Odpiramo vrata tujine: Potovanje v Romunijo (4/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Romunijo.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Državni prazniki in dela prosti dnevi v Romuniji:
 
v letu 2021  
1. januar novo leto
2. januar novo leto, drugi dan
24. januar dan združitve
30. april pravoslavni veliki petek
1. maj praznik dela
2. maj pravoslavna velika noč
3. maj pravoslavni velikonočni ponedeljek
1. junij dan otrok
20. junij pravoslavni binkošti
21. junij pravoslavni binkoštni ponedeljek
15. avgust Marijino vnebovzetje
30. november dan sv. Andreja
1. december dan državnosti
25. december božič
26. december božič, drugi dan
Vir: www.timeanddate.com
 

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj: informacije dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/.


Električna napetost: 230 voltov, 50 Hz AC. Vtikač je običajen, z dvema jezičkoma (europlug). Adapter ni potreben.

Vstop v državo: Slovenski državljani za vstop v Romunijo vizuma ne potrebujejo. Zadostujejo veljavni potni list ali osebna izkaznica.
 

Obvestilo:

 

·Cestnine


V Romuniji je za uporabo cest obvezno plačilo cestnine. Ta se ne nanaša samo na avtoceste, temveč tudi na hitre ciste in vse nacionalne ceste (z oznako DN in številko, primer DN1), četudi gre pri le-teh za dvopasovnice. Cestnina se plača v obliki nakupa vinjete, ki se imenuje Rovinieta in je ni treba lepiti na vetrobransko steklo. Vezana je na reg. št. vozila in št. VIN. Preverjanje Roviniete poteka preko kamer, na več kontrolnih točkah po državi. Za razliko od nekaterih drugih držav, Roviniete ni potrebno kupiti pred ali takoj po vstopu na ozemlje Romunije. Po zakonu je potrebno imeti veljavno Rovinieto na dan začetka uporabe romunskih plačljivih cest, kar v praksi pomeni, da se Rovinieta lahko kupi do 23:59 ure na dan vstopa v državo in velja od dne nakupa. Naprodaj je na vseh romunskih črpalkah za gorivo, možen pa je tudi spletni nakup.

Na določenih mostovih v Romuniji je obvezno plačilo mostnine. Primeri so: avtocesta A2 Bukarešta – Constanta (most Cernavoda), mejni prehod z Bolgarijo Giurgiu-Ruse (most čez Donavo), mejni prehod z Bolgarijo Calafat-Vidin (most čez Donavo).
 

·Prometni prekrški


V Romuniji v veliki meri veljajo enaki zakoni o varnosti v cestnem prometu kot drugod po Evropi. Zakonodaja ob prekrških predvideva denarne sankcije, kazenske točke in kazni prepovedi vožnje po romunskem ozemlju za obdobje med 30 in 90 dni, ki vključujejo fizični odvzem vozniškega dovoljenja za obdobje izrečene kazni. V primeru tujih državljanov je možna vrnitev zaseženega vozniškega dovoljenja pred iztekom izrečene kazni prepovedi vožnje, v skladu z določili Dunajske konvencije o cestnem prometu (42. člen, točka a).

V Romuniji je v praksi nična toleranca do alkohola za volanom. Skladna s tem je zakonodaja, ki prepoveduje vožnjo v vseh primerih, ko je vsebnost alkohola v telesu višja od 0,00 g/l krvi. Prisotnost alkohola v krvi do 0,80 g/l se smatra kot prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo in prepovedjo vožnje, vključno z odvzemom vozniškega dovoljenja. Organ lahko na lastno pobudo odredi odvzem krvi za pridobitev natančnejših toksikoloških podatkov. Vožnja v stanju, ko je prisotnost alkohola 0,81 g/l ali več se uvršča med kazniva dejanja in predvideva sodno obravnavo. Sodna praksa v teh primerih odraža nično toleranco do alkohola za volanom. Tudi v primerih, ko ni prišlo do prometne nesreče in je bila vožnja pod vplivom večje količine alkohola ugotovljena med rutinskim pregledom, imajo romunska sodišča prakso storilcem dodeljevati najmanj pogojne zaporne kazni za obdobje 6 mesecev. V primerih povzročitve prometne nesreče pod vplivom alkohola pa storilcu zapor skoraj zagotovo ne uide.

