Odpiramo vrata tujine: Gruzija; gospodarstvo, ustanovitev podjetja in davki (2/5)

V seriji prispevkov nove rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo drugega od petih o Gruziji, ki bodo objavljeni vsak dan do petka ob 12. uri.
Fotografija: Slovenija in Gruzija. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Slovenija in Gruzija. FOTO: Shutterstock

Kljub razpadu Sovjetske zveze leta 1991, ki je pomenil za Gruzijo preporod gospodarstva in uvedbo  tržnega gospodarstva, kateremu je sledil propad številnih gospodarskih panog in dodatno poslabšanje zaradi vojaškega spopada v Južni Osetiji in Abhaziji, ki je povzročilo zastoj kmetijske panoge in padec BDP-ja kar za četrtino (1994), so se Gruzijci pobrali, ko so zaprosili za finančno pomoč pri Svetovni banki in Mednarodnem denarnem skladu in prejeli  posojilo. Gruzijsko gospodarstvo se je z vstopom v novo tisočletje pričelo izboljševati. Leto 2007 je bilo za njih prelomno. Rast BDP je dosegla 12 %, kar jo je postavilo kot eno najhitreje rastočih gospodarstev v tem delu sveta.

Gruzija svoje gospodarstvo usmerja na svetovni trgovinski trg in ga lahko opišemo kot - stabilno postindustrijsko gospodarstvo, čeprav tudi kmetijstvo še vedno igra pomembno vlogo. 

 

Perspektivni na gruzijskem trgu, ki obetajo gospodarske priložnosti za izvoznike in tuje vlagatelje, so sicer naslednji sektorji:


Rudarstvo in hidroenergetika: Država je bogata s številnimi rudnimi bogastvi, kot so zlato, srebro in baker. Nahajališče rud je Kavkaz. Prav tako je bogata s hidroenergetskimi viri, saj ima  dve termalni postaji, ki lahko pokrivata 2/3 ozemlja države. Jedro predstavlja Ingurjeva hidroelektrarna, ki lahko razvije zmogljivost do 1300 MW.

Vinska trta: Gruzija ima zelo ugodno podnebno lego, kar omogoča uspevanje vinskih nasadov.

Kmetijstvo: bogata je s pomembnimi vodnimi viri ter ugodnim podnebjem, kar omogoča  intenzivno kmetovanje v nižinah.

Turizem: eden največjih potencialov gruzijskega gospodarstva, saj jo vsako leto obišče približno milijon turistov. V ta namen država vlaga velika finančna sredstva v razvoj turističnih destinacij. Popotnik si lahko v Gruziji lahko ogleda marsikaj. Gruzija ponuja več kot 2000 mineralnih vrelcev in 12000 zgodovinskih in kulturnih spomenikov.

Živilska industrija: je steber gruzijskega gospodarstva. Pijače in izdelki te države so znani daleč zunaj njenih meja. To še posebej velja za čaj, konjak, vino, cigarete, oljnice, mineralne vode, nekaj sadja in zelenjave.

Mesto Batumi v Gruziji. FOTO: Shutterstock
Mesto Batumi v Gruziji. FOTO: Shutterstock
Kemična industrija: njen delež v proizvodnem sektorju države znaša približno 6 %. Najbolj priljubljeni izdelki v industriji so dušikova gnojila, barve in laki ter kemična vlakna.

Najbolj donosne in razvite so lahka in živilska industrija ter barvna metalurgija. V zadnjem času se je povečal obseg proizvodnje v rudarstvu, v oskrbi z vodo, v plinskem sektorju ter v predelavi lesa in mineralov

Po gospodarski krizi so gruzijske oblasti prenehale dodeljevati velike zneske za podporo kmetijstvu. Trenutno je v državi ostalo le še 16 % primernih zemljišč za setev. Večino zemlje so prenesli v roke zasebnih podjetij in kmetov. Gruzijsko gospodarstvo se vse bolj posveča storitvam (od leta 2016 predstavlja 68,3 % BDP) in se odmika od kmetijskega sektorja (9,2 %).

Povprečni osebni dohodek je izredno nizek v primerjavi z evropskimi državami. Znaša 347 GEL ali približno 200 USD.
 
BDP na prebivalca: 12, 409 USD (2019)
BDP skupaj: 46, 055 milijard USD (2019)
Vir: Svetovna banka
 

Zanimivosti – poslovno sodelovanje med Gruzijo in Slovenijo


Odnose med Republiko Slovenijo in Gruzijo ocenjujemo kot dobre in prijateljske. Politični dialog med državama vključuje bilateralne stike na različnih ravneh in področjih, visoki predstavniki dveh držav pa se srečujejo tudi ob robu mednarodnih dogodkov.
 

