Med delom spolno diskriminacijo doživlja več kot polovica žensk

Rasna in spolna diskriminacija sta na delovnem mestu še vedno prisotni.
Fotografija: Spolna in rasna diskriminacija sta na delovnem mestu še vedno prisotni / FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Spolna in rasna diskriminacija sta na delovnem mestu še vedno prisotni / FOTO: Shutterstock

Spletna stran Dice je objavila izsledke raziskave na področju enakosti na delovnem mestu v tehnološki panogi. Več kot 9.000 zaposlenih na tehnološkem področju je odgovorilo na vprašanja o zadovoljstvu na delovnem mestu, na podlagi česar lahko sklepamo na (ne)enako oziroma (ne)pravično obravnavo glede na raso in spol zaposlenih. Kljub temu, da je bilo na področju enake obravnave zaposlenih ne glede na njihovo raso in spol v preteklosti že veliko narejenega, pa rezultati kažejo na to, da stanje še ni tako, kot bi moralo biti.
 

Kar 57 odstotkov žensk že doživelo spolno diskriminacijo


FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Izsledki raziskave kažejo, da ženske na delovnih mestih v tehnološki panogi doživljajo bistveno večjo stopnjo diskriminacije kot njihovi moški kolegi. Kar 57 odstotkov anketirank je namreč odgovorilo, da so na delovnem mestu že občutile spolno diskriminacijo, medtem ko je med moškimi ta delež le 10-odstoten. Prav tako je 48 odstotkov žensk spolno diskriminacijo doživelo v kontekstu njihovih tehničnih sposobnosti.
 

Temnopolti v največji meri doživljajo rasno diskriminacijo


V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so rasni diskriminaciji najbolj podvrženi temnopolti, saj je v tej kategoriji kar 48 odstotkov anketirancev odgovorilo, da so jo na delovnem mestu že doživeli. Sledili so anketiranci latinskoameriškega porekla s 30 odstotki. Manj izkušenj z rasno diskriminacijo imajo Azijci, saj je tovrstne izkušnje potrdilo le 24 odstotkov vprašanih, in belci – zgolj devet odstotkov.
 

Ženske z višino plače manj zadovoljne, se pa zanjo tudi manj pogajajo


Statistični podatki kažejo, da je 35 odstotkov anketiranih žensk nezadovoljnih z višino svoje plače, medtem ko je pri moški ta delež nižji, zgolj 29-odstoten.

Kljub temu, da so ženske na splošno z višino plače manj zadovoljne, pa se je manjši delež pripravljen pogajati zanjo. Medtem ko je 44 odstotkov anketirank potrdilo, da so se za višino plače že pogajale, pa je ta delež pri moških nekoliko večji, 49-odstoten.
 

Le 47 odstotkov Azijcev zadovoljnih s svojo plačo


S plačo, ki jo prejemajo, so glede na rezultate raziskave najbolj zadovoljni predstavniki bele rase. Pritrdilno jih je odgovorilo 60 odstotkov. Med temnopoltimi je bil delež zadovoljnih z višino plače 49-odstoten, med Azijci pa 47-odstoten.

Na splošno so ženske, ki delujejo v tehnološki panogi, manj zadovoljne z višino plače, ki jo prejemajo, od moških. Delež s plačo zadovoljnih žensk znaša 63 odstotkov, delež zadovoljnih moških pa 68 odstotkov.
 

Ženske bolj moški podvržene izgorelosti


Izsledki raziskave kažejo, da se je z blažjimi ali težjimi oblikami izgorelosti srečalo že 32 odstotkov žensk in 30 odstotkov moških, ki delujejo na področju tehnologije. K največji stopnji obremenitve so prispevali delovna obremenitev zaradi narave dela in število opravljenih ur.


Kar se tiče poročanja o občutkih izgorelosti ti glede na rasno pripadnost niso bistveno variirali. Približno tretjina vprašanih je poročala o tovrstnih izkušnjah. Med Latinoameričani je bil ta delež najvišji, 33 odstoten, najnižji pa pri temnopoltih, 25-odstoten.
 

Prostor za izboljšave


Iz rezultatov lahko vidimo, da bo potrebnih še veliko izboljšav, da bi se spolna in rasna diskriminacija na delovnih mestih v tehnoloških panogah izničila. V vsakem podjetju oziroma organizaciji je treba poskrbeti za spoštovanje raznolikosti, pravičnost in enako obravnavo ne glede na take in drugačne faktorje.
 

Več iz rubrike