Zmagovalci krize na prvo mesto postavljajo talente

Uspešni izvršni direktorji pri pozicioniranju za rast po pandemiji COVID-19 prednost dajejo talentom, tehnologiji in partnerstvu.
Fotografija: Foto: REUTERS
Odpri galerijo
Foto: REUTERS

Raziskava Poiščite svoje bistvo (ang. »Find your essential«) je vključila 3.000 izvršnih direktorjev iz 26 panog in skoraj 50 držav. Raziskava je bila izvedena v sodelovanju s svetovalnim institutom Oxford Economics in je svoje izsledke primerjala z ugotovitvami vsakoletne raziskave mnenj izvršnih direktorjev, ki jo IBM izvaja že 20 let. »Pandemija COVID-19 je mnoge vodilne izzvala k ponovnem razmisleku o načinih digitalizacije in njenem pospeševanju,« je dejal Michele Leonardi, izvršni direktor IBM Slovenija.»Raziskava ugotavlja, da vodilni kadri po vsem svetu poenoteno izpostavljajo napredne tehnologije, kot so internet stvari, hibridni oblak, umetno inteligenco in avtomatizacijo. Z njimi bodo njihova podjetja postala pametnejša, bolj odzivna in odpornejša na spremembe, ki jih je pandemija prinesla v vse panoge.«

 
Izbira prožnih in prilagodljivih tehnoloških temeljev

Najpomembnejše tehnologije, ki bodo izboljšale poslovanje njihovih podjetij v naslednjih nekaj letih, so oblak, umetna inteligenca (UI), internet stvari (IoT) in robotska avtomatizacija procesov (RPA), menijo v raziskavi sodelujoči izvršni direktorji. Tisti najuspešnejši v primerjavi s svojimi manj uspešnimi poslovnimi kolegi dvakrat pogosteje izpostavljajo tehnološke temelje kot največji izziv, saj se zavedajo, da je pomembno ohranjati stik s tehnološkim napredkom in da razvoj novih tehnologij zahteva tudi evolucijo tehnoloških temeljev. Več kot dvakratno število izvršnih direktorjev uspešnih podjetij pričakuje, da se bo uporaba umetne inteligence obrestovala v naslednjih dveh do treh letih. IBM-ova teza je, da so ti voditelji morda boljši od svojih poslovnih kolegov pri uvajanju umetne inteligence v svoje organizacije in da so umetno inteligenco dodatno postavili v središče svojih inteligentnih delovnih tokov za razliko od manj uspešnih kolegov, ki umetno inteligenco uporabljajo le za posamezne ali nepovezane pilotske projekte. Tehnologije, kot so UI, IoT in avtomatizacija, lahko z uporabo hibridne infrastrukture v oblaku izboljšajo odzivnost in inteligenco temeljnih poslovnih procesov (dobavna veriga, finance, kadrovske zadeve, nabava), povečajo učinkovitost in uspešnost v spreminjajočem se poslovnem okolju ter v realnem času zagotavljajo vpogled v funkcijske silose.


Več kot dvakratno število izvršnih direktorjev uspešnih podjetij pričakuje, da se bo uporaba umetne inteligence obrestovala v naslednjih dveh do treh letih. (Shutterstock)
Več kot dvakratno število izvršnih direktorjev uspešnih podjetij pričakuje, da se bo uporaba umetne inteligence obrestovala v naslednjih dveh do treh letih. (Shutterstock)
Osredotočenost na zaposlene

Rezultati vsakoletne raziskave družbe IBM so razkrili tudi, da je večina anketiranih izvršnih direktorjev kot svojo prednostno nalogo v 2020 izpostavila opolnomočenje delovne sile na daljavo. Polovica uspešnih izvršnih direktorjev je obenem dejala, da bo upravljanje s tako delovno silo poglavitni vodstveni izziv v prihodnjih letih v primerjavi z le 25 % izvršnih direktorjev tistih podjetij, ki so se znašla med 20 % podjetij v raziskavi z najnižjo rastjo prihodkov. Poleg tega je 77 % uspešnih izvršnih direktorjev dejalo, da se bodo osredotočili na zagotavljanje dobrega počutja zaposlenih kljub morebitnemu negativnemu vplivu na kratkoročne poslovne rezultate, s čimer se je strinjalo le 39 % izvršnih direktorjev manj uspešnih podjetij, kar kaže, da so uspešni vodje trenutno močno osredotočeni na svoje zaposlene.
 

Partnerstvo za uspeh z uporabo inovacij

Raziskava IBV prav tako razkriva, da so izvršni direktorji uspešnih podjetij bolj osredotočeni na partnerstva. 63 % takšnih direktorjev trdi, da so partnerstva postala pomembnejša za zagotavljanje poslovne uspešnosti v primerjavi z okoli polovico njihovih manj uspešnih poslovnih kolegov. Na podlagi rezultatov te raziskave IBM tako meni, da so se uspešnejši izvršni direktorji osredotočili na tiste naloge, pri katerih so najboljši, za širše ideje in priložnosti za inovacije pa se zanašajo na partnerje in ekosisteme. Poleg tega IBM opaža rast pomembnosti ekosistemov, saj mnogi voditelji vedno bolj prepoznavajo prispevek, ki ga lahko njihova podjetja ponudijo pri reševanju medsebojno povezanih globalnih vprašanj, kot so podnebne spremembe. 
 Raziskava IBV vključuje priporočila IBM glede načinov, na katere lahko voditelji trenutno obdobje izkoristijo za ponastavitev in osredotočanje na faktorje, ki bi lahko igrali bistveno vlogo pri uspešnosti: izbiro prilagodljivih in razširljivih tehnoloških platform, kot je odprti hibridni oblak, ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja in sklepanje partnerstev za širši dostop do inovacij.
 
 

 

Več iz te teme:

Več iz rubrike