Veleposlaništvo RS v Kijevu si v okviru možnosti nerezidenčnega diplomatskega pokrivanja Gruzije iz Ukrajine prizadeva za pospešitev sodelovanja z Gruzijo in sodeluje pri vseh najpomembnejših aktivnostih dvostranskega sodelovanja. Pri tem opozarja državne in gospodarske subjekte na področja, kjer obstaja potencial za krepitev sodelovanja med državama. Veleposlaništvo pri svojem delu tesno in dobro sodeluje s častnim konzulom RS v Gruziji Gočejem Gogilašvilijem. .
 
Slovenija z vsemi aktivnostmi izraža podporo približevanja Gruzije EU in pozdravlja podpis Pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo (julij 2014), vključno s poglobljenim in vse obsežnim prostotrgovinskim sporazumom, s čimer so vzpostavljeni pogoji za tesnejšo politično asociacijo in gospodarsko integracijo med Gruzijo in Evropsko unijo.

Koristne povezave v Gruziji: V oktobru 2017 se je začel še ERASMUS + projekt PARTNERSHIP FOR ENTREPRENEURSHIP IN GREEN BUILDING SECTOR. Glavni cilj projekta je spodbujanje podjetništva mladih v sektorju zelenih stavb z razvijanjem gradiv in orodij za usposabljanje. Namenjen je mladim, ki študirajo ali so diplomirali na področju arhitekture, inženiringa, gradbeništva in energetike. Koordinator je bil New Technology Center Gruzija. Partnerji pa  iz Gruzije, Slovenije in Grčije. S tem projektom se odpirajo možnosti za razvojno in poslovno sodelovanje z Gruzijo, ki se pospešeno približuje EU,  za kar pa imajo tudi že možnosti črpanja EU sredstev.

Gruzija je cenovno izredno zahteven trg, predvsem zaradi sosednje Turčije, ki je njihov prvi zunanjetrgovinski partner. Prednost pa je vsekakor prostotrgovinski sporazum z EU in možnost morskega transporta med Koprom in njihovimi črnomorskimi lukami (Poti). V primerjavi s sosedami (Azerbajdžan, Armenija, Kazahstan, …) imajo v Gruziji izredno nizko stopnjo korupcije, ki so jo v večini uspeli zatreti še v času vlade Mihaila Sakašvilija.

Je sicer zelo zanimiva država, z velikim razvojnim potencialom, tako v gospodarstvu, v infrastrukturi, kot tudi v kmetijstvu in turizmu. Pokrajina precej spominja na Slovenijo, saj je na severu precej gorata in nudi ljubiteljem smučanja obilo športnega užitka, na zahodu pa jo obdaja Črno morje z lepo urejenimi poletnimi destinacijami.

Postopek ustanovitve podjetja

 

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:

Postopek ustanovitve podjetja v Gruziji je hiter in traja v povprečju dva dni, v primeru samostojnega podjetnika pa celo le en dan.

V Gruziji se podjetje ustanovi v tako imenovani Hiši pravičnosti, ki se običajno nahaja v središču mesta in spominja na ogromne jurčke (ali, kot domačini imenujejo stavbo, na škatlo "Rafaelo"). Tu lahko naredite vse naenkrat in na enem mestu, Hiša pravičnosti ponuja več kot 300 storitev in dnevno sprejme do 15.000 ljudi. Tu lahko registrirate vozilo, pridobite rojstni list ali odprete podjetje.

Če primerjamo Gruzijo z drugimi državami nekdanje Sovjetske Zveze, je postopek registracije podjetja tukaj zelo poenostavljen. Če želite registrirati podjetje, morate opraviti naslednje korake:
 1. Plačilo kotizacije in registracija podjetja, prejem identifikacijske kode – to je dokument, ki potrjuje dejstvo prijave pri davčnem uradu in potrdilo o državni registraciji. Vse to traja največ en dan.
 2. Tudi odprtje bančnega računa se izvede v enem dnevu.
Vloga za vpis v register se vloži pri sodišču. Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
 • ime podjetja;
 • naslov, na katerem bo družba registrirana;
 • vrsta pravno organizacijske oblike;
 • podatki o ustanovitelju.
Družba lahko deluje na podlagi lastnega statuta ali delničarske pogodbe, ki določa pravila za upravljanje podjetja.
Za gruzijska podjetja načelno velja, da žig ni obvezen, je pa obvezen pri podpisovanju dokumentov v organizacijah, kot so banke in davčni uradi.

