NEPN za različne scenarije glede skrbi za okolje v Sloveniji

Gre za pomemben akcijsko-strateški dokument, s katerim si bo Slovenija določila nacionalne energetske in podnebne cilje ter politike in ukrepe do leta 2030 in s pogledom do 2040.
Fotografija: Foto: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Konzorcij institucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan je pripravil dopolnjen osnutek celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

V Sloveniji imamo že določen cilj do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov v sektorju ne-ETS za 15 odstotkov glede na leto 2005, obenem pa je v dopolnjenem osnutku NEPN predlagan cilj, da bomo do leta 2030 dosegli vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije. V obdobju do 2030 naj bi od leta 2007 energetsko učinkovitost izboljšali vsaj za 32,5 odstotka, prizadevati pa si moramo tudi za zagotavljanje zanesljive in konkurenčne oskrbe z energijo, z upoštevanjem dekarbonizacije proizvodnje električne energije in zmanjševanja odvisnosti od uvoza.

Za uresničevanje nacionalnih prispevkov in ciljev so v dopolnjenem osnutku NEPN pripravljeni različni scenariji, ki so izhodišče za celovito presojo vplivov NEPN na okolje. Največji izzivi Slovenije so na področju prometa, saj projekcije kažejo nadaljnjo rast osebnega in tovornega prometa do leta 2030. Dodatne izzive vidimo tudi pri nadaljnjem uvajanju obnovljivih virov energije, predvsem z vidika njihovega umeščanja v prostor.

V naslednjem koraku priprave NEPN bo pripravljen osnutek okoljskega poročila, čemur bodo sledili končni izbor scenarija in ciljev ter podrobnejše usklajevanje ukrepov in izdelava makroekonomske ocene učinkov. Doseganje zastavljenih energetskih in podnebnih ciljev bo ena osrednjih prioritet Slovenije do leta 2030, saj bo to bistveno vplivalo na kakovost življenja vsakega od nas.

Dopolnjeni osnutek NEPN je objavljen na spletni strani NEPN. Zainteresirani deležniki in javnost se lahko 6. septembra ob 11. uri oglasijo na Institutu Jožef Stefan, kjer bo potekala javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN.

Več iz rubrike

aktualno

Direktor Turizma Bohinj: Ni nas treba učiti, kako naj delamo in nam očitati, da…

Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus izpostavlja potrebo po uravnoteženosti med lokalnim okoljem in turizmom, ki je v tem oziru lahko zgolj na drugem mestu.

aktualno

Izola, Portorož, Piran: Nabito polne plaže; prostora zmanjkuje

Slovenske obalne destinacije so zadovoljne s turističnim obiskom v prvem delu poletne sezone.

aktualno

Britanskemu trgu dela grozi črn konec leta

Številni zaposleni Britanci bi lahko s koncem vladne podpore izgubili službo. Britanski ekonomisti opozarjajo na brezno brez dna.

aktualno

Še nedavno metropola, danes vse bližje mestu duhov

Lastniki nepremičnin brez najemnin, poslovne stavbe in nekdanji turistični magneti – prazni. Na sto tisoče Newyorčanov je zaradi koronske krize zapustilo - sicer nabito poln - New York.

Komentarji: