Odpiramo vrata tujine: gospodarstvo na Tajskem (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Tajsko. V celoti bo Tajska predstavljena do petka.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Tajska ima visok indeks človekovega razvoja in je druga najpomembnejša gospodarska sila v Jugovzhodni Aziji. Uvrščajo jo med novo industrializirane države. Njeno gospodarstvo je na povprečni stopnji razvoja. Vendar se v različnih delih države močno razlikuje.

Čeprav se sooča z občasnimi gospodarskimi in političnimi težavami, značilnimi za ta del sveta, je druga na svetu v proizvodnji kavčuka, šesta v proizvodnji riža in osma v proizvodnji sladkorja.

Različni pogoji so pomembne gospodarske prednosti Tajske v primerjavi s sosednjimi državami. Tu se razvijajo različne vrste turizma, raznoliko je tudi kmetijstvo, ki ga odlikuje prisotnost več pridelkov na leto.

Tajska ima gospodarstvo, ki je močno odvisno od izvoza, industrijski in storitveni sektor pa največ prispevata h gospodarstvu. Država je 22. največje izvozno gospodarstvo na svetu. Od leta 2011 se uvršča med gospodarstva z višjimi srednjimi dohodki in je v preteklih letih izkazala trajnostni gospodarski in družbeni napredek. Tajsko gospodarstvo je med letoma 1986 in 2005 doživelo izjemno rast, ko so bile sprejete učinkovite politike, kot sta diverzifikacija in industrializacija, skupaj s prispevkom močnega zasebnega sektorja. V tem obdobju so se stopnje revščine v državi bistveno znižale. Tajski baht (THB) je tajska valuta, ki jo uporabljajo tudi nekateri njeni sosedje, vključno z Laosom, Mjanmarom in Kambodžo.

Tajsko fiskalno leto traja od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta. Njen nominalni BDP v letu 2016 je bil ocenjen na 404, 824 milijarde USD in je na 32. mestu na svetu. V letu 2016 se je država uvrstila na 22. mesto na svetu po pariteti kupne moči, ki je znašala 1.108 milijard USD. BDP države je leta 2014 dosegel stopnjo rasti 0, 8%, v letu 2015 2, 8%, v letu 2016 2, 5% in predvideno rast v letu 2017 2, 6%. Prispevek sektorja k BDP je ocenjen na storitve (52, 4%), kmetijstvo (8, 4%) in industrija (39, 2%). Nominalni BDP na prebivalca v letu 2015 je bil ocenjen na 5.771 USD. BDP v 2019 je bil 543,5 milijarde USD, BDP na prebivalca pa 7.806,74 USD. Njegova stopnja rasti je v letu 2019 znašala 2,4%.

Na Tajskem je ocenjena skupna inflacija 3, 02%, v letu 2011 pa je 13, 15% prebivalstva živelo pod pragom revščine. Delovna sila v državi znaša 39, 41 milijona z 0, 9-odstotno stopnjo brezposelnosti. Tajska se uvršča na 18. mesto glede enostavnosti poslovanja. Njeni odhodki znašajo 2.402, 5 milijarde THB in 2, 157, 6 milijarde THB za prihodke. Javni dolg države je 42, 9% BDP.

Tajska je razvila tako industrijo, kot tudi kmetijstvo. Vendar porazdelitev različnih sektorjev gospodarstva glede na prispevek k skupnemu BDP ni enaka. Čeprav tretjina gospodarsko aktivnega prebivalstva dela v kmetijstvu, predstavlja približno 1/10 bruto domačega proizvoda. Industrija zagotavlja približno 36%, storitveni sektor pa do 56%. Pomembno vlogo v gospodarstvu igra turizem.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Kmetijstvo: V kmetijskem sektorju prevladujejo proizvodi, kot so riž, koruza, sladkorni trs, kokos in guma. 49% Tajcev je zaposlenih v agrikulturni dejavnosti. Tajska je že tradicionalno kmetijska država, zato se je do osemdesetih let večina prebivalcev države ukvarjala s proizvodnjo kmetijskih pridelkov. Država je eden največjih izvoznikov riža na svetu, dolgo je celo vodila po tem kazalcu. Sladkorni trs, koruza, guma, soja, kokosovo olje, palmovo olje se proizvajajo v manjših količinah. Površina namakalnih zemljišč je 64.000 km 2, vse kmetijske površine pa zavzemajo 41% države. Večinoma gre za gojene pridelke. Delež pašnikov je majhen.

Gozdarstvo: Tudi gozdarska industrija je precej razvita. Gozdovi zavzemajo približno 37% celotne površine. Večji del njih se nahaja na območjih varovanih območij. Preostale površine se krčijo.

Ribištvo: Druga pomembna panoga kmetijstva je pridelava morskih sadežev. Država je po izvozu tovrstnih izdelkov na tretjem mestu na svetu. Kozice so največjega pomena. Veliko rib je tudi ulovljenih. V tej industriji je zaposlenih več kot 300.000 ljudi.