Nacionalna valuta Gruzije je gruzijski lari. FOTO: Shutterstock
Nacionalna valuta Gruzije je gruzijski lari. FOTO: Shutterstock
Če so dokumenti sestavljeni v dveh različnih državah, je potrebno te dokumente prevesti in prevod notarsko overiti. Za izvajanje nekaterih vrst dejavnosti (medicinske, gradbene ipd..) pa morate pridobiti ustrezno licenco in dovoljenje.
 
Trenutno v Gruziji primanjkuje usposobljenih strokovnjakov. Kot posledica etnične vojne v devetdesetih letih je bilo državno gospodarstvo dolgo časa v nezadovoljivem položaju, kar je povzročilo to, da univerze niso izšolale ustreznih strokovnjakov, ki bi ustrezali trenutnim tržnim potrebam.

Zadnja leta so se  povišale cene gruzijskih nepremičnin, zato poslovneži poslovne prostore večinoma najemajo in ne kupujejo.
 
Poleg tega so se komercialne nepremičnine kot oblika poslovanja v državi šele začele razvijati, zato nepremičnine najpogosteje ne izpolnjujejo vseh zahtev nepremičninskih segmentov.

Gruzija ima tako imenovani zakon "o podjetnikih", po katerem so vsa pravila za ustanovitev in vodenje podjetja enaka tako za tujce, kot tudi za gruzijske državljane. . Podjetja so registrirana pri Nacionalni agenciji za javni register pri Ministrstvu za pravosodje Gruzije, kjer so podatki in dokumenti o njih javno dostopni. To pomeni, da lahko vsakdo zlahka dobi informacije o dejavnostih in ustanoviteljih določenega podjetja.


Tuji poslovnež lahko zaprosi za dovoljenje za licencirana področja poslovanja enako kot gruzijski.
 
Če podjetnik ne govori gruzijsko, je zanj obvezna prisotnost tolmača, to je osebe, ki bo pomagala pri seznanjanju z dokumenti in pravilnem razumevanju zaposlenih v registrskih službah.

V zakonu ni nobenih zahtev glede minimalnega osnovnega kapitala za podjetja.

Za ustanovitev podjetja v Gruziji je mogoče najeti eno izmed specializiranih mednarodnih podjetij, ki se ukvarjajo z ustanavljanjem podjetij po svetu. Nekatera podjetja ponujajo poleg registracije podjetja tudi storitev pridobitve dovoljenja za bivanje. 
 
Prednosti ustavitve podjetja v Gruziji je precej: denimo priročna lokacija - blizu Rusije, Ukrajine, Kazahstana, Turčije in Evropske unije, v Gruziji se lahko sporazumevate tudi v ruskem jeziku, obstaja pa tudi režim proste trgovine z EU in Turčijo. 
 
Gruzija nenehno raste na številnih mednarodnih lestvicah, ki merijo privlačnost poslovnega okolja po svetu, poslovanje v Gruziji je dokaj enostavno, z malo administrativnimi ovirami. Po lestvici, ki jo oblikuje European Doing Business se je Gruzija leta 2017 prvič uvrstila med 20 najboljših držav sveta in prehitela denimo Italijo, Španijo in Grčijo. Za tiste, ki se odločijo preseliti v Gruzijo in tam postati podjetnik, so pogoji torej več kot dobri.
 
Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:
 • družba skupne odgovornosti;
 • poslovno partnerstvo;
 • družba z omejeno odgovornostjo (LLC)
 • zadruga;
 • podružnica podjetja.
Katero obliko registracije izbrati:

Ta izbira je seveda odvisna samo od želja poslovneža. V Gruziji so najpogosteje izbrane oblike samostojni podjetnika in družba z omejeno odgovornostjo (LLC).

 

Samostojni podjetnik posameznik: ni pravna oseba. Je osebno odgovoren upnikom za vse obveznosti, ki izhajajo iz njegovih poslovnih dejavnosti.
 
Samostojni podjetnik mora imeti osebni dokument, izpolniti mora vprašalnik, ki ga je mogoče izpolniti na kraju samem, in potrdilo o plačilu državne takse. Če poslovnež ni lastnik nepremičnine, v kateri želi poslovati, bo moral predložiti tudi soglasje lastnika ali pa overjeno najemno pogodbo za določen poslovni prostor. V skladu s številnimi mednarodnimi sporazumi (tudi na ozemlju postsovjetskega prostora, vključno z Rusijo) je tujec odgovoren za poslovanje z vsem svojim premoženjem in to ne glede na to, kje se nahaja premoženje, torej v primeru slovenskega državljan, tudi s premoženjem, ki ga ima v Sloveniji.

