Predstavitvena informacija

Kakšni so trendi investiranja v podjetja?

Matija Bitenc, višji menedžer v oddelku finančnega svetovanja, in Luka Vesnaver, odgovorni partner za finančno svetovanje za jadransko regijo iz družbe Deloitte, sta odgovorila na nekaj vprašanj v zvezi s povpraševanjem, ponudbo in smernicami na področju investicij v podjetja.
Fotografija: Thinkstock
Odpri galerijo
Thinkstock

Naraščajoča prodaja malih in srednje velikih podjetij

V zadnjem času opažamo povečan interes za prodajo malih in srednje velikih podjetij, pri čemer vidimo dva prevladujoča dejavnika. Prvi so družinska podjetja, ki so na prehodu generacij. Če naslednika ni ali pa mlado generacijo družinski posel ne zanima, je razumljivo, da se iz posla izstopi. Kot drug dejavnik vidimo podjetja, ki so uspešna in imajo prepoznavne nišne produkte z izjemnim potencialom, a zaradi omejenih virov tega potenciala sama ne morejo izkoristiti. V teh primerih gre pogosto za iskanje primernega strateškega partnerja, ki poleg kapitala s seboj prinese še možnost vstopa na nove trge, znanje in izkušnje ipd.

Primeren čas za izstop iz lastniške strukture

Ocenjujemo, da je čas za izstop ustrezen. Razlogov za to je več. Vrednotenja so trenutno ugodna. Likvidnost je na visoki ravni, cena denarja je nizka. Prav tako se je interes mednarodnih investitorjev za regijo v zadnjem času povečal. Na drugi strani velja opozoriti, da politični dogodki močno vplivajo na percepcijo mednarodne stabilnosti in v zadnjem času povzročajo negotovost v mednarodni trgovini ter tudi v ekonomskih politikah. To lahko močno spremeni razmere na kapitalskih trgih in negativno vpliva na interes investitorjev.

Thinkstock
Thinkstock

Matija Bitenc, višji menedžer v oddelku finančnega svetovanja 

Katera podjetja lažje najdejo kupce?

Če govorimo o interesu iz tujine, je pomembnih več dejavnikov. Opažamo večji interes za podjetja, ki so osredotočena na osnovno dejavnost, so v atraktivnih panogah, imajo pozitivne trende poslovanja, kot so rast prodaje, dobičkonosnost in pa potencial za nadaljnji razvoj. Če ima podjetje poleg tega še konkurenčno prednost, npr. v znanju, izkušnjah ali pa npr. nišni izdelek z mednarodno prepoznavnostjo, je interes večji. Na drugi strani opažamo, da je interes tujcev za manjša podjetja v zrelih panogah in z omejenim potencialom rasti zelo majhen. Prav tako je interes manjši v panogah, ki so podvržene visokemu tveganju tehnoloških inovacij (angl. disruption risk).

Pri nas vlagajo premožni posamezniki iz soseščine in Rusije

Potencialnih kupcev je veliko in so od primera do primera različni. Gre za strateške vlagatelje, sklade zasebnega kapitala ali premožne posameznike. V slovenskem prostoru so aktivni premožni posamezniki s širšega območja jugovzhodne in vzhodne Evrope, vključujoč Rusijo, ki za svoje akumulirano premoženje iščejo primerne naložbe. Med tujimi investitorji v zadnjem času opažamo spremembe. V zadnjih letih so prevladovali investitorji, ki so iskali priložnosti predvsem v portfeljih slabih posojil, v zadnjem času pa opažamo povečan interes investitorjev, ki iščejo priložnosti za rast prek novih trgov, novih produktov, tehnologij ipd.

Na voljo tudi dolžniško financiranje

Thinkstock
Thinkstock

Luka Vesnaver, odgovorni partner za finančno svetovanje za jadransko regijo iz družbe Deloitte

V primerih, ko obstoječi lastniki iščejo finančne vire za nadaljnjo rast, obenem pa želijo ohraniti lastništvo v podjetju, imajo poleg bank na voljo tudi alternativni trg dolžniškega financiranja. V zadnjih letih opažamo velik interes dolžniških skladov za vstop v regijo. Ti skladi ponujajo različne oblike dolžniškega financiranja, možne so tudi hibridne strukture, v katerih obstoječi lastniki obdržijo kontrolo v podjetju. Niso konkurenca bankam, temveč njihovo ponudbo dopolnjujejo. Na dolžniškem trgu sodelujejo v delu, kjer banke, zaradi pravil obvladovanja tveganj, svojih produktov ne ponujajo.

Thinkstock
Thinkstock

Več iz rubrike