Ženske na vodilnih položajih še vedno v manjšini

Številne države bodo morale veliko bolj podpreti ženske na vodilnih pozicijah.
Fotografija: Poslovna ženska. Foto: Ryan McVay/Getty Images
Odpri galerijo
Poslovna ženska. Foto: Ryan McVay/Getty Images

Deloitte Global je v sodelovanju z organizacijo The 30% Club objavil sedmo poročilo o raznolikosti spolov na vodilnih položajih z naslovom 'Women in the boardroom: A global perspective', v sklopu katere je bilo ugotovljeno, da ženske na globalni ravni zasedajo samo 19,7 odstotka položajev v upravah, kar je sicer 2,8 odstotka več kot v letu 2019, ko je bilo objavljeno zadnje poročilo. Če se bo ta trend nadaljeval, bomo približno enakovredno zastopanost spolov po svetu predvidoma dosegli šele leta 2045.

Po podatkih letošnje izdaje, v katero so bile vštete vse večje regije (Severna Amerika, Latinska in Južna Amerika, Karibi, Afrika, Evropa, Bližnji vzhod in Severna Afrika, Azija ter Avstralazija), sedi med člani uprave organizacij vsaj 10 odstotkov žensk. Napredek je z nekaj pomembnimi izjemami počasen, vendar vsaj tolikšen, da je za sedem let skrajšal napoved poročila za leto 2019, da bomo enako zastopanost dosegli šele leta 2052. Največji napredek na tem področju so zabeležile Avstrija, Kanada, Irska, Italija, Poljska, Portugalska, Španija, Združeno kraljestvo in ZDA.

Deloitte je pri letošnji raziskavi združil moči z organizacijo The 30% Club, katere cilj je doseči vsaj 30-odstotno zastopanost žensk v upravnih odborih in na izvršnih položajih v vseh družbah, ki kotirajo na borzi. V poročilu je na kratko povzeto stanje v vsaki državi in dodan komentar 30% Cluba o problematiki neenakomernega napredka za vse države, v katerih ima ta organizacija podružnico.

image_alt
Stokrat zavrnjena, danes ima 34 milijard evrov vredno podjetje

Letošnja izdaja vključuje najnovejše podatke o zastopanosti žensk na vodstvenih funkcijah v 72 državah in ponuja vpogled v politične, družbene in zakonodajne trende, na katerih temeljijo številke.

Čeprav se vlade in lokalne organizacije v skoraj vseh državah trudijo povečevati število žensk na vodilnih mestih, bosta morala javni in zasebni sektor okrepiti svoja prizadevanja za večjo enakost spolov.

»Kljub prizadevanju za večjo enakost spolov je napredek še vedno prepočasen in neenakomeren. Pandemija ga je še dodatno upočasnila, zato je še toliko bolj pomembno, da preidemo od besed k dejanjem,« komentira Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo. »Za odpravo ovir in večjo raznolikost spolov na vodilnih položajih sta potrebna doslednost in predanost. Z odpravljanjem predsodkov, podpiranjem zakonodajnih pobud in s programi, ki ženskam pomagajo pri pripravah na prevzem ključnih pozicij, se lahko zavzemamo za bolj raznoliko in bolj pravično prihodnost.«

image_alt
Izgorelost: še posebej na udaru zaposlene ženske

Neenakomeren napredek na vodilnih položajih

Čeprav se je globalna zastopanost žensk v upravnih odborih leta 2021 nekoliko povečala, je rast števila predsednic in glavnih izvršnih direktoric manj opazna, kar nakazuje na to, da večji delež žensk v upravnih odborih še ne pomeni nujno tudi večjega deleža žensk na vseh vodilnih pozicijah.

Po letošnjih podatkih sedi v upravah podjetij samo 6,7 odstotka žensk, kar je zgolj 1,4 odstotka več kot leta 2018. Še manj (pet odstotkov) žensk opravlja funkcijo glavne izvršne direktorice, kar je samo 0,6 odstotka več kot leta 2018.

