Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v ZDA (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo ZDA.
Fotografija: Wall street, ZDA. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Wall street, ZDA. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja:

 

Trajanje

 
 
 • Rezervacija imena družbe in vloga za registracijo in sprejem statuta na DOS (on-line postopek, 200 USD registracija + 150, 75 ali 25 USD za pospešene postopke)

Postopek se opravi on-line na spletni strani DOS New York, Oddelek za družbe (New York Department of State, Division of Corporations).

Priporočljiva je on-line rezervacija imena, ki stane 20 USD. Ime mora vsebovati kratico L.L.C. ali LLC.

Ustanovitelji izpolnijo formular »articles of organization« na spletni strani DOS z osnovnimi podatki (firma, sedež, stalni naslov).

Postopek registracije traja okoli sedem delovnih dni, ob doplačilu pa je lahko zaključen v roku 2 ur, do konca dneva ali v roku 24 ur.

Država New York zahteva, da družbeniki podpišejo akt o ustanovitvi »operativni sporazum« (operating agreement), ki pa ga v postopku ob ustanovitvi ni treba predložiti, temveč ga morajo sprejeti v roku 90 dni.

  online postopek brezplačno
 
 • Prijava pri zvezni IRS za pridobitev številke EIN (on-line postopek, brezplačno)

Družba se mora prijaviti v sistem davkov in zavarovanja zaposlenih pri zvezni Davčni upravi (US Internal Revenue Service - IRS). Prijava se opravi z na spletni strani z IRS obrazcem IRS Form SS-4.

   
 
 • Prijava za plačilo prometnega davka (on-line postopek, brezplačno)

Družbe, ki opravljajo obdavčljive dejavnosti, se morajo registrirati za plačilo prometnega davka pri davčnem uradu države New York (State Department of Taxation and Finance).

   
 
 • Prijava v sistem zavarovanja v primeru brezposelnosti na SLD (on-line postopek, brezplačno)

Družba se mora prijaviti kot delodajalec na SLD, Oddelek za zavarovanje za primer brezposelnosti (State Labor Department, Unemployment Insurance Division) na obrazcu Form NYS-100.

   
 
 • Prijava zaposlenih v sistem invalidskega zavarovanja (1 dan, brezplačno)

Družba mora na podlagi številke EIN prijaviti zaposlene pri New York State Workers' Compensation Board in zavarovati zaposlene pri odobreni zavarovalnici.

   
 
 • Objava ustanovitve družbe (1 dan, 450-500 USD)

V roku 120 dni od ustanovitve mora družba objaviti obvestilo o ustanovitvi v dveh referenčnih časopisih. Objavo mora v naslednjih 5 tednih ponoviti enkat tedensko. Časopis o objavi izda potrdilo (Certificate of Publication), ki ga je treba predložiti DOS (New York State Department of State, Division of Corporations).

Seznam referenčnih časopisov je dostopen na spletni strani DOS.

   

Vir: Svetovna banka 2018, DOS 2018

Vrste podjetij/organizacijskih družb

 • partnerstvo
 • partnerstvo z omejeno odgovornostjo
 • komanditna družba
 • družba z omejeno odgovornostjo
 • družba z neomejeno odgovornostjo
 • delniška družba

San Francisco, ZDA. Foto: Shutterstock
San Francisco, ZDA. Foto: Shutterstock

Delniška družba (Corporation – Corp. / Inc. /Co. / Ltd.)