Pritožbe zoper odločbe o prekrških se v Romuniji vlagajo izključno na okrožnih sodiščih okrožja, kjer je bil sporni prekršek ugotovljen. Za pritožbe zoper prekrške veleposlaništvo nima pristojnosti. Zaradi zapletenosti romunskega sodnega sistema priporočamo angažma lokalnega odvetnika, ki bo tujo stranko zastopal v pritožbenem postopku.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

·Zdravstvene storitve


Čeprav ima Romunija državni zdravstveni sistem, je trg zdravstvenih storitev že dolga leta liberaliziran. Vzporedno z državnimi bolnišnicami, klinikami in ambulantami, obstajajo tudi zasebne, ki v večji meri nudijo hitrejši dostop do zdravstvenih storitev, ki niso nujne, hkrati pa so na zasebnih klinikah v večini tudi veliko boljši materialni pogoji (čistoča, oprema, možnost uporabe ang. jezika). Zasebni zdravstveni sistem pa ne ponuja nujne zdravniške pomoči, v smislu urgence (ko gre za poškodbo oz. bolezen, ki zahteva nujni sprejem v bolnišnico). V nujnih primerih je vedno najboljši obisk oddelka za nujne sprejeme (romunska okrajšava: UPU) okrožnih državnih bolnišnic, ki se nahajajo v glavnih mestih posameznih okrožij. Za ambulantne primere pa so ob državni na voljo tudi zasebne mreže zdravstvenih storitev, ki imajo ambulante. oz. klinike v vseh večjih romunskih mestih. Tri največje so: Regina Maria, Medicover, Medlife: Regina Maria, Medicover, Medlife

 

Uporabni kontakti:

Opozorilo: Južno in jugozahodno Romunijo občasno prizadenejo manjši potresi, ki pa ne povzročijo znatnejše škode. Informacije o morebitnih obveznih in priporočljivih cepljenjih so na voljo na spletni strani Zdravi na pot in nazaj.

Splošno opozorilo o nevarnosti terorizma.
Vir: gov.si

LETI IN DRUGA PREVOZNA SREDSTVA DO DESTINACIJE: v Romunijo se lahko prispe na različne načine in sicer:
Z letalom: Romunija ima 17 civilnih letališč, od katerih jih 12 trenutno služi rednim mednarodnim letom.

Z avtobusom: Čeprav Romunija tradicionalno ne velja za "avtobusno državo", avtobusi postajajo vse bolj in bolj priljubljen način za doseganje države iz tujine, predvsem iz Balkana in nekdanje Sovjetske zveze, pa tudi iz Zahodne Evrope, na primer Nemčije in Švice.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Z avtom: Z lahkoto lahko vozite po Romuniji, če prihajate iz držav na zahodu, ko pa prihajate iz vzhoda, boste morali prek Moldavije in lahko pride do težav. Cestna infrastruktura je dokaj skromna v primerjavi z zahodno in srednjo Evropo. Obstaja nekaj avtocest le na jugu države.

Z vlakom: sorazmerno dobro je povezana z evropskim železniškim omrežjem. Obstajajo dnevni mednarodni vlaki v München, v Prago, Benetke, na Dunaj, v Budimpešto, Zagreb, Beograd, Sofijo, Carigrad, Kišinjev, Kijev in Moskvo. Toda zaradi slabe kakovosti železniške infrastrukture v regiji, potovanje z vlakom na dolge razdalje traja precej časa. Kljub temu pa so vlaki idealen način za doseganje mest v zahodnem in osrednjem delu države, kot so Brasov, Sighisoara, Oradea ali Cluj-Napoca. Mednarodni vlaki vključujejo relativno visok standard:  denimo EuroCity vlak in nočni vlaki. Poceni način potovanja v ali iz Romunije je Balkan Flexipass.

Z ladjo: Obstajajo trajekti čez Donavo do/iz Bolgarije v več pristaniščih: od Calafata do Vidina, od Bechet do Oryahovo in od Zimnicea do Svishtov (samo ob vikendih).
 

Prehajanje meja in potovanja v in iz Romunije


Neposredni potniški leti med Romunijo in nekaterimi državami z visokim tveganjem, so začasno ustavljeni po sklepu nacionalnega odbora za izredne razmere (tovorni, humanitarni, tehnični in repatriacijski leti so izvzeti iz te omejitve). Najnovejše informacije o letalskih potovalnih predpisih za to državo lahko najdete na spletni strani IATA.

Republika Slovenija je trenutno na romunskem seznamu epidemiološko tveganih držav. Prehajanje meje za državljane RS:
 • Ob vstopu odrejena karantena, PCR test je zahtevan, razen ob uveljavljanju
izjem. Otroci, stari 3 let in manj, so tega izvzeti. Brez opravljenega testa, boste napoteni v karanteno, ki traja 14 dni; 10 dni, v primeru opravljanja testiranja PCR/HAG na 8. dan karantene – v primeru negativnega rezultata se karantena z 10. dnem prekine; 10 dni v primeru, da ima oseba ob vstopu v državo s sabo negativni izvid PCR (max. 72 ur od testiranja), če prihajaš iz države večjega epidemiološkega tveganja, kar Slovenija trenutno tudi je.  Izjeme ob omejenem prehajanju meje: v primeru, da oseba obišče Romunijo za največ 72 ur, lahko zaprosi, da se karantena ne odredi. Zahtevan je negativni rezultat testa RT-PCR, ki mora biti opravljen znotraj EU in ne sme biti starejši od 72 ur. Karantene so oproščeni tisti vstopajoči, ki so v zadnjih 90. dneh preboleli okužbo s SARS CoV-2 in lahko to dokažejo z uradnim zdravniškim dokumentom. Potrdilo o okužbi mora biti starejše od 14 dni. Karantene so oproščeni tudi tisti vstopajoči, ki so prejeli oba odmerka cepiva, od prejema drugega odmerka pa je preteklo najmanj 10 dni. Tudi to je potrebno dokazati z uradnim dokumentom, oz. spričevalom o cepljenju. Tranzit je dovoljen po trasah, označenih na povezavi - tranzit Romunije.
 • ob vstopu v Romunijo bo vstopajoči preverjen s strani inšpektorjev Direktorata za javno zdravje (DSP). Če kaže specifične klinične simptome okužbe z novim koronavirusom mu lahko oblasti vstop prepovedo;
 • ob vstopu bo vstopajoči moral navesti obdobje in fizični naslov bivanja v Romuniji ter kontaktne podatke (mobilno tel. št., elektronski naslov);
Predstavitev dokumentov romunskim oblastem: Izvid testa PCR mora biti na dokumentu, izdanem v jeziku matične države IN v angleškem jeziku. Lahko je natisnjen ali v el. obliki. Test mora biti opravljen v pooblaščenem laboratoriju in mora vsebovati identifikacijske osebne podatke vstopajočega.
 
Obiski Slovenije s strani slovenskih državljanov s prebivališčem v Romuniji: Slovenci s prebivališčem v Romuniji lahko potujejo v RS. Dokler se le-ta nahaja na romunskem seznamu epidemiološko nevarnih držav, bodo ob vrnitvi v Romunijo podvrženi zgoraj opisanemu režimu izolacije na domu, razen v primeru, če je bil obisk RS poslovne ali zdravstven narave (potreben je dokument, ki to dokazuje – vabilo na sestanek, poslovna pogajanja, oz. zdravniško potrdilo) in je trajal največ 7 dni.

Obveznosti pravnih oseb, ki opravljajo mednarodni potniški promet: mednarodni prevozniki v potniškem prometu so od potnikov dolžni zahtevati predložitev negativnega izvida, v nasprotnem primeru morajo potnikom prepovedati vkrcanje v prevozno sredstvo, ki potuje v Romunijo. Vkrcanje v prevozno sredstvo se dovoli tudi potnikom, ki so v zadnjih 90. dneh preboleli okužbo s SARS CoV-2 in lahko to dokažejo z uradnim zdravniškim dokumentom. Potrdilo o okužbi mora biti starejše od 14 dni. Vkrcanje se dovoli tudi potnikom, ki so prejeli oba odmerka cepiva, od prejema drugega odmerka pa je preteklo najmanj 10 dni, kar lahko dokažejo z uradnim dokumentom.

Povezava do javno objavljenih pravnih aktov ali obvestil o spremembi režimov: Epidemiološki režim v Romuniji 
Vir: gov.si

Preberite več: Splošne informacije; Nacionalni zdravstveni inštitut
Seznam držav, ki uvajajo omejitve za potnike, ki prihajajo iz Romunije
Vir: Reopen.europa.eu
 

Aktualne omejitve v Romuniji

Skupno primerov
1.070.000
Ozdraveli
1.020.000
Smrti
29.413
V uporabi so cepiva AstraZeneca, Pfizer&BioNtech, Johnson&Johnson in Moderna.

 

Romunija je od začetka pandemije zabeležila nekaj več kot milijon okužb in skoraj 29.000 smrtnih primerov. Vlada države pravi, da želi do septembra cepiti 10 milijonov ljudi.

