računovodstvo

Članki

finance

Obdavčitev kriptovalut v Sloveniji

Ko se ljubiteljsko sledenje kriptovalutam in pa ustvarjanje dobička prevesi v dejavnost, začnejo tudi na tem področju veljati računovodski standardi.

mnenja

V času krize in po njej računovodje najpomembnejši zavezniki menedžerjev

Če je nekdaj veljalo, da računovodstvo obsega zgolj beleženje poslovnih dogodkov, je ta predstava v sodobnem času povsem zastarela.

finance

Ponudba zavarovalnic se bo v EU poenotila

Zaradi želje po večji primerljivosti računovodskih izkazov ter prikazovanju poslovnih rezultatov posameznika zavarovalnih produktov je namen standarda MSRP 17 postaviti bilance na primerljivo tržno o…

finance

Agresivno računovodstvo ter stroški raziskovanja in razvijanja izdelkov

V članku Računovodska alkimija (69. številka poslovnega tednika Kapital, 26. januarja 2018) je bila bralcem predstavljena politika bilanciranja oziroma prilagajanja računovodskih izkazov ciljem oziro…

finance

Dr. Branko Mayr: Obvladovanje tveganja nenamenske porabe javnih sredstev

V delovanju uporabnikov javnih sredstev (pod uporabniki javnih sredstev razumem uporabnike, ki svojo dejavnost pretežno financirajo z javnimi viri, in to ne glede na njihovo organizacijsko obliko) je…

ikonomija

Računovodska alkimija

»Koliko bomo imeli dobička?« vpraša direktor računovodjo. »Koliko ga pa potrebujemo?« odvrne ta.

finance

Kako javno objavljena bilanca pomaga pri poslovanju

Uspešnost poslovanja je odvisna od razvitosti računovodstva v podjetju. Znan je rek, da je računovodstvo, ki zadovoljuje le potrebe Ajpesa in Fursa, nepotrebno zlo.

mnenja

Znanja, ki so naredila poklic računovodje zanimiv

Sem eden tistih, ki so vztrajno trdili, da računovodstvo nikoli ne bo del njihovega življenja.