Stroški registracije samostojnega podjetnika v Gruziji so nizki in znašajo 20 larijev (približno 8 dolarjev), če se registracija izvede v enem delovnem dnevu, oziroma 50 larijev (21 dolarjev), če se registracija izvede na dan prijave. Podjetnik mora po registraciji obiskati še davčni urad in se registrirati po izbranem davčnem režimu (stroški te storitve znašajo 10 GEL ali 4 USD).  Kot samostojni podjetnik ste ob določenem znesku letnega dohodka oproščeni plačila davkov.
 
Družba z omejeno odgovornostjo (LLC): je najbolj priljubljena oblika poslovanja. Odgovornost ustanoviteljev je omejena s kapitalom podjetja, med seboj pa z njihovim deležem v celotnem kapitalu. Podjetje lahko ustanovi katera koli fizična ali pravna oseba, njegov kapital pa je razdeljen na osnovne vložke, pri čemer se ti lahko izdajo samo enkrat. Stroški registracije podjetja znašajo 100 larijev (približno 42 dolarjev) za registracijo paketa dokumentov v enem delovnem dnevu in 200 larijev (približno 83 dolarjev), v primeru nujne registracije.

V Gruziji se za tujce uporabljajo režimi preferencialnih davkov. FOTO: Shutterstock
V Gruziji se za tujce uporabljajo režimi preferencialnih davkov. FOTO: Shutterstock

 

Davčno okolje


Poleg enostavnosti registracije podjetja so prednost tudi relativno nizke davčne stopnje. Po pridobitvi dovoljenja za bivanje in statusu rezidenta Gruzije je tujec oproščen plačila davkov, prejetih zunaj jurisdikcije.

Če letni dohodek posameznega podjetnika ni večji od 30 tisoč larijev, je podjetnik oproščen plačila davkov. Z letnim dohodkom do 100 ton larijev bo dohodnina znašala 5 %, gruzijska vlada pa jo namerava še znižati na 1 %.
 

Kako dobiti dovoljenje za bivanje v Gruzij?

 
Država ima poenostavljen postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje tujcev, ki so uradno zaposleni. Zahvaljujoč temu lahko v Gruziji dobite dovoljenje za bivanje po naslednji shemi:
 • Registracija podjetja v Gruziji (klasična ali v prosti ekonomski coni);
 • Zaposlitev v vašem podjetju.
Na podlagi tega lahko zaprosite za dovoljenje za bivanje. Ko se enkrat zaposlite, si morate izplačevati minimalno plačo, ki znaša 800 larijev (približno 400 dolarjev), plača pa je tudi obdavčena.
Za dovoljenje za bivanje morate imeti tudi naslov prebivališča na ozemlju Gruzije.
Med registracijo dovoljenja za bivanje boste morali vsaj trikrat priti v državo:
 • Registrirati boste morali podjetje in zaprositi za dovoljenje za bivanje;
 • Po pridobitvi dovoljenja za bivanje boste morali vložiti prošnjo za osebno izkaznico;
 • Prevzeti boste morali osebno izkaznico.
V Gruziji se za tujce uporabljajo režimi preferencialnih davkov:
 • "Free Warehouse Enterprise" - za mednarodne prevoznike
 • "Svobodna industrijska cona" - za izvoz gruzijskega blaga v Evropsko unijo
 • Za mednarodna finančna podjetja, ki so oproščen davka od dohodka in davka na dohodek iz vrednostnih papirjev.
Davčni zavezanec se mora registrirati za DDV, če je promet večji od 100 tisoč larijev ali če proizvaja trošarinsko blago.
Vsako podjetje mora imeti davčno blagajno. Vse transakcije davčni organi spremljajo prek spleta.


Samostojni podjetnik lahko izkoristi preferencialni davčni režim. Če njegov dohodek ne presega 30 tisoč larijev (približno 12,5 tisoč dolarjev) na leto, je oproščen plačila davkov. To pravilo ne velja za trgovino, za finančne družbe (na primer za menjalnice), dejavnosti z licenco in samostojne podjetnike z zaposlenimi. Če poslovnež letno zaslužil do 100 tisoč larijev (približno 42 tisoč dolarjev), bo moral plačati 5% dohodnine.

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):
Standardna stopnja DDV za pravne osebe je: 18% (za elektriko, ladijski promet organizatorji potovanj uporabljajo ničelno stopnjo DDV).
 
Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):
Znašata:  15 % in 20 %.
Država ima uredbo od 1.januarja 2017, na podlagi katere so pravne osebe oproščene davka od dohodka, kadar vlagajo v razvoj podjetja (podjetje ne sme plačati davka od dohodka, če pošlje sredstva za razvoj podjetja).
 
 
 

Več iz rubrike