Odpiramo vrata tujine: Indija; gospodarstvo (2/5)

V seriji prispevkov nove rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo drugega od petih o Indiji, ki bodo objavljeni vsak dan do petka ob 12. uri.
Fotografija: New Delhi, Indija. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
New Delhi, Indija. FOTO: Shutterstock

Indija ima dvanajsto največje gospodarstvo na svetu po tržnih deviznih tečajih in četrto največje po kupni moči. Lahko trdimo, da zaseda četrto mesto na seznamu kmetijskih velesil na svetu. Gospodarske reforme so jo preoblikovale v drugo najhitreje rastoče gospodarstvo na svetu, a jo kljub temu še vedno prizadeva visoka stopnja revščine, nepismenosti in nedohranjenosti. 

Za čas pred kolonialno zasedbo in zlasti za obdobje Mogulskega imperija, se je gospodarsko-ekonomsko indijska družba delila na zaprte vaške skupnosti (imenovane kaste) in bolj razvita mesta. S prihodom Angležev se je takšna ureditev spremenila, saj so ti uvedli kapitalizem, krščansko vero in popolnoma drugačno miselnost. Začela se je industrializacija Indije, ukinjanje starih vaških sistemov in zapiranje tradicionalnih industrijskih obratov. Sledilo je politično povezovanje Indijskih intelektualcev, kjer je glavno vlogo prevzel Mahatma Gandhi.

V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja je prišlo do napetih razmer v družbi, gospodarstvu in politiki. Vse več je bilo nesoglasij med Indijskim kongresom, ki je bil glavno indijsko politično telo in britansko vlado. Gospodarsko je Indija beležila le majhno rast, prihajalo je celo do deindustrializacije in posledično do povečevanja agrarnega prebivalstva, prav tako je med ljudstvom rasel delež brezposelnih. Po drugi svetovni vojni je bil britanski imperij popolnoma izčrpan, kar je Indija izkoristila in si leta 1947 zagotovila osamosvojitev.

Danes se počasi razvija v odprto tržno gospodarstvo, vendar še vedno ostajajo sledi njenih preteklih politik. Ukrepi gospodarske liberalizacije, vključno z deregulacijo industrije, privatizacijo podjetij v državni lasti ter zmanjšanjem nadzora nad zunanjo trgovino in naložbami, so se začeli v začetku devetdesetih let in so pospešili rast države, ki je v zadnjem desetletju v povprečju znašala skoraj 7 % letno.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


V letu 2017 je veljala za peto največje gospodarstvo na svetu, celo tako dobro ji je kazalo, da bo do leta 2032 zasedla tretje mesto, a se je rast BDP - ja približno 2 leti nazaj upočasnila in tako je izgubila primat najhitreje rastočega gospodarstva v svetovnem merilu.  Vzrok je bil torej v skokovitem padcu BDP, saj se je med januarjem in koncem marca okrepil zgolj za 5,8 odstotka, kar je pomenilo že tretjo zaporedno upočasnitev rasti zapored. Tak izrazit padec je bil nazadnje viden leta 1979, ko je BDP padel za 5%. V predhodnem četrtletju je namreč Indija zabeležila 6,6-odstotno gospodarsko rast.

Krivdo za tako stanje pripisujejo premierju Modiju, ki je na čelu vlade že od leta 2014. Med njegove reforme je vključena  tudi korenita sprememba davčne politike. Indijsko gospodarstvo je namreč v zadnjih letih raslo po sedemodstotni stopnji, Modiju pa ni uspelo zagotoviti dovolj delovnih mest za številne iskalce zaposlitve.

Za izhod iz koronakrize bodo morali delovati učinkovito, predvsem pa hitro. Res je, da ima Indija veliko zaslombo v kmetijski panogi, ki bo zagotovila veliko novih delovnih mest, a kljub temu bodo morali ukrepati tudi na drugih področjih gospodarstva, ki se vsako leto bolj širijo in izboljšujejo.

Kmetijstvo prispeva okoli 17 % BDP in zaposluje skoraj polovico aktivnega prebivalstva. Industrijski sektor prispeva četrtino BDP, podoben delež predstavlja tudi zaposlenost v tem sektorju.

Storitveni sektor je najbolj dinamičen in hitro razvijajoč del indijskega gospodarstva. Prispeva skoraj 60 % BDP in zaposluje 28 % aktivnega prebivalstva.

Storitveni sektor je najbolj dinamičen in hitro razvijajoč del indijskega gospodarstva. Prispeva skoraj 60 % BDP in zaposluje 28 % aktivnega prebivalstva.
Storitveni sektor je najbolj dinamičen in hitro razvijajoč del indijskega gospodarstva. Prispeva skoraj 60 % BDP in zaposluje 28 % aktivnega prebivalstva.


Kmetijstvo: glavni kmetijski proizvodi so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž.

Živinoreja: govedoreja (druga največja proizvajalka goveda na svetu) in ovčereja (tretja največja).

Ribištvo: ribolov (četrta največja proizvodnja rib na svetu).

Premogovništvo: premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu.

