Raziskava: Podjetja, ki jih vodijo ženske, ustvarijo več dobička

Pija Kapitanovič
Ženska podjetja glede na celotno gospodarstvo ustvarijo 37 odstotkov vseh prihodkov in 39 odstotkov vsega dobička. Foto: Jure Eržen/Delo

Analiza kaže, da »ženska podjetja« z enim evrom sredstev ustvarijo skoraj 1,3 evra dobička, medtem ko gospodarstvo ustvari v povprečju 0,9 evra.  

Podjetja, v katerih so ženske odgovorne osebe, predstavljajo pomemben segment gospodarstva. Obširna analiza podjetja Bisnode prikazuje poslovanje takšnih podjetij v Sloveniji in Srbiji v primerjavi s celotnim gospodarstvom.

Podatki, ki so jih v omenjeni družbi zajeti v analizi, prikazujejo več kot 18.300 gospodarskih družb. Ženske so torej odgovorne osebe 25 odstotkih celotnega gospodarstva.
 
V letu 2017 so ta podjetja glede na celotno gospodarstvo ustvarila 37 odstotkov vseh prihodkov in 39 odstotkov vsega dobička, obenem so zaposlovala 37 odstotkov vseh zaposlenih ter ustvarila 24 odstotkov prihodkov celotnega izvoza.
 
Ob primerjavi deležev s celotnim gospodarstvom so prav tako zanimivi rezultati analize učinkovitosti, dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja tako imenovanih »ženskih podjetij«.
 
Analiza učinkovitosti poslovanja, ki jo lahko merimo kot obrat sredstev (višina ustvarjenih prihodkov glede na razpoložljiva sredstva oz. koliko prihodkov uspejo ustvariti ne enoto sredstev) nam kaže, da so »ženska podjetja« nadpovprečno učinkovita, saj z enim evrom sredstev ustvarijo skoraj 1,3 evra dobička, medtem ko gospodarstvo ustvari v povprečju 0,9 evra.

image
Analiza podjetja Bisnode glede poslovanja podjetji, ki jih vodijo ženske

 
Pri dobičkonosnosti poslovanja so ugotovili, da je stalnost pri doseganju dobičkov v »ženskih podjetjih« višja kot v gospodarstvu. To pomeni, da so, v primerjavi s celotnim gospodarstvom, ustvarjeni dobički (oz. izgube) v omenjenih podjetjih manj občutljivi na razne zunanje gospodarske dejavnike.

Vpogled v strukturo virov financiranja (višina deleža kapitala v sredstvih), ki kaže na stabilnost poslovanja v smislu zagotavljanja zadostne likvidnosti in solventnosti v primeru večjih gospodarskih šokov, razkriva, da gospodarstvo v povprečju svoje dejavnosti financira bolj z lastnimi viri (48 odstotkov) in manj z zadolževanjem, kot to velja za »ženska podjetja«, kjer je odstotek financiranja z lastnimi viri 44 odstotkov.
 
Iz plačilnega indeksa podjetij, ki zajema podatke, dostopne družbi Bisnode, so ugotovili, da podjetja, v katerih so odgovorne osebe ženske, v Sloveniji dogovorjene obveznosti v povprečju poravnajo med 1 in 7 dni po valuti.
 

Tudi v Srbiji podobni rezultati

Podatki, ki so zajeti v analizi prikazujejo podjetja, za katera imamo podatek o direktorju družbe. »Ženska podjetja« predstavljajo skoraj 21 odstotkov celotnega gospodarstva. V letu 2017 so te gospodarske družbe ustvarile 12 odstotkov celotnih prihodkov v gospodarstvu in pri tem ustvarili 11 odstotkov prihodkov celotnega izvoza. Ustvarjeni dobiček predstavlja 13 odstotkov celotnega dobička gospodarstva, pri čemur so zaposlovali 12  odstotkov vseh zaposlenih.
 
Učinkovitost poslovanja pove, da analizirana podjetja ustvarijo skoraj 7 dinarjev dobička na 1 evro prihodka (1 evro =118 RSD) medtem, ko je povprečje v gospodarstvu nižje in znaša 6 dinarjev.
 
Tako dobičkonosnost kot tudi stabilnost poslovanja pokažeta, da so »ženska podjetja« bolj stalna pri ustvarjanju dobička oziroma bolj stabilna pri poslovanju.
Več iz rubrike