Odpiramo vrata tujine: Čile; ustanovitev podjetja in davki (3/5)

V seriji prispevkov nove rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo tretjega od petih o Čilu, ki bodo objavljeni vsak dan do petka ob 12. uri.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški


Prvi korak: registracija podjetja prek spleta. Začne se z zavarovanjem imena podjetja. Če ime podjetja že obstaja, morate registrirati drugačnega. Poleg tega v Čilu obstajajo določeni izrazi, ki jih ni mogoče uporabiti kot poslovna imena. Ko je registracija imena končana, boste prejeli številko za preverjanje pristnosti. To številko je treba hraniti na varnem, saj se bo kasneje uporabila.

Drugi korak: overovitev dokumentov. Po registraciji imena podjetja in prejemu kode za preverjanje pristnosti bo moral lastnik novega podjetja v Čilu overiti poslovne statute  (akte o ustanovitvi podjetja). Te mora notar digitalno podpisati. Pričakuje se, da bo to trajalo približno 2 do 3 delovne dni. To je dokaj hiter in poceni  postopek registracije podjetja v Čilu.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Tretji korak: dohodnina (income tax). V tem koraku naj bi se podjetje registriralo pri Upravi za notranje davke in prejelo številko RUT. Čas, potreben za prejem te številke je eden do dva delovna dneva.

Četrti korak: sodelovanje podjetja z davčno upravo.  Podjetje mora vse svoje knjigovodske knjige zapečatiti pri davčni upravi in sicer z namenom preverjanja dokazov in spremljanja zakonitosti poslovanja. Davčna uprava preverja ne samo računovodske knjige, ampak tudi veliko drugih dokumentov.

Peti korak: pridobiti delovno dovoljenje, ki ga lahko dobite pri lokalni občini. To v bistvu potrjuje pravni status podjetja in podjetju omogoča nemoteno poslovanje brez težav. 

Šesti korak: registracija podjetja za nezgodno zavarovanje, povezano z delom. To je nujno za vsa podjetja, ki poslujejo v Čilu, ne glede na to, ali gre za lokalno ali tuje podjetje. V bistvu zagotavlja, da so dela, ki se opravljajo v podjetju, varna in imajo zavarovalno kritje, če gre kaj narobe.

Za ustanovitev podjetja v Čilu morate imeti naslednje:
 • Predlagano ime podjetja - Za vaše podjetje v Čilu morate imeti ime, ki ga je odobril čilski register podjetij, da preverite, ali je vaše ime na voljo in še ni v uporabi.
 • Kratek opis dejavnosti podjetja - razložite, kaj počne vaše podjetje in kakšni so njegovi načrti za prihodnost.
 • Podrobnosti o delničarjih - Delničarji so lahko družbe in / ali posamezniki katerega koli državljanstva. Podatki o delničarjih morajo biti podrobni. Delničarjev je lahko med 2 in 50.
 • Podrobnosti o direktorju podjetja - direktor je lahko kateregakoli državljanstva in ni nujno, da ima prebivališče v Čilu.
 • Naslov sedeža v Čilu - vaše podjetje v Čilu mora imeti registriran naslov. 
 • Memorandum o ustanovitvi in ​​statut – Gre za ustanovitveni akt (podoben denimo družbeni pogodbi pri naši d.o.o.), ki ga je treba predložiti pred tako imenovani »Conservador de Comercio«.

DODATEN NASVET: Poiščite pravno zastopstvo v Čilu: Pri poslovanju v Čilu je potrebno pravno zastopanje. Upoštevajte, da mora imeti čilsko podjetje zakonitega zastopnika podjetja s čilskim državljanstvom, ali tujca z veljavnim vizumom. 

 

 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:

 •    korporacija (Sociedad Anónima- "SA")
 •    Poenostavljena družba (Sociedad por Acciones- "SpA")
 •    Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedad de Responsabilidad Limitada- "SRL" oziroma LLC)
 •    Podružnica tuje družbe
Korporacija (SA)

Korporacija je pravna oseba, pri kateri je kapital razdeljen na delnice, s katerimi se lahko javno trguje ali jih ima v lasti. Družbe, s katerimi se trguje javno, morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

a.) z delnicami se trguje javno  
b.) imajo najmanj 500 delničarjev ali
c.) 100 % delnic pripada vsaj 100 delničarjem. 
Splošne značilnosti korporacije v Čilu: 
 • Delničarja morata biti najmanj dva (lahko sta fizična ali pravna oseba). 
 • Delničarji morajo izdati javno listino z zagotavljanjem vseh potrebnih informacij notarju. 
 • Izvleček javne listine je obvezno objaviti na spletni strani Uradnega lista.
 • Delničarji morajo družbo registrirati v poslovnem registru. 
 • Za ustanovitev korporacije ni minimalnih kapitalskih zahtev. 
 • Delničarji so odgovorni le do višine svojega vpisanega kapitala. 
 • Družbe, s katerimi se javno trguje, morajo letno objaviti svoje računovodske izkaze. 
 • Prav tako so pod nadzorom Comision para el Mercado Financiero (CMF). 
LLC (SRL) oziroma družba z omejeno odgovornostjo

Ta družba se od korporacije ali poenostavljene družbe razlikuje predvsem po prenosu kapitalskih deležev. V korporaciji in poenostavljeni družbi lahko delničarji prosto prenašajo svoje deleže. V primeru družbe z omejeno odgovornostjo pa morajo družbeniki doseči soglasje  za prenos lastniških deležev.

Za družbo z omejeno odgovornostjo so značilni naslednji atributi:
 • Vsaj dva družbenika lahko ustanovita družbo z omejeno odgovornostjo.
 • Število partnerjev ne sme presegati 50.
 • Partnerji morajo izdati javno listino in registrirati podjetje v  registru.
 • Partnerji morajo listino javno objaviti v Uradnem listu.
 • Ni minimalnih kapitalskih zahtev.
 • Partnerji so odgovorni do višine vplačanih osnovnih vložkov.
 • Ni treba objaviti računovodskih izkazov.
 • Ni predmet nadzora CMF (finančni trg).

Davčno okolje

 

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):
19 %, od tega je izvzeto: izvoz blaga, vhodne športne in kulturne prireditve, nepremičnine, tovorne storitve, rabljeni avtomobili in tovornjaki, mednarodni potniški promet in izobraževanje.

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):
27 %.

Za velika podjetja velja sedanji režim obdavčitve PIS (tj. 27-odstotna stopnja CIT in obdavčitev delničarjev na denarni osnovi s polnim ali delnim kreditom CIT, odvisno od rezidentstva delničarja).

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:
35 %, z določenimi variacijami.

Davek na plačo v državah OECD: 7% (toliko je obdavčena polno zaposlena samska oseba).

Davek na nastanitve (IVA)
19 %. Tujci smo ga sicer oproščeni, a v praksi to velja le v primeru, da plačamo, ali z gotovino (čilski pesi), ali pa da je transakcija s kartico narejena v tuji valuti (evri, dolarji). Če plačamo s kartico v pesih, nam bodo vedno zaračunali tudi davek. Zato se splača imeti s seboj nekaj gotovine, saj so na ta način nastanitve lahko občutno cenejše. Nekateri hoteli ponujajo tudi možnost plačila s kartico v tuji valuti, kjer se potem ne plača davek, vendar pa so taki hoteli redki. Še opozorilo: mnogi zaposleni na recepcijah hotelov ne vedo (ali pa pozabijo), da smo tujci oproščeni tega davka. Zato jih vedno vprašajte oz.  opozorite na to, preden plačate.

Več iz rubrike