Ljudje pogrešajo svobodo; a skrbi za življenje se odmikajo

Delež tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni za svoje življenje ali življenje svojih bližjih, je v mesecu marcu dosegel najnižjo stopnjo od razglasitve epidemije.
Fotografija: FOTO: Delo
Odpri galerijo
FOTO: Delo

Po drugi strani zaupanje v vladne odločitve pada, prav tako pa ocena vlade na področju organizacije cepljenja prebivalstva.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana so ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter, kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi trenutnih razmer?
GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi trenutnih razmer?


Delež tistih, ki za svoje življenje in življenje bližnjih (sploh) niso zaskrbljeni, je v mesecu marcu najvišji po juliju 2020, na drugi strani pa je delež tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni, najnižji od začetka meritev v marcu 2020. Zaskrbljenih oziroma zelo zaskrbljenih je 40 % prebivalcev.

GRAF 2: Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo?
GRAF 2: Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo?


V občutenju ukrepov v primerjavi s preteklim obdobjem vidimo naraščanje deleža  tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo. Rast beležimo že od jeseni in trenutno znaša 53 % prebivalcev Slovenije. Po drugi strani že od novembra upada delež tistih, ki menijo, da so ukrepi primerni, čeprav posegajo v osebno svobodo prebivalcev Slovenije.

GRAF 3: Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali  menite, da ...
GRAF 3: Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali  menite, da ...


V mesecu marcu ugotavljamo padec deleža tistih, ki menijo, da ukrepi uravnoteženo obravnavajo zdravje in gospodarstvo, pa tudi statistično značilen porast deleža tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na gospodarstvo, kar je v škodo zdravju.

GRAF 4: Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo?
GRAF 4: Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo?


Če je bilo v februarju zaznati nekaj več optimizma v porastu deleža tistih, ki menijo, da se bo običajno življenje po epidemiji spremenilo na boljše, je z začetkom tretjega vala delež slednjih ponovno statistično značilno nižji. Zlagoma se iz meseca v mesec že nekaj časa povečuje tudi delež tistih, ki si enostavno ne predstavljajo, kaj lahko pričakujejo po koncu epidemije – teh je zdaj že skoraj desetina.

GRAF 5: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami. % strinjam se  + % popolnoma se strinjam.
GRAF 5: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami. % strinjam se  + % popolnoma se strinjam.


Medtem ko delež tistih, ki menijo, da se druge države bolje spopadajo s koronavirusom, zlagoma narašča iz meseca v mesec, ta mesec statistično pomemben padec merimo med tistimi, ki se (popolnoma) strinjajo, da vladi zaupajo, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive. Takšnih, ki se s trditvijo (popolnoma) strinjajo, je bilo še v februarju skoraj četrtina, zdaj pa že manj kot 20 %.


Prav tako je statistično pomembno upadel delež tistih, ki se (popolnoma) strinjajo, da državi zaupajo glede sprejemanja pravih odločitev za našo državo. Ta delež sicer upada že od maja 2020, zdaj pa je s 17 % prebivalcev Slovenije dosegel najnižjo točko doslej.

GRAF 6: Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih? % dobro + % zelo dobro.
GRAF 6: Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih? % dobro + % zelo dobro.


Če je bilo v februarju v utripu javnosti čutiti še nekaj zadovoljstva in optimizma z organizacijo na področju cepljenja, že v marcu ugotavljamo statistično pomemben upad deleža tistih, ki delovanje na posamičnih področjih ocenjujejo kot (zelo) dobro. Tako je delež tistih, ki kot (zelo) dobro ocenjujejo organizacijo cepljenja, upadel za 7 %, enako pa velja tudi za delež tistih, ki so (zelo) zadovoljni z vladno komunikacijo z javnostjo.

Najvišji upad beležimo za delo vlade glede pridobivanja cepiva – z vlado je bilo na tem področju še v februarju (zelo) zadovoljnih 21 % vprašanih, v mesecu marcu pa le še 12 %.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 23. in 24. marcem 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi so sodelovali 504 polnoletni prebivalci Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji. 

VIR: Raziskovalni Inštitut Mediana

Več iz rubrike