 

Splošni ukrepi veljavni za celo državo:

 • obvezna uporaba zaščitne maske v vseh zaprtih prostorih, v sredstvih javnega prevoza in na prostem, kjer se na istem mestu zberejo več kot trije ljudje, ki niso iz istega gospodinjstva (postajališča javnega prevoza, kioski s prodajnim okencem ipd.)
 • sredstva za dezinfekcijo rok morajo biti na voljo v vseh prostorih, kjer se izvaja komercialna dejavnost, pa tudi v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb;
 • v zaprtih komercialnih prostorih (trgovine, restavracije, bari, hoteli) se izvršuje splošno pravilo kapacitete, ki število strank omejuje z uporabno površino, v prostoru je lahko ena stranka na 4m2, nujno vzdrževanje varnostne razdalje vsaj 1,5m;
 • kopališča so zaprta, fitnes centri obratujejo pod posebnimi pogoji;
 • kulturne dejavnosti (gledališča, kinematografi, prireditve) obratujejo pod posebnimi pogoji.

Specifični ukrepi veljavni v posameznih okrožjih/območjih Romunije, kjer je pojavnost bolezni večja od 1,5 okuženih na 1000 prebivalcev:

 • obvezna uporaba zaščitne maske na prostem;
 • prepoved gostinskih dejavnosti v zaprtih prostorih (restavracije, bari, nakupovalna središča), hotelski gostinski prostori so na voljo le gostom hotela, ne splošni javnosti;
 • dodatne omejitve za gledališča, kinematografe, prireditve;
Območja Romunije, kjer je pojavnost bolezni večja od 3 okuženih na 1000 prebivalcev:
 • prepoved obratovanja gledališč, kinematografov, prepoved organizacije javnih in zasebnih prireditev v komercialnih prostorih;
 • omejitev obratovanja storitev lokalne uprave (izpiski iz registrov, izdajanje osebnih listin ter prometnih in vozniških dovoljenj, spremembe naslovov, ipd.);
 • popolne lokalne karantene posameznih občin, kjer je pojavnost bolezni znatno višja od povprečne pojavnosti v okrožju.
Vir: gov.si

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Poslovni bonton

 
Gostoljubnost in spoštovanje

Romuni so zelo gostoljubni. Spoštovanje do starejših je zelo cenjeno in je dobra predstavitev vašega značaja. Stavki, ki se uporabljajo v pozdrav prijateljem in tujcem so enaki: "Bună ziua" (Boo-nah Zee-wah), kar pomeni "Dober dan" ali "Lep dan." Med jutrom in večerom se stavek spremeni v "Buna dimineaţa" in "Buna Seara". Nekateri starejši Romuni ob srečanju poljubijo žensko roko. Tujci naj ne bi poljubili roke Romunke. Tesni prijatelji se lahko ob srečanju poljubijo in objamejo. Pri poljubljanju pričakujte, da se boste poljubili dvakrat, enkrat na vsako lice, začenši z levim licem.

Navade podobne slovenskim

Poslovni običaji so zelo podobni našim. Sestanke je treba napovedati, pričakuje se točnost, čeprav so zamude običajna praksa, kar ni nič čudnega, vsaj kar se tiče Bukarešte, glede na kaotični promet v mestu. Na srečanjih se izmenjajo vizitke. Če vaše podjetje posluje že več kot 50 let, navedite na svoji vizitki datum ustanovitve. Romuni so navdušeni nad stabilnostjo. Nanjo vključite morebitne univerzitetne diplome ter naj bo ena stran prevedena v romunščino. Rokovanje je običajno pri pozdravu in slovesu. V prvih stikih je čutiti formalnost, nosijo se poslovne obleke.

Strpnost, previdnost in vztrajnost so mati modrosti

Držanje manj formalnih obljub in dogovorov ni vedno pravilo, zato je dobro biti strpen, previden in vztrajen. Priporočljivo je zgraditi pristen, prijateljski odnos, kar ne gre čez noč. Zato je potrebno večkrat “na obisk”, čeprav samo vljudnostni.

Neformalni odnosi so bistvenega pomena

Neformalni odnosi imajo velik pomen. S strogo zahodno-evropskim poslovnim pristopom se ne doseže veliko. Zelo pomembno je imeti “prijatelja na pravem mestu”.

