Upokojenci bodo čez nekaj dni prejeli solidarnostni dodatek

Izplačani bodo dodatki v višini 130 do 300 evrov glede na znesek pokojnine, ki jo prejemajo.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo upokojencem solidarnostni dodatek, ki ga predvideva novi interventni zakon za omilitev posledic covida-19, izplačal 14. januarja. Izplačan bo v višini od 130 do 300 evrov, odvisno od višine pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je uživalec prejel v mesecu decembru 2021.

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, ki ga je DZ sprejel 27. decembra, med drugim določa izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem in nekaterim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Solidarnostni dodatek za upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, bo zavod izplačal v treh različnih višinah: prejemnikom pokojnin oz. nadomestil v višini do 523 evrov v višini 300 evrov, prejemnikom pokojnin oz. nadomestil v višini od 523,01 do 628 evrov v višini 230 evrov, prejemnikom pokojnin oz. nadomestil v višini od 628,01 do 732 evrov pa v višini 130 evrov.

image_alt
Novosti na področju upokojevanja, pokojnin in dodatkov

Solidarnostni dodatek za upokojence bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic, so dodatno pojasnili na zavodu. Prav tako ga bodo prejeli tisti, ki so bili upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Za uživalce delne pokojnine in uživalce sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, dodatek ne bo odmerjen v sorazmernem delu. Pravilo je enako, kot je veljalo za izplačilo solidarnostnega dodatka januarja lani po sedmem protikoronskem zakonu. Podatek o odstotku delne pokojnine na podlagi delne zaposlitve bo upoštevan pri izračunu osnove za odmero dodatka.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Znesek pripadajočega solidarnostnega dodatka za upokojence bo lahko ustrezno razdeljen med družinske člane, kadar se družinska ali vdovska pokojnina deli med več družinskih članov, in sicer na način, kot je pri teh uživalcih razdeljen tudi letni dodatek.

V znesek pokojnine za obračun solidarnostnega dodatka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, če so ti upokojenci zavodu posredovali dokazilo o višini teh prejemkov.

Upravičenci tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas

Do solidarnostnega dodatka za upokojence so upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Ti upravičenci morajo vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka zavodu posredovati najkasneje do 31. marca.

Uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo zavod solidarnostni dodatek izplačal v sorazmernem delu, odvisno od obsega krajšega delovnega časa, za katerega se izplačuje nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, če vsota preračunanega zneska nadomestila na polni delovni čas in morebitnih drugih prejemkov, ki jih izplačuje zavod, ne presega 732 evrov.

image_alt
Znaki, da je prišel čas za upokojitev

Letos bo prvič solidarnostni dodatek za upokojence izplačan tudi upokojencem in brezposelnim uživalcem invalidskih nadomestil z začasnim prebivališčem v Sloveniji, in sicer pri izplačilu pokojnine za mesec februar 2022.

Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, prav tako ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

image_alt
Koliko denarja je dovolj za dostojno pokojnino?

Več iz rubrike

Aprilsko znižanje obresti ECB bi bilo kar presenečenje

Finančni trgi večinsko pričakujejo, da bo evrska oblast obrestno ukrepala junija, letos pa so v svoja cenovna predvidevanja že vključili tri reze.

Iz Nemčije boljši podatki o industrijski proizvodnji

Analitiki menijo, da bi se lahko industrijska stagnacija v »gospodarskem motorju« EU končala v prvem četrtletju, pričakovani ugodni učinki tudi za Slovenijo.

Milijoni evrov preplačil pri Fursu, a denarja ne vrnejo samodejno

Na Fursovih računih za 22 milijonov evrov preplačil fizičnih oseb. Če vam denarja niso vrnili sami, vložite zahtevek, da ne ostanete brez njega.

NLB in Addiko banka s ponudbo za kreditojemalce v CHF

Ponudba je namenjena kreditojemalcem, ki so oziroma bi lahko bili upravičeni do različnih oblik socialnih pomoči, sporočajo iz Združenja bank Slovenije.