Industrija avtomobilov in avtomobilskih delov: prevladuje v industrijskem sektorju  (11%), še posebej pomembni sta proizvodnja električnih aparatov in elektronske opreme. Samo pri izdelavi naprav je sodelovalo 780.000 ljudi. 417.000 delavcev je zaposlenih v avtomobilski proizvodnji. Tajska je na drugem mestu na svetu po izdelavi trdih diskov, a velika podjetja vse pogosteje selijo svojo proizvodnjo v sosednje države, kjer je cenejša delovna sila.

Promet: Transportni sistem je v povprečju razvit, zlasti železniško omrežje. Skupna dolžina železnic je 4127 km. Večinoma so ozkega profila, vendar se kljub temu lahko tovor prevaža s hitrostjo 100 km/h. Obstajata tako potniški, kot tovorni promet. V slednjem prevladujejo zabojniki.

Rudarstvo: prinese nekaj več kot 1, 5% BDP. Večino izdelkov izvozijo. Država igra pomembno vlogo pri zadovoljevanju svetovnih potreb po kositru, volframu in mavcu. V določenih količinah se proizvaja zemeljski plin.

Energetika: Država izvaža več električne energije, kot jo uvaža. Po proizvodnji električne energije zaseda 24. mesto na svetu. Kar zadeva energetsko strukturo Tajske, se ta v povezavi s stalnim poslabšanjem obnovljivih virov energije, tako kot v večini drugih držav, hitro spreminja. V zadnjih letih je ¾ proizvodnih zmogljivosti predstavljalo termoelektrarne, ki večinoma delujejo na zemeljski plin. Poleg tega se bo delež obnovljive energije očitno hitro povečal. Tajska ima malo nahajališč nafte (skupno 396 milijonov sodčkov), zato večino nafte uvažajo. Kar zadeva plin, je večina porabljene količine povezana z njihovo lastno proizvodnjo, ki poteka z dna Siamskega zaliva. Manjkajoča količina pa se uvaža iz Katarja.

Bančništvo Bančna posojilna stopnja znaša 4, 42% (za leto 2017).

Ostalo: finančne storitve, petrokemični izdelki, nakit, oblačila in tekstil, elektronika, plastika, računalniška oprema, cement, pohištvo, pijače in tobak močno prispevajo h gospodarstvu.

Turizem: pomeni le 6% celotnega dela ekonomskih prihodkov države. Vloga te industrije v gospodarstvu države je večja kot v kateri koli drugi azijski državi. Počitnice na plaži so še posebej razvite. Raznolikost narave in relief, veliko število gozdov omogočajo razvoj turistične panoge v različnih delih te države. Najbolj obiskana mesta so: Phuket, Bangkok, Pattaya, Koh Samui. Leta 2011 je državo obiskalo več kot 19 milijonov dopustnikov iz drugih držav. Najpomembnejših je pet turističnih destinacij: kraljevska rezidenca, velikanski kip Bude, svetišče slonov, tempelj Wat Rong Khun in arhipelag Similanski otoki.


Glavne značilnosti tajskega gospodarstva:
 • na novo industrializirana država
 • Bangkok je najbolj razvito ekonomsko mesto
 • leta 1998 je doživela krizo zaradi padca vrednosti valute
 • leta 2000 si je opomogla, predvsem zaradi izvoza
 • zelo nizka, 0,4 odstotna brezposelnost
 • Tajska je četrta najbogatejša država v Jugovzhodni Aziji, glede na bruto domači proizvod
Izzivi: Dohodkovna neenakost in korupcija sta na Tajskem glavna skrb. Čeprav se je stopnja revščine v državi zmanjševala, so podeželske skupnosti na severu, severovzhodu in globokem jugu, izpostavljene nesorazmerni stopnji revščine. Stalna politična nestabilnost in kultura državnega udara sta zmanjšali zaupanje vlagateljev v državo in upočasnili izvajanje ekonomskih politik.

Načrti za prihodnost: Tajska je leta 2016 predstavila strateški 20 - letni načrt, ki naj bi državo spodbudil k razvoju. Načrt določa smernice za reformo obstoječih industrij ter spodbujanje drugih, spodbujanje turizma in zunanje trgovine, zmanjšanje vladne birokracije in izvajanje infrastrukture.
Vir: history-hub.com
 

PREGLED GOSPODARSKIH GIBANJ NA TAJSKEM


Uvoz: Uvoz države je leta 2015 znašal 202, 65 milijarde dolarjev. Glavni uvoz so surova in rafinirana nafta, integrirana vezja, zlato in potrošniško blago. Največji uvozniki na Tajskem so Kitajska (20, 3%), Japonska (15, 4%), ZDA (6, 9%), Malezija (5, 9%) in ZAE (4, 0%).

Izvoz:  2/3 BDP države je povezano z izvozom. Tajski izvoz je leta 2015 znašal 214, 37 milijarde dolarjev. Ta izvoz je vključeval riž, oblačila in tekstil, računalnike, integrirana vezja, obutev, avtomobile, nafto, gumo in ribiške proizvode. Tajska je velika izvoznica riža, kar 6,5 milijona ton na leto. Riž je najbolj gojena rastlina in največ površine zasedajo prav riževa polja(55%). Združene države uvozijo 11, 2% tajskega izvoza, sledijo Kitajska, Hongkong, Japonska, Malezija, Vietnam in Avstralija.
 