Industrija: Za leto 2021 analitiki napovedujejo 10,2 % rast ter za leto 2022 4,5 % rast industrijske proizvodnje. Najpomembnejši sta tekstilna in kemična. Slednja predstavlja približno 3 % globalnega trga glede na vrednost. Približno 14 % proizvodnje predstavljajo osnovne kemikalije in kemični izdelki, ki skupaj ustvarijo približno 3 % BDP. Kemikalije predstavljajo okoli 14 % indijskega izvoza in 9 % uvoza. Približno polovico vseh kemikalij proizvedejo v indijski državi Gujarat. Zaradi počasnega razvoja zmogljivosti bo Indija postala vse bolj odvisna od uvoza osnovnih kemikalij in plastike. Napetosti s Kitajsko povzročajo motnje tudi pri dobavi surovin in polproizvodov s Kitajske, od katerih je indijska kemična industrija precej odvisna. Vlada si zato prizadeva povečati nacionalne zmogljivosti za doseganje samozadostnosti. Indijska vlada načrtuje, da se bo kemična industrija v Indiji v prihodnjih petih letih povečevala po 9,3 % povprečni letni stopnji, s čimer se bo povečala vrednost industrije s 163 mlrd USD iz leta 2019 na 304 mlrd USD do leta 2025.

IKT: najhitreje se razvija programska oprema, ki povečuje izvoz storitev in posodablja indijsko gospodarstvo. Trg IKT je v obdobju 2015-2019 rasel po 7,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 17,5 mlrd EUR. Indija ima visoko izobraženo, angleško govoreče prebivalstvo, zato je postala glavni izvoznik IKT storitev. Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg programske opreme v obdobju 2020-2024 rasel po 7,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 22,9 mlrd EUR. Kljub temu ostaja dohodek na prebivalca pod svetovnim povprečjem.  Stopnja piratstva programske opreme  znaša okoli 54 %, kar resno ogroža rast trga. Segment aplikacij poslovnih procesov (BPO) je največji segment na indijskem trgu programske opreme, saj je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 6,3 mlrd EUR, kar predstavlja 36,2 % celotne vrednosti trga.

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.
 

Pregled gospodarskih gibanj v Indiji


Izvoz: v letu 2019 je znašal 294,8 mlrd EUR. Največ se izvaža mineralna goriva, drage kamne in kovine, stroje, organske kemijske proizvode in vozila. 

Največ je Indija v letu 2019 izvozila v ZDA, kar 16,8 % celotnega izvoza. Sledijo ZAE, Kitajska, Hong Kong in Singapur. 

Uvoz: je znašal v letu 2019 435,5 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -140,7 mlrd EUR. Kitajska je najpomembnejši uvozni trgovinski partner, iz katere so v letu 2019 uvozili 14,2 % celotnega uvoza. Sledijo ZDA, ZAE, Savdska Arabija in Irak.  Indija je v letu 2019 največ uvozila mineralnih goriv, dragih kamnov in kovin, električne in elektronske opreme, strojev ter organskih kemikalij.
 
Vir: izvoznookno.si
Vir: izvoznookno.si

 
Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 32,0 Mineralna goriva, olja 13,7
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 12,5 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 11,4
Električna in elektronska oprema 10,5 Stroji, jedrski reaktorji 6,6
Stroji, jedrski reaktorji 9,2 Organski kemijski proizvodi 5,7
Organski kemijski proizvodi 4,3 Vozila 5,3
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 14,2 ZDA 16,8
ZDA 7,2 ZAE 9,2
ZAE 6,4 Kitajska 5,3
Savdska Arabija 5,6 Hong Kong, Kitajska 3,5
Irak 4,5 Singapur 3,3
Slovenija (89. mesto) <0,1 Slovenija (85. mesto) 0,1

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2018 znašale 327,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 11,0  %. Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2018 znašale 140,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,1 %.

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 604,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Združeno kraljestvo in Japonska. Največ investicij je na področju programske opreme, IT storitev in finančnih storitev.

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003 - 2020: 
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Suzuki Maruti India 4.843,5
UAE Exchange Centre 4.527,4
Amazon India 4.293,6
Amazon.com 3.214,9
Future Generali India Insurance 1.061,3
Siemens 1.050,4
IBM 890,7
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

Zanimivosti – poslovno sodelovanje med Indijo in Slovenijo

 
Bilateralni sporazumi med Slovenijo in Indijo:
  • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BINIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije (BINZTS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih (BINKUI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu (BINRZP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o oprostitvi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov diplomatskih predstavništev in konzulatov 

Politično sodelovanje: Odnosi med državama so dobri in prijateljski. K poglobitvi odnosov med državama je zagotovo prispevalo odprtje Veleposlaništva Republike Slovenije v New Delhiju avgusta 2002 ter Veleposlaništva Republike Indije v Ljubljani februarja 2007. Republika Slovenija je z namenom krepitve sodelovanja aprila 2011 v Kalkuti, septembra 2011 v Mumbaju, novembra 2011 pa še v Čenaju in Bangaloreju odprla tudi konzulate na čelu s častnimi konzuli.