Nazivi

Ljudje so nagovorjeni s častnim nazivom ("Domnul" za gospoda in "Doamna" za gospo) in priimkom. Prijatelji se lahko med seboj nagovarjajo s častnim nazivom in imenom. Samo ožji prijatelji in družinski člani uporabljajo ime, ne da bi dodali častni naziv.

Obdarovanje

Če ste povabljeni k domu Romuna, gostiteljem prinesite cvetje, čokolado ali uvoženo pijačo. Prinesite liho število cvetov. Parne številke se uporabljajo za pogrebe. Vrtnice in nageljni so vedno dobro sprejeti. Darilo za otroke je vedno cenjeno. Darove se običajno odpre takoj, ko se jih prejme.Prehranjevanje

Če ste povabljeni na večerjo, pridite pravočasno, odstopanja so dovoljena le v razmahu 15 minut. Oblecite se v oblačila, ki bi jih oblekli tudi za v pisarno. Preverite, ali so na vhodnih vratih čevlji. Če je tako, se sezujte tudi sami. Pričakujte, da bodo z vami ravnali z veliko častjo in spoštovanjem. Načini vedenja za mizo sledijo ustaljenim protokolom lepega vedenja. Počakajte, da vam povedo, kje naj sedete. Obstaja lahko sedežni načrt. Mize so kontinentalne - vilice držite v levi roki, nož pa v desni, medtem ko jeste. Pustite prtiček na mizi. Ne dajajte ga v naročje. Počakajte, da gostitelj ali hostesa reče "pofta buna" (dober tek), preden pričnete jesti. Med jedjo naj bodo vedno vidne roke. Zapestja naj počivajo na robu mize. Vztrajati boste morali, da ne morete več jesti, saj zavrnitve ne veljajo za dobre manire in se jih ne jemlje resno. Sprejemljivo je, dodatno omako na krožniku vpijete s kruhom. Če želite sporočiti, da z jedjo še niste končali, na krožniku prekrižajte nož in vilice. Ko končate z jedjo, položite nož in vilice čez krožnik tako, da sta obrnjena navzdol in ročaja obrnjena v desno. 

Poslovno srečanje

Sestanke je potrebno načrtovati 2 do 3 tedne vnaprej, po možnosti pisno. Pogosto je težko načrtovati sestanke za julij in avgust, ker je to običajen dopustniški čas. Poslovneži pogosto niso na voljo dva tedna pred božičem in po njem ter v tednu pred veliko nočjo in po njej. Počakajte, da vam povedo, kam naj sedete. Pogosto je treba upoštevati strog protokol. Predstavitve morajo biti enostavne za razumevanje, vanje vključite dejstva in številke, da podkrepite svoje sklepe. Izogibajte se grafom ali pretiranim trditvam.

Pogajanja in sklepanje poslov

Posel je hierarhičen. Moč odločanja je na vrhu podjetja. Večina odločitev zahteva odobritev na več nivojih. Včasih se zdi, da nihče ne želi sprejeti odgovornosti za odločitve. Za izvedbo preproste naloge boste morali opraviti nekoliko več obiskov. Romuni so lahko trdi pogajalci. Za sestanke in pogajanja najemite svoje tolmače. Prodaja temelji na potrjenih nepreklicnih akreditivih. Uporabljajte lokalne banke, ki so sodelavke zahodnih bank. Romuni običajno govorijo drugim, kar mislijo, da želijo slišati. Izogibajte se konfliktnemu vedenju ali taktik prodaje pod visokim pritiskom. Že sprejete odločitve zlahka razveljavijo. Uporabite posreden slog pogajanj. Prevelika neposrednost se obravnava kot slaba manira. Pogodbe delujejo kot izjave o nameri. Pričakuje se, da bo pogodba v primeru sprememb okoliščin, ustrezala spremenjenim pogojem. Ne spreminjajte članov pogajalske skupine, preden je sprejeta odločitev, sicer se bo moral proces vzpostavljanja odnosov začeti na novo.

Tabu teme

Romuni so zelo ponosni na svojo preteklost, vendar se je bolje izogibati pogovorom o politiki ali obdobju socializma.
 

Prvič v Romunijo?

 
Nekaj osnovnih besednih zvez:
Îmi pare rău. Se opravičujem.
Mulţumesc. Hvala.
Mă scuzaţi. Oprostite mi.
Încântat de cunoştiinţă. Veseli me, da sem vas spoznal.
Vă rog. Prosim.
Bună ziua. Dober dan,
Bună. Živijo.
Bună dimineaţa. Dobro jutro.
 

Več iz rubrike