Družba mora imeti v imenu besedo ali kratico, ki označuje delniško družbo (Corp., Inc. , Co. ali Ltd.):

 • Ustanovitelji: Glede ustanoviteljev delniške družbe v večini zveznih držav ni omejitev - delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe, ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.
 • Kapital: Zahteve glede višine osnovnega kapitala predpisujejo zakoni zveznih držav.
 • Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Glede na prenosljivost delnic loči zakonodaja dve vrsti delniških družb, in sicer javne delniške družbe (publicly held corporation), katerih delnice so predmet javne ponudbe in nejavne delniške družbe (closely held corporation), katerih delnice ne morejo biti predmet javne ponudbe.
 • Delniške družbe imajo v davčne namene status običajne delniške družbe C (Corporation C) ali posebne delniške družbe S (Corporation S). Družbe s statusom C so obdavčene z davkom na dobiček podjetij in z davkom na dividende, družbe s statusom S pa ne plačujejo davka na dobiček podjetij, temveč so le izplačila delničarjem, obdavčena z osebnimi davki. Da bi družba lahko dobila status S, mora izpolnjevati več pogojev (omejeno število delničarjev, pogoj državljanstva in stalnega bivališča delničarjev, nejavna družba idr.).
 • Organi upravljanja: Glavni organ odločanja v delniški družbi je skupščina delničarjev, ki imenuje upravni odbor (Board of Managers). Ti praviloma imenujejo izvršne direktorje, vendar se pravila glede pristojnosti in odgovornosti v zakonih zveznih držav razlikujejo.

image_alt
Kako je živeti na Kitajskem in kolikšne so cene?

Družba z omejeno odgovornostjo (Limited Liability Company - LLC)

 • Ustanovitelji: Glede ustanoviteljev v večini držav ni omejitev. Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.
 • Kapital: Najnižji osnovni kapital v večini zveznih držav ni predpisan. Deleži družbe z omejeno odgovornostjo so omejeno prenosljivi. Javna ponudba deležev družbe z omejeno odgovornostjo ni dovoljena.
 • Organi upravljanja: Družbo lahko vodi eden ali več direktorjev, glavni organ odločanja pa je skupščina družbenikov.

Družba z omejeno odgovornostjo ni subjekt zveznega davka na dobiček podjetij. Dobički so obdavčeni ob izplačilu kot osebni davki družbenikov. Nekatere zvezne države imajo tudi davek na dobiček podjetij.

Družba z omejeno odgovornostjo lahko dobi za davčne namene status S (Corporation S), če izpolnjuje predpisane pogoje (omejitev števila družbenikov, status domače družbe). Pri tem ji ni treba spreminjati organizacijske oblike.

Grand Canyon, ZDA. Foto: Shutterstock
Grand Canyon, ZDA. Foto: Shutterstock

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)

ZDA nimajo DDV. Zvezna vlada zbira denar predvsem prek sistema dohodnine. Države in lokalne vlade sami določijo in pobirajo prometne davke. Lokalne oblasti se zanašajo predvsem na davke na nepremičnine.

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

Davke od dohodkov pravnih oseb pobira država kot vir dohodka. Davki temeljijo na obdavčljivem dohodku po odbitju odhodkov. Pred Trumpovimi davčnimi reformami leta 2017 je bila stopnja davka od dohodkov pravnih oseb 35 %.

Poleg zveznega plačujejo podjetja v večini zveznih držav še davek na dobiček na ravni zvezne države (od 1 % do 12 %) in ponekod tudi na lokalni ravni. Državni in lokalni davki in pravila se razlikujejo glede na jurisdikcijo, čeprav mnogi podpisani davčni sporazumi veljajo samo na zvezni ravni.

image_alt
To je najbogatejši človek vseh časov

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe

ZDA imajo trenutno sedem zveznih dohodninskih razredov progresivne narave - ko se obdavčljivi dohodek povečuje, je obdavčen po višjih stopnjah. S stopnjami 10 %, 12 %, 22 %, 24 %, 32 %, 35 % in 37 %. Če ste eden redkih srečnežev, ki zaslužite dovolj, da spadate v razred 37 %, to ne pomeni, da bo celoten vaš obdavčljivi dohodek obdavčen s 37 % davka. Namesto tega je 37 % vaša najvišja mejna davčna stopnja.

Dohodek do standardnega odbitka (ali razčlenjenih odbitkov) je tako obdavčen po ničelni stopnji.

Več iz rubrike