DIALOG: Novodobna taksi industrija

Sprašuje Tea Jarc, aktivistka Sindikata Mladi plus, odgovarja pa ji Matija Mesić, predstavnik za odnose z javnostmi, Uber.
Fotografija: osebni arhiv
Odpri galerijo
osebni arhiv

Uber se pogosto izogiba odgovornostim do delavcev. Odnos, ki se vzpostavi med vami in delavci, marsikje ustreza kriterijem za zaposlitev (glede na elemente delovnega razmerja), kar je potrdilo tudi sodišče v Veliki Britaniji, ki je dokazalo, da ima podjetje Uber do delavcev veliko več obveznosti (in s tem delavci več pravic), kot jih želi priznati. Ali to pomeni, da boste v Sloveniji spoštovali zakonodajo in voznike zaposlili?

Uber se nikoli ne izogiba odgovornostim niti do svojih zaposlenih niti do poslovnih partnerjev ali okolja, v katerem deluje naša platforma. Nepravnomočnih odločitev katerih koli sodišč ne moremo v ničemer primerjati ali posploševati z normativno ureditvijo v posameznih državah. Ureditev v Veliki Britaniji je namreč normativno drugačna kot v Sloveniji. Tako kot povsod drugod bo Uber tudi v Sloveniji v celoti spoštoval zakonodajo, k temu se je zavezal tudi s pismom o nameri, ki ga je podpisal z ministrstvom za javno upravo. Uberjevi partnerji bodo tako pri storitvi »uberX« kot pri storitvi »uberLJUBLJANA« imetniki licence za izvajanje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu in bodo izpolnjevali tudi vse pogoje.

Velikokrat pravite, da ponujate nove priložnosti za delo ljudem, ki težko najdejo zaposlitev. Pri tem pa vam vozniki nazaj plačujejo vsaj 20 odstotkov zaslužka. Če bi se ta del vplačeval državi v obliki prispevkov (za zdravstveno, pokojninsko blagajno in podobno), bi ti delavci imeli v resnici zagotovljeno varnost in pravice v primeru bolezni, porodniškega dopusta in boljše možnosti za pokojnino. Ali ste pripravljeni zmanjšati svoje dobičke za potrebe večje varnosti svojih delavcev?

Uber nima voznikov. Vsi naši partnerji, ki uporabljajo našo digitalno platformo, in njihova vozila morajo izpolnjevati najvišje varnostne standarde, kot so nekaznovanost, ustrezno zavarovanje in tehnična brezhibnost vozila. Uber je tako popularen med partnerji, ki platformo uporabljajo predvsem kot dodaten vir zaslužka. To potrjujejo tudi rezultati Ipsosove neodvisne strokovne ankete, po kateri 89 odstotkom partnerjev ustreza fleksibilnost, 90 odstotkov pa bi jih priporočilo delo prek Uberjeve platforme tudi drugim. Kot najverjetneje veste, pa start-upi ne ustvarjajo dobičkov.

Za voznike je Uber priložnost za zaslužek le, dokler imajo neomejen čas, nobenih drugih obveznosti, dokler so zdravi, pripravljeni delati nadure, ne načrtujejo družine in so popolnoma fleksibilni za vaše potrebe. Tudi če imajo vse te možnosti fleksibilnosti, v okviru polnega delovnika velikokrat ne zaslužijo dovolj za dostojno življenje. Ali se vam torej ne zdi smiselno zagotavljati vsaj minimalnih standardov in izplačati vsaj minimalno plačo ter zagotoviti socialne pravice?

Uber ni prevozniško podjetje, temveč platforma, ki vsem tistim, ki glede na lastne potrebe in hotenja želijo delati, zagotavlja zaslužek. Ne gre torej za izpolnjevanje potreb Uberja, ampak naših poslovnih partnerjev, ne glede na njihov status. Nikogar ne silimo h kakršnim koli oblikam dela, temveč vsem, ki si želijo zaslužka, omogočamo digitalno platformo, ki jim tega omogoča. Poslovni partnerji, ki uporabljajo našo digitalno platformo, niso fizične osebe, temveč gospodarske družbe ali samostojni podjetniki.

Vaše prakse registriranja podjetij kažejo, da se inovativno izogibate plačevanju celotnih davkov v državah, kjer delujete. Ali ste z namenom pravičnosti in transparentnosti pripravljeni odpreti uradno poslovno enoto v Sloveniji, kjer bi plačevali davke državi, v kateri delujete?

V vseh državah, v katerih poslujemo, smo prisotni v obliki, kot jo posamezna država predpisuje, saj Uberjeva platforma zagotavlja popolno sledljivost vseh plačil, s čimer je zagotovljena popolna finančna preglednost. V Sloveniji bo Uber seveda odprl tudi podjetje, po vstopu na slovenski trg.

Vaši vozniki po vsem svetu protestirajo proti vam in stavkajo. Zakaj? Ali boste prisluhnili njihovim potrebam in predlogom ter jih upoštevali tako, da spremenite svoje delovanje?

Uber na številnih trgih z digitalno platformo vstopa v prostor, ki so si ga desetletja na bolj ali manj monopolne načine prilaščala zgolj taksi podjetja, ob tem pa so v zakonski sivini ostajali najemi vozil z voznikom in celo protokolarni najemi vozil. Ni težko razumeti, da tovrstna desetletna razmerja monopolisti težko prepuščajo procesom modernizacije in posledične demokratizacije in so zanje pripravljeni uporabiti vsa sredstva. Tisti, ki naj bi ščitili »delavce«, tako dejansko ščitijo tovrstne monopole in ne novih gospodarskih in podjetniških priložnosti, ki jih pred vsemi nami odpirajo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Realno vprašanje je torej: kdo zares stavka, če stavka?

Veliko voznikov privabljate z obljubami o visokem plačilu, toda to se sčasoma znižuje. Samovoljno ga lahko znižate z vsako posodobitvijo aplikacije. Kako boste zagotovili večjo stabilnost, predvidljivost in primernost plačila?

Vsem svojim partnerjem predstavljamo dejstva in partnerji se za sodelovanje prostovoljno odločajo na podlagi njih in svojih interesov. Dejstva so, da se z uporabo Uberjeve digitalne platforme vsak dan po vsem svetu opravi več kot šest milijonov prevozov. Do konca leta 2015 smo jih ustvarili prvo milijardo, julija letos smo dosegli že drugo milijardo. Uber ustvarja fleksibilne priložnosti za delo že več kot milijon partnerjem po vsem svetu. Samo v Franciji, na primer, je bilo 25 odstotkov naših partnerjev, preden so se pridružili digitalnih platformi Uber, brezposelnih, od tega skoraj polovica več kot eno leto. 

Več iz rubrike