Ženske na vodstvenih položajih. Foto: Shutterstock
Ženske na vodstvenih položajih. Foto: Shutterstock

Vendar pa raziskava kaže, da z naraščanjem števila predsednic uprav in glavnih izvršnih direktoric raste tudi raznolikost spolov na ključnih položajih v organizacijah. V podjetjih, kjer je v vlogi glavne izvršne direktorice ženska, je predstavnicam ženskega spola na voljo bistveno več mest med člani uprave kot v organizacijah, ki jih vodijo moški, in sicer 33,5 odstotka v primerjavi z 19,4 odstotka. Podobno velja za podjetja z ženskimi predsednicami uprave – v upravnih odborih teh podjetij sedi 30,8 odstotka žensk, v podjetjih, ki jim predsedujejo moški, pa le 19,4 odstotka. Prav tako obstaja večja verjetnost, da bodo mešane uprave za predsednika oz. glavnega izvršnega direktorja imenovale žensko.

 

Vodilnih pet držav

 

Delež žensk v upravnih odborih

Delež žensk v vlogi glavne izvršne direktorice

Država

Delež (%)

Sprememba v %

Država

Delež (%)

Sprememba v %

Francija

43,2

5,9

Singapur

13,1

3,2

Norveška

42,4

1,4

Švedska

12,4

2,1

Italija

36,6

7,3

Tajska

11,6

1,9

Belgija

34,9

4,3

Irska

11,5

3,7

Švedska

34,7

1,4

Francija

9,7

3,5

Vir: Women in the Boardroom: A Global Perspective; 7. izdaja (2022)

Druge pomembne ugotovitve in izzivi, s katerimi se srečujejo ženske na vodilnih položajih

Število odborov z ženskimi predstavnicami se je povečalo, medtem ko se je zastopanost žensk med člani zmanjšala. Deloitte je razvil kazalnik, imenovan 'stretch factor', ki prikazuje, koliko funkcij v upravnih odborih v povprečju opravlja en vodstveni delavec v določeni državi. Večja kot je vrednost tega kazalnika, več mest med člani uprave oz. poslovodstva zaseda isti direktor v določeni državi.

  • Kazalnik se je od leta 2018 do leta 2021 pri ženskah rahlo povečal, in sicer z 1,26 na 1,30, kar kaže na to, da v primerjavi z moškimi manjša skupina žensk zaseda večje število vodilnih mest.
  • Države, kjer je to razmerje pri ženskah največje, so Avstralija (1,43), ZDA (1,33) in Nova Zelandija (1,32). Te države nimajo predpisanih ženskih kvot in so bolj naklonjene uvajanju prostovoljnih ukrepov, kot so nezavezujoči cilji. V evropskih državah, ki so omenjene kvote uvedle med prvimi, pa je ta količnik veliko nižji pri ženskih direktoricah, ponekod pa je celo enak kot globalni kazalnik za moške.
  • Na svetovni ravni ženske v povprečju opravljajo funkcijo direktorice 5,1 leta, kar je 0,4 leta manj kot leta 2018.
  • Te številke v nekaterih državah padajo (npr. v ZDA s 6,3 v letu 2018 na 5,3 v letu 2021, v Združenem kraljestvu s 4,1 na 3,6 in v Kanadi s 5,7 na 5,2 leta).

Celotno poročilo si oglejte na naši spletni strani.

image_alt
Poklic, ki ga opravljamo, ima pomemben vpliv na zdravje možganov

O objavi ‘Women in the Boardroom: A Global Perspective’

Globalne, regionalne in nacionalne analize temeljijo na podatkih za 10.493 podjetij iz 51 držav v azijsko-pacifiški regiji, Ameriki in EMEA in preučitvi več kot 176.340 direktorskih funkcij. Pri analizi so bili upoštevani le aktivni direktorji in članstva v odborih. Pri Deloitte Global so rezultate raziskave dopolnili še s podatki o kvotah in drugih mehanizmih za izboljšanje udeležbe žensk na vodilnih položajih, zato poročilo nudi vpogled v stanje in prizadevanja za večjo raznolikost uprav podjetij v 72 državah. Če ni navedeno drugače, se odstotna sprememba, navajana v poročilu, nanaša na analizo Deloitte Globala, opravljeno v prejšnjih izdajah poročila, ki so bile objavljene v letih 2015, 2017 in 2019. Mnenja in stališča, izražena v tej publikaciji, ne odražajo nujno stališč Deloitte Touche Tohmatsu Limited ali družb članic združenja Deloitte. Za točnost informacij ne jamčimo.

image_alt
Triki za izvrstno delovanje možganov

Več iz rubrike