Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Šrilanki (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Šrilanko.
Fotografija: Vlak, Šrilanka. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Vlak, Šrilanka. Foto: Shutterstock

Postopek registracije podjetja na Šrilanki je preprost. V povprečju traja celoten postopek od začetka do konca približno 10 dni.

Za ustanovitev podjetja je treba slediti naslednjim korakom:

 • Prek spletnega registra podjetij boste morali poiskati in rezervirati ime svojega podjetja. Ta rezervacija bo veljala tri mesece. Stane 1000 šrilanških rupij (LKR), kar je enakovredno približno šestim evrom. Vaša registracija bo potrjena v dveh dneh.
 • Nato morata sekretar in direktor podjetja podpisati soglasje. To se naredi osebno in se uredi v enem dnevu. Če v mislih nimate sekretarja, vam bodo lokalne organizacije zagotovile sekretarja podjetja za majhno mesečno plačilo (med 30.000 LKR in 45.000 LKR).
 • Prek Registra podjetij predložite naslednje obrazce: obrazec 1 (registracija podjetja), obrazec 18 (soglasje in potrdilo direktorja), obrazec 19 (soglasje in potrdilo tajnika) in dva izvoda vašega statuta. Ta postopek se običajno zaključi v treh dneh. Cena je pavšalna pristojbina v višini 15.000 LKR za obrazec 1, plus pavšalna pristojbina v višini 1.000 LKR plus 11 odstotkov DDV za vsakega od drugih obrazcev.
 • Javno obvestilo o ustanovitvi vašega podjetja posredujte v Uradu za dnevne časopise in vladne publikacije. To obvestilo morate poslati v 60 dneh po ustanovitvi, časopis pa bo vaše obvestilo objavil v dveh tednih. To vas bo stalo 7.000 LKR.
 • Pridobite davčno identifikacijsko številko (TIN) pri enoti za storitve davkoplačevalcev na davčnem oddelku. To za vas ne predstavlja nobenih stroškov, urediti je treba osebno, traja pa en dan.
 • Če je to potrebno, se registrirajte za davek na dodano vrednost (DDV) pri Oddelku za registracijo za DDV pri Inland Revenue Department. To traja en dan in ne predstavlja nobenih stroškov. Če obrnete več kot 3.750.000 LKR na četrtletje, lahko pridobite trajno registracijo za DDV.
 • Pridobite številko (EFP) pri Ministrstvu za delo. To traja en dan, stroškov pa s tem ne boste imeli.

Za pomoč podjetnikom na Šrilanki je na voljo veliko javnih uradov, zasebnih podjetij in dokumentacije. V državi je tudi močna podjetniška skupnost. Tukaj je nekaj možnosti:

 • Centralna banka Šrilanke je zasnovala vodnik za podjetnike. Korak za korakom vas vodijo skozi proces ustanavljanja podjetja v državi. Prav tako lahko pregledate njihovo spletno mesto in poiščete splošne članke o poslovanju na Šrilanki.
 • Vladni informacijski center Šrilanke vas bo vodil skozi postopek registracije za vsako vrsto podjetja, če se kje zataknete.
 • Ministrstvo za delo na Šrilanki vas lahko pouči o delovni zakonodaji, statističnih informacijah, pomembnih obrazcih, aktualnih dogodkih in novicah.
 • Inštitut pooblaščenih računovodij na Šrilanki zagotavlja dokumentacijo o poslovnih strukturah.
 • Če ste pripravljeni nekaj plačati, bo veliko zasebnih svetovalcev sodelovalo z vami, da bi rešili vaše potrebe, vam zagotovili sekretarja podjetja in odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Šrilanka. Foto: Shutterstock
Šrilanka. Foto: Shutterstock

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:

Na Šrilanki obstaja več vrst poslovnih struktur. Te so:

 • samostojni podjetnik
 • partnerstvo
 • družba z omejeno odgovornostjo
 • delniška družba
 • čezmorska družba
 • offshore podjetje
 • Družba z omejeno odgovornostjo (LLC)

Družba z omejeno odgovornostjo je najpogostejša vrsta poslovanja na Šrilanki. Za njeno ustanovitev so potrebni en direktor in dva delničarja. Minimalni osnovni kapital ni določen. Sekretar podjetja mora biti posameznik s prebivališčem na Šrilanki.

