V letu 2022 oskrba z elektriko dražja

Odjemalce elektrike čaka z januarjem podražitev oskrbe. Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo zvišale za 14,16 odstotka.
Fotografija: Foto: Tomi Lombar/Delo
Odpri galerijo
Foto: Tomi Lombar/Delo

Odjemalce elektrike čaka z januarjem podražitev oskrbe. Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo zvišale za 14,16 odstotka, je objavila Agencija za energijo.

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za regulativno obdobje 2022, skladno s katerim se bodo zvišali stroški oskrbe z električno energijo.

image_alt
Zaradi inflacije zaskrbljeni celo milijonarji

Ob tem so na agenciji objavili tudi, kaj bodo spremembe pomenile za odjemalce ob predpostavki nespremenjenih cen električne energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter postopka sočasne proizvodnje toplote in električne ali mehanske energije; prispevka za energetsko učinkovitost; prispevka za delovanje operaterja trga; trošarine ter DDV glede na predhodno leto.

1,88 evra višji mesečni oz. 22,52 evra višji letni strošek na gospodinjskega odjemalca

Značilni gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kilovatnih ur bo imel glede na leto 2021 za 1,88 evra višji mesečni oz. za 22,52 evra višji letni strošek za oskrbo z električno energijo.

image_alt
Najvišje nagrade za poslovno uspešnost vseh časov

Značilni industrijski odjemalec z letno porabo 50 megavatnih ur bo imel glede na predhodno leto za 39,07 evra višji mesečni oz. 468,85 evra višji letni strošek, značilni industrijski odjemalec z letno porabo dveh gigavatnih ur pa bo ob dodatnih 283,92 evra oz. 3407,05 evra. Značilnega industrijskega odjemalca z letno porabo 24 gigavatnih ur medtem v 2022 čaka za 2782,14 evra višji mesečni oziroma za 33.385,64 evra višji letni strošek za oskrbo z električno energijo.

Agencija za energijo je določila regulativni okvir skladno z veljavnim aktom, pri tem pa je upoštevala tudi razvoj dejavnosti in načrt porabe električne energije.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Pristojni so spomnili tudi na upravičene stroške elektrooperaterjev, ki jih sestavljajo nadzorovani in nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, stroški električne energije za izgube v omrežju, stroški sistemskih storitev, amortizacija, reguliran donos na sredstva, kakovost oskrbe, spodbude, raziskave in inovacije.

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so prav omrežnina in drugi prihodki, pri določitvi virov za pokrivanje teh stroškov pa se upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let.

image_alt
Ray Dalio napoveduje novo gospodarsko katastrofo

Zvišanje postavk rezultat padca porabe električne energije v letih 2020 in 2021

Zvišanje tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem je tako predvsem rezultat padca porabe električne energije v letih 2020 (-pet odstotkov) in 2021 (-tri odstotke) glede na načrtovano porabo, kar je posledica krčenja gospodarske dejavnosti zaradi pandemije covida-19.

V letu 2022 je sicer po navedbah agencije pričakovati trend rasti porabe električne energije, ki pa še ne bo presegla porabe pred obdobjem novega koronavirusa. »Znižanje porabe električne energije v obdobju 2020-2021 je vplivalo na višje primanjkljaje omrežnine v tem obdobju, ki so se skladno z metodologijo reguliranja vključili v regulativni okvir za leto 2022 in povzročili potrebo po dodatnem viru za pokrivanje upravičenih stroškov v letu 2022,« so sklenili v agenciji.

image_alt
Dolgoročna ovira, na katero lahko naleti bitcoin

Več iz rubrike