ZANIMIVOSTI – POSLOVNO SODELOVANJE MED TAJSKO IN SLOVENIJO


Veljavni sporazumi med Slovenijo in Tajsko: Generalni konzulat Kraljevine Tajske  

Pražakova ulica 12, 1000 Ljubljana
Tel: + 386 1 4333026
E-mail: info@tajska.si    

V letu 2011 sta Slovenija in Tajska videli priložnost gospodarskega sodelovanja na treh področjih: luka Koper, zelene tehnologije in gradbeništvo. Namen je bil, da  bodo tajska podjetja čim več uporabljala koprsko pristanišče za plasiranje svojih izdelkov v srednjo in vzhodno Evropo. Prizadevali so si, da bi državi na  področjih zelenih tehnologij našli veliko skupnih gospodarskih projektov, od sončne energije, upravljanja z vodami do biomase in drugih tehnologij. V prihodnje želijo vzpostaviti navezo še na področju trgovine in storitev. Blagovna menjava med državama je v prvih desetih mesecih  leta 2011 presegla menjavo celotnega leta 2009 in je dosegla 27 milijonov evrov, kar je 28 odstotkov več kot v istem obdobju leta 2009.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock


Tajska ima soliden izobraževalni sistem in stopnjo pismenosti odraslih 93% in zato se priložnosti na trgu dela ravnajo glede na vpisne smeri tajskih univerz. Na Tajskem je približno 80 javnih univerz (od tega 63 z omejitvijo vpisa) in približno 71 zasebnih šol, v katerih se boste lahko šolali. Vse šole sprejemajo mednarodne študente.
 • najbolj znane so po znanosti in tehnologiji. Zaradi te funkcije se bo študent naučil tehničnega napredka. Veliko študentov potuje na Tajsko na tečaje, kot so ekologija in okolje, kmetijstvo in razvoj. Na teh tečajih ponujajo najboljše v Jugovzhodni Aziji.
 • Tajska je precej dostopna država,  življenjski stroški so nizki. Če iščete kraj, kjer lahko preživite z nizkim proračunom, razmislite o tajski univerzi. Šolnine kljub temu niso poceni, saj magisterij na javni univerzi običajno znaša približno 1,000 do 2,000 dolarjev letno. Za dodiplomske študije boste plačali manj, čeprav bodo strokovni tečaji, kot je medicina, morda stali več. Najbolj priljubljeni predmeti so tajski in angleški jezik, poslovna administracija ter mednarodno poslovanje in trženje.
 • Univerze na Tajskem ponujajo spletne tečaje za študente, ki se na študij ne morejo preseliti v svojo državo.
 • Dodiplomski študij traja 4 leta, nekateri 5 let: arhitektura, umetnost, grafika in farmacija, drugi pa 6 let:medicina, zobozdravstvo in veterina
 • Najboljše dodiplomske univerze na Tajskem so univerza Thammasat, univerza Mahidol, univerza Mae Fah Luang, univerza Chulalongkorn in univerza Chiang Mai ter univerza King Mongkut's University Of Technology.
 • najboljše univerze na Tajskem, na katere lahko vpišete magistrski program so univerza Chiang Mai, univerza Mahidol, univerza Naresuan in Chulalongkorn.
 • Univerze z najnižjo šolnino so Thammasat, Nauresan, Mahasarakhasan in Prince of Songkran.
Tajska ponuja možnost učenja jezika za tujce na AUA jezikovni šoli, ali pa tudi na Združeni jezikovni šoli v Bangkok-u, ki je krščansko naravnana in ponuja več stopenj učenja. Prav tako ne smemo pozabiti na tečaj branja časopisa.

Šolanje je do 17. leta starosti brezplačno. Tajska ima dobro izobraženost populacije, večina je tudi računalniško pismena.
Kar se tujcev tiče , na Tajskem največ možnosti za delo dobijo učitelji angleščine in potapljanja. Učitelj angleščine lahko postane kdorkoli z štiriletno izobrazbo. Lahko pa si pridobite na fakulteti Chaing Mai tudi certifikat, ki je dobra odskočna deska za zaposlitev. Drugih zaposlitev je malo, so slabo plačane. Najboljši način za spoznavanje domačinov in pridobivanje izkušenj, je prostovoljstvo.

Plače na Tajskem se postopoma povečujejo. Leta 2017 je bila minimalna plača v tej državi enaka 9 ameriškim dolarjem na dan, v letu 2019 pa že 10, 2 ameriškega dolarja na dan. Vendar pa prebivalci Tajske glede plačevanja davkov in udeležbe na družabnih dogodkih še zdaleč niso tako idealni kot na Zahodu. Tu je zelo razvita siva ekonomija, ki je med najbolj razvitimi na svetu. Dosega kar 41% realnega BDP. Razdelitev dohodka tajskega prebivalstva je neenakomerna.
 

Več iz rubrike