 • Javna delniška družba (PLC)

Tudi delniška družba ne zahteva minimalnega osnovnega kapitala. Ta vrsta poslovanja mora imeti dva delničarja in dva direktorja. Direktorji morajo predložiti letna poročila skupaj z revidiranimi računovodskimi izkazi in računovodskimi izkazi. Delnice se na borzi lahko izdajajo.

Vir: wise.com

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT) znaša osem odstotkov.

DDV se plača za uvoženo blago in za dobavo blaga, vključno s trgovino na debelo in na drobno ter storitvami na Šrilanki. Na podlagi določenih meril so oblikovane rezervacije za mesečno ali četrtletno predložitev obračunov. Tudi če se napovedi lahko vložijo ob četrtletju, mora zavezanec za DDV plačati davek na mesečni bazi. Nekateri določeni uvozi in domače blago in/ali storitve so oproščeni.

Od predpisanih cenitev uvoza in domačega blaga se DDV plača po standardni stopnji osem odstotkov (do 1. 12. 2019 je bila stopnja 15-odstotna). Izvoz in nekatere določene mednarodne storitve so obdavčene z ničelno davčno stopnjo. Ničelna stopnja se uporablja še v sektorjih hotelskih gostišč, restavracij ali podjetij, ki ponujajo podobne storitve.

Registracija za DDV se zahteva le, če četrtletna vrednost obdavčljivih dobav presega 75 milijonov LKR ali letna vrednost obdavčljivih dobav presega 300 milijonov LKR z učinkom od 1. januarja 2020. Vendar je prostovoljna registracijska shema na voljo tistim, ki imajo prometno vrednost dobave manj kot 75 milijonov LKR za četrtino.

Vhodni davek, plačan pri uvozu in dobavi blaga (vključno z investicijskim blagom) in storitev v enem mesecu in porabljen pri opravljanju obdavčljivih dobav v tem mesecu, se lahko odbije od davka, ki ga je treba plačati (izstopni davek) za te dobave, z omejitvijo, ki je nižja od 100 odstotkov izstopnega davka ali dejansko plačanega vstopnega davka.

Kolombo, Šrilanka. Foto: Shutterstock
Kolombo, Šrilanka. Foto: Shutterstock

Vračila presežka plačanega DDV so na voljo za dobave z ničelno stopnjo in za nova podjetja, registrirana v skladu s členom 22(7) Zakona o DDV. Vzpostavljena je poenostavljena shema DDV, da se dobavitelji z ničelno stopnjo in drugi kvalificirani dobavitelji razbremenijo bremena plačila vstopnega DDV, s čimer se odpravi potreba po izdaji vračil.

Vir: taxsummaries.pwc.com

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax) znaša 28 odstotkov

Vir: Oddelek za notranje prihodke Šrilanke

Glede na globalne makro modele Trading Economics in pričakovanja analitikov naj bi davčna stopnja na Šrilanki dosegla 28 odstotka do konca leta 2021. Dolgoročno se predvideva, da se bo davčna stopnja Šrilanke leta 2022 po naših ekonometričnih modelih gibala okoli 28 odstotka.

Na Šrilanki je stopnja davka na dohodek pravnih oseb davek, ki se pobere od podjetij. Njen znesek temelji na čistem dohodku, ki ga podjetja pridobijo med opravljanjem svoje poslovne dejavnosti, običajno v enem poslovnem letu. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo stopnjo za dohodek podjetij. 

Vir: tradingeconomics.com

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe znaša 24 odstotkov

Vir: Oddelek za notranje prihodke Šrilanke

Na Šrilanki je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. Prihodki od dohodnine so pomemben vir dohodka za vlado Šrilanke.

Vir: tradingeconomics.com

Več iz rubrike