Pomemben mejnik v odnosih med državama predstavlja državniški obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Boruta Pahorja v Indiji junija 2011. Obisk je podal odnosom novo dinamiko in spodbudil predvsem krepitev gospodarskih stikov tako na državni ravni kot tudi med predstavniki privatnega sektorja.

Politični odnosi se krepijo preko izmenjave obiskov ter rednih političnih konzultacij med obema ministrstvoma za zunanje zadeve.

Indija je Slovenijo priznala 11. maja 1992, diplomatske odnose smo vzpostavili 18. maja 1992.

Gospodarsko sodelovanje: Indija je, glede na statistične podatke, eden izmed največjih trgovinskih partnerjev Slovenije v Aziji.
Gospodarska diplomacija: Interese slovenskega gospodarstva v tujini ščitimo in uveljavljamo z mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov. Na številnih predstavništvih v tujini delujejo ekonomski svetovalci, katerih glavna naloga je pomoč slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Delo ekonomskih svetovalcev dopolnjuje po vsem svetu razvejana mreža častnih konzulov Slovenije, katerih glavna naloga je zastopanje gospodarskih interesov Slovenije.
 

Slovenski izvoz v Indijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR)

 
Delež EUR Skupina proizvodov
33 % 36.938 Organski kemijski proizvodi
19 % 21.685 Železo in jeklo
18 % 20.455 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 7.521 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 4.790 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 4.033 Farmacevtski proizvodi
 
       
 

Slovenski uvoz iz Indije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR)

 
Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 95.538 Organski kemijski proizvodi
27 % 65.159 Farmacevtski proizvodi
9 % 22.562 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
4 % 9.160 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 6.703 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe
3 % 6.484 Aluminij in aluminijasti izdelki
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2020. 
 
<em>Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz) med Slovenijo in Indijo. </em>Vir: izvoznookno.si
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz) med Slovenijo in Indijo. Vir: izvoznookno.si

 
Sektorji, ki ponujajo priložnosti na indijskem trgu so predvsem:
 
·Zdravstvo in medicinska oprema: Naraščajoče povpraševanje po kakovostnem zdravstvenem varstvu predstavlja priložnost za tuje konkurente. Indija je postala ena vodilnih destinacij za vrhunske diagnostične storitve z ogromnimi kapitalnimi naložbami za napredne diagnostične pripomočke. Povpraševanje na trgu zajema predvsem diagnostične komplete, reagente, ročno diagnostično opremo (npr. za krvni sladkor, testiranje krvnega tlaka itd.). Uvoz medicinske opreme predstavlja 50 % tega trga.

·IKT: Indijski IKT sektor ustvari več kot 13 % BDP države, indijska digitalna ekonomija pa letno ustvari približno 200 mlrd EUR iz upravljanja poslovnih procesov (IT-BPM), e-trgovine, digitalnih plačil in digitalnih komunikacijskih storitev. Do leta 2025 naj bi indijsko digitalno gospodarstvo ustvarilo približno 700 mlrd EUR. Najbolj perspektivni segmenti znotraj IKT sektorja so kibernetska varnost (indijski trg kibernetske varnosti je ocenjen na 2 mlrd EUR in narašča za 10 % letno), rešitve za e-poslovanje in digitalna plačila, rešitve za ITES-BPO  (zunanje izvajanje poslovnih procesov) in zdravstvene IT storitve, zlasti rešitve v oblaku ter oddaljena diagnostika in tele-medicinske rešitve.

·Okoljske tehnologije: Potencialno zanimivi okoljski pod sektorji so oskrba s pitno vodo, čiščenje odpadnih voda, ravnanje s komunalnimi trdnimi odpadki, ravnanje z nevarnimi industrijskimi odpadki, industrijsko onesnaževanje zraka, oprema in storitve za spremljanje onesnaževanja in tehnologije za zmanjševanje ogljika.
 
Indijski potrošniki kupujejo blagovne znamke, ki jih poznajo, zato je potrebno vlagati v oglaševanje in promocijo izdelkov, ki jih želimo lansirati na trg. Indijski maloprodajni trg je še vedno v nastajajoči fazi.

Indija ima organizirano javno šolstvo in se na področju izobraževanja zelo hitro razvija. Kmalu bo postala eden od razvojnih izobraževalnih centrov na svetu. Ima kar 152 centralnih, 316 državnih in 191 privatnih univerz. Poudarek je na znanosti in tehnologiji.

Minimalna plača v Indiji v letu 2021 ostaja nespremenjena glede na leto 2020 in znaša 178 INR na dan, kar je približno 2 EUR.
Povprečna bruto mesečna plača je v letu 2020 znašala 32.800 INR ali približno 371 EUR.

Za delo v Indiji tujci potrebujejo delovno dovoljenje. Dovoljenje za delo se podeli, če je vložena zahteva na lokalno indijsko veleposlaništvo skupaj z dokazilom o izobrazbi in delovnih izkušnjah. Obstajajo pa tudi številne prostovoljske skupnosti, kamor se lahko vključite.
Vir: gov.si
 

 
 

Več iz rubrike