo. Roka za prijavo sta 10.9.2020 in 09.10.2020.

Nepovratna sredstva na področju izboljšanja snovne in energetske učinkovitosti

Na tem razpisu lahko podjetja s področja turizma (nastanitve ali gostilne) dobijo 75 odstotkov subvencije, do 200.000,00 evrov za energetsko sanacijo svojih objektov. Na razpis se lahko prijavijo MSP podjetja iz celotne vzhodne kohezijske regije ter zahodne regije iz obmejnih občin: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava. Rok za oddajo vlog je 30.11.2020.

Kmetijstvo: ukrep 4.2.

Za kmetijstvo je v okviru ukrepa 4.2. (naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov) na voljo 20 milijonov evrov za izboljšanje konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge, modernizacijo opreme in objektov ter njihovo večjo okoljsko in energetsko učinkovitost. Posamezni prijavitelj lahko prejme od 5.000 do 5 milijonov evrov (za srednje velika in velika podjetja), oziroma do 50 odstotkov nepovratnih sredstev. Zaradi izjemnih dogodkov, kot je epidemija covid-19, so do podpore upravičeni stroški naložb v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so nastali po 12. marcu 2020. Rok za oddajo vlog je 26.10.2020.


Razpis za nakup covid-19 zaščitne opreme

Do porabe je odprt razpis za nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa covid-19. Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja z minimalno pet zaposlenimi. Posamezno podjetje pa lahko prejme do 9.999,00 evrov pomoči. Rok za prijavo je 31.10.2020.
 

Najavljeni razpisi za nepovratna sredstva


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v juliju napovedalo objavo dodatnih ukrepov za pridobitev nepovratnih spodbud za gospodarstvo.
 
Javni razpis COVID 19 za sofinanciranje razvojnih projektov

Razpis bo namenjen zagotavljanju likvidnostne pomoči MSP-jem, ki načrtujejo izvedbo razvojno naravnanih projektov po posameznih prednostnih področjih Strategije pametne specializacije v sodelovanju s SRIP-i. Okvirna višina sredstev bo 5 milijonov evrov, obdobje upravičenosti stroškov bo od 12.3.2020 do 15.10.2020.
 
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Javni poziv COVID 19 za sofinanciranje izpada prihodkov podjetjem v gostinstvu in turizmu

Razpis bo namenjen MSP-jem, ki opravljajo dejavnost v nastanitvenih gostinskih obratih ter restavracijah in gostilnah. Predvidenih je 13 milijonov evrov sredstev za ta namen, obdobje upravičenosti stroškov bo od 1.2.2020 do 15.10.2020.
 
Javni razpis COVID 19 za prilagoditev poslovanja za mala podjetja na obmejnih problemskih območjih

Razpis bo malim podjetjem na področju predelovalne dejavnosti omogočil ponoven zagon poslovne dejavnosti in ohranitev delovnih mest. Obdobje upravičenosti stroškov bo od 12.3.2020 do 15.10.2020.
 
Javni razpis Planinska koča

Namen razpisa je spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi ter prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja. Upravičenci pri tem razpisu bodo društva, višina razpisanih sredstev je 5 milijonov evrov. Obdobje upravičenosti stroškov bo od datuma oddaje vloge do 30.10.2020.
 
Še več podrobnosti najdete na: https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi.
 
 

Več iz rubrike