10 držav proizvede skoraj vse škodljive emisije

Razumevanje, katere države so največji onesnaževalci, lahko pomaga oblikovalcem politik pri odločanju, kam usmeriti pozornost.
Fotografija: Greta Thunberg, 18-letna aktivistka za podnebne spremembe, Italija, 1. oktober 2021. Foto: Guglielmo Mangiapane /Reuters
 
Odpri galerijo
Greta Thunberg, 18-letna aktivistka za podnebne spremembe, Italija, 1. oktober 2021. Foto: Guglielmo Mangiapane /Reuters  

Vse od industrijske revolucije naprej so naraščajoče emisije toplogrednih plinov, vključno z ogljikovim dioksidom, metanom, dušikovim oksidom in drugimi, gonilna sila podnebnih sprememb. Razumevanje, katere države, panoge in podjetja so največji onesnaževalci, lahko pomaga oblikovalcem politik pri odločanju, kam usmeriti svojo pozornost pri reševanju vprašanj glede te problematike.
 
image_alt
Med obnovo stare graščine odkrili zaklad

Raziskovalci običajno razvrščajo podatke pri obravnavi emisij po državah na tri načine: letno, pri čemer se upoštevajo skupni letni izpusti toplogrednih plinov v določeni državi; kumulativno, kar pomeni, da se upoštevajo vsi izpusti emisij v celotni zgodovini posamezne države in na prebivalca, pri čemer se upošteva povprečna količina toplogrednih plinov, ki jih proizvede vsak prebivalec izbrane države.
image_alt
Če menite, da je voda iz plastenke čistejša, se motite

Katere države proizvedejo največ toplogrednih plinov?

 
Na prvem in tretjem mestu tega seznama se nahajata Kitajska in Indija, ki veljata za državi v razvoju in beležita hitro gospodarsko rast. Na drugem mesti so že razvite Združene države Amerike, ki so v preteklosti že izpustile in še vedno izpuščajo veliko količino toplogrednih plinov, navaja spletna stran World101. Kitajska je v letu 2017 proizvedla 11.780 milijonov kubičnih ton ogljikovega dioksida, ZDA približno polovico manj, Indija in Evropska unija pa dobrih 3356 in 3201 milijonov kubičnih ton.
 
Rusija. Foto: Alexey Malgavko / Reuters
Rusija. Foto: Alexey Malgavko / Reuters
Na seznamu 10 držav, ki onesnažujejo v največji meri, so še Evropska unija, kjer je upoštevanih 27 držav, Rusija, Indonezija, Brazilija, Japonska, Iran in Južna Koreja. Pomembno je poudariti, da proizvede omenjenih 10 držav večino svetovnih emisij. Leta 2017 so namreč prispevale več kot dve tretjini svetovnih emisij toplogrednih plinov. V istem letu je bilo 100 držav, ki proizvedejo najmanjši delež toplogrednih plinov, odgovornih za manj kot tri odstotke nastalih svetovnih emisij.
 
Pregled nad 10 državami, ki proizvedejo največ fosilnih goriv, lahko oblikovalcem politik pomaga pri usmerjanju zakonodaje o podnebnih spremembah za odpravljanje emisij. Letni podatki sicer pokažejo relativno majhno število držav, ki so odgovorne za trenutne emisije, ne upoštevajo pa držav, ki so v preteklosti izpustile velike količine toplogrednih plinov, vendar so si od takrat dalje lahko privoščile čistejše vire energije
image_alt
Luksuzni hotel, vklesan v hrib pod oljčnim nasadom

Katere države so v preteklosti izpustile največje količine toplogrednih plinov?

 
Ta način preučevanja emisij nam pokaže malce drugačno sliko z več ali manj istimi glavnimi igralci. Približno polovico vseh emisij ogljikovega dioksida je med letoma 1850 in 2017 proizvedla zgolj peščica zdaj že razvitih držav, pojasnjuje World101. Industrializacija je močno izboljšala življenjski standard v državah, ki so se zgodaj razvile, obenem pa so začele naraščati tudi njihove emisije. Njihova količina je bila sčasoma čedalje večja.
 
image_alt
Ducat centralnih bank spodbuja podnebno krizo

Čeprav je Kitajska na vrhu seznama letnih onesnaževalcev, saj danes poganja svoje hitro rastoče gospodarstvo, predstavljajo njeni izpusti ogljikovega dioksida skozi 167-letno zgodovino le 13 odstotkov vseh izpustov.
 
Na prvem mestu tega seznama so ZDA, ki so skozi omenjeno obdobje proizvedle skoraj 600.000 milijonov kubičnih ton ogljikovega dioksida. Kitajska je v tem času proizvedla za polovico manj izpustov kot ZDA. Rusija, ki je na tretjem mestu, pa je proizvedla približno četrtino toliko izpustov kot ZDA. Po vrstnem redu so naslednje države na seznamu Nemčija, Indija, Združeno kraljestvo, Japonska, Francija, Ukrajina in Kanada.
 

Katere države so glede na število prebivalcev odgovorne za največ izpustov?

 
Za razliko od drugih dveh seznamov, na katerih prevladujejo velike države z razvitimi ali hitro rastočimi gospodarstvi, so na vrhu tega seznama manjše države, ki so odvisne od energetsko intenzivnih industrij. Seznam sestavljajo Gvajana, Brunej, Katar, Bocvana, Bahrajn, Zambija, Paragvaj, Združeni arabski emirati (ZAE), Kuvajt in Mongolija.
 
Mongolija. Foto: David Gray / Reuters
Mongolija. Foto: David Gray / Reuters

Energetsko intenzivne panoge, ki povzročajo emisije, se pogosto razlikujejo glede na gospodarske razmere v posamezni državi. V Gvajani in Paragvaju denimo izsekavajo veliko gozdnih površin, da bi naredili prostor za nove industrije, zato tamkajšnje krčenje gozdov prispeva k podnebnim spremembam. V Mongoliji k visokim emisijam prispevata uporaba fosilnih goriv in krčenje travnikov za potrebe kmetijstva.
 

Slovenija

 
Slovenija je po podatkih spletne strani WorldPopulationReview za leto 2021 na 95. mestu seznama vseh držav, ki v ozračje izpuščaju emisije toplogrednih plinov. Po zadnjih podatkih spletne strani Worldometers pa je Slovenija na 93. mestu seznama, ki obravnava proizvedene izpuste ogljikovega dioksida na prebivalca posamezne države.
 
image_alt
Kako naftna industrija preusmerja našo pozornost?

Ker podnebne spremembe močno vplivajo na vsa vprašanja, s katerimi se danes soočamo, je razumevanje vpliva emisij toplogrednih plinov na naša gospodarstva in okolje ključnega pomena. To znanje sproža tudi različna vprašanja: Bi morali biti tisti, ki izpuščajo največje količine toplogrednih plinov, tudi najbolj odgovorni za ublažitev in odpravo posledic podnebnih sprememb? In če je tako, po katerem merilu bi morali določiti, kdo so ti največji onesnaževalci?

Več iz rubrike