Delovni pogoji za občasne delavce bodo predvidljivejši

Taksisti, ki nudijo prevoze na zahtevo prek platforme Uber na eni od stavk zaradi slabih delovnih pogojev. Foto Reuters

Gospodarstvo potrebuje fleksibilne pogodbe o delu, ki pa morajo zaposlenim nuditi osnovno socialno zaščito. To naj bi zagotovila nova direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v EU, ki čaka le še potrditev Evropskega parlamenta in Sveta.

Gospodarstvo potrebuje fleksibilne pogodbe o delu, ki pa morajo zaposlenim nuditi osnovno socialno zaščito. To naj bi zagotovila nova direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v EU, ki čaka le še potrditev Evropskega parlamenta in Sveta. Februarja sta obe instituciji z Evropsko komisijo že dosegli načelni sporazum o direktivi, »s katero moderniziramo evropsko delovno zakonodajo in jo prilagajamo novi realnosti na trgu dela,« je povedala Marianne Thyssen, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile.Kot je poudarila, si koristi od tega lahko obeta trenutno med dva in tri milijone delavcev v EU s pogodbami o delu na zahtevo (angl. zero-hour contrats), priložnostnem delu, delu na podlagi vavčerjev, na platformah in podobnimi pogodbami, ki jih evropska delovna zakonodaja zdaj ne vključuje.
 

Konec konkurenčnih klavzul


Predvidljivost njihovega dela naj bi se med drugim povečala s tem, da jih bodo morali delodajalci v razumnem času pred začetkom dela obvestiti o novi delovni nalogi, s čemer bodo lažje načrtovali in usklajevali delo ter zmanjšali možnost, da bi med posameznimi projekti ostali brez dela.

Delavci bodo imeli tudi pravico zavrniti klice delodajalca zunaj dogovorjenega časa brez posledic ter pravico do kompenzacije, če delodajalec odpove naročilo določen čas pred predvidenim začetkom. »Zaposleni, ki imajo predvidljivejše delovne pogoje, so bolj motivirani in produktivnejši,« navajajo v Evropski komisiji. »Z novo direktivo bodo pridobili tudi delodajalci,« poudarja Marianne Thyssen.

Poleg teh, v primerjavi z direktivo iz leta 1991 na novo definiranih pravic v evropski zakonodaji, med katerimi sta tudi pravici do brezplačnega obveznega usposabljanja in dela za drugega delodajalca brez prepovedi konkurenčne klavzule in drugih omejitev,
Natančneje bo treba opredeliti pravila in finančna nadomestila za delo čez delovni čas.
predlog direktive delavcem zagotavlja več informacij o delovnih pogojih.
Med drugim delodajalca zavezuje, da poleg opisa delovnega mesta, začetka in trajanja opravljanja dela, števila plačanih dela prostih dni, navedbe kolektivne referenčne pogodbe … delavce obvešča o usposabljanjih, pravilih in finančnih nadomestilih za delo čez delovni čas, da natančneje določi delovni čas tistih, ki delajo po variabilnem urniku, začasni agencijski delavci pa morajo dobiti informacijo o podjetju, kjer bodo delali.

Nova pravila se ne bodo nanašala le na delavce, ki mesečno opravijo manj kot 12 delovnih ur, in na samozaposlene. Po potrditvi direktive bodo države imele dve leti časa, da jo vpeljejo v svojo zakonodajo.
Več iz rubrike