Predstavitvena informacija

Spremenljiva ali fiksna obrestna mera? Kaj izbrati?

Podjetniki se ob najemu posojila vse pogosteje srečujejo z dilemo, ali izbrati posojilo s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Sodeč po podatkih Banke Slovenije je izbira postala zanimiva šele v zadnjem času.
Fotografija: Pixabay
Odpri galerijo
Pixabay

Posojila s spremenljivo obrestno mero, ki so vezana na medbančno obrestno mero euribor, so še pred dobrim letom močno prevladovala na slovenskem trgu – na ta način je bilo sklenjenih več kot 90 % vseh posojil. Danes se to razmerje počasi spreminja. Poglejmo, zakaj.

Posojilo s fiksno obrestno mero

Pri posojilu s fiksno obrestno mero se banka s stranko dogovori za obrestno mero, ki ostane nespremenjena celotno obdobje odplačevanja posojila.

Prednosti:

 • Nižja tveganja in manj negotovosti. Podjetje si lahko zelo natančno izračuna prihodnje stroške.
 • Dogajanje v gospodarstvu in ukrepi Evropske centralne banke (ECB) na višino posojila in s tem poslovanje podjetja nimajo vpliva.

Slabosti:

 • Posojilo s fiksno obrestno mero je običajno dražje od posojila s spremenljivo obrestno mero, kar pomeni, da so mesečni obroki vsaj na začetku dobe odplačevanja višji.
 • V primeru znižanja medbančne obrestne mere euribor podjetje ne more pričakovati znižanja anuitete (mesečnega obroka, ki ga mora poravnati banki).

Posojilo s spremenljivo ali variabilno obrestno mero

Podobno kot pri posojilu s fiksno obrestno mero se banka in posojilojemalec dogovorita za obrestno mero oziroma pribitek, h kateremu se prišteje euribor. Banke običajno uporabljajo 3-, 6- in 12-mesečni euribor. Seštevek pribitka, ki je fiksen, in euriborja je obrestna mera, po kateri mora posojilojemalec odplačevati posojilo banki.

Primer:

Pribitek znaša 2,5 %, euribor pa 1 %.

Obrestna mera posojila bo na začetku znašala 3,5 % (če ne upoštevamo stroškov odobritve posojila), vendar se bo v določenem časovnem intervalu, ki je odvisen od tega, kateri euribor uporablja banka, (3-, 6- ali 12-mesečni euribor), spreminjala. Če bo euribor, ki se običajno giblje skladno s ključnimi obrestnimi merami ECB, zrasel, se bo mesečna anuiteta podražila, če bo padel, pa se bo pocenila.

Prednosti:

 • Posojilo s spremenljivo obrestno mero je vsaj na začetku dobe odplačevanja praviloma precej cenejše od tistega s fiksno obrestno mero.
 • Izreden padec euriborja, takšen, kot smo mu priča danes, lahko pri določenih bankah povzroči celo znižanje pribitka in s tem precej nižje stroške za podjetnika.

Slabosti:

 • Višje tveganje. Ekstremno zvišanje euriborja lahko zviša anuiteto tudi za 30 %.
 • Neprestana negotovost. Podjetje ne more natančno opredeliti stroškov posojila. Gospodarskih ciklov se zlasti na dolgi rok namreč ne da napovedovati, nepredvidljivi dogodki lahko povzročijo podražitev ali pocenitev posojila.

Katere vrste posojilo je pravo za vas?

Kot smo že omenili, se danes vse več posojilojemalcev odloča za sklenitev posojil po fiksni obrestni meri. To še posebno velja za podjetnike, ki najemajo posojila, nižja od 250.000 evrov. Zakaj? Odgovor je varnost in tudi boljša ponudba bank, ki so se prilagodile okolju nizkih obrestnih mer. To pa ne pomeni, da se v določenih primerih še vedno ne splača odločiti za posojilo s spremenljivo obrestno mero.

To velja zlasti za posojila krajše ročnosti. ECB je namreč z zadnjimi odločitvami jasno pokazala, da bo še nekaj časa tiskala denar in ohranjala nizke obrestne mere, kar pomeni, da bodo ostale izredno nizke tudi medbančne obrestne mere euribor, ki so v zadnjem času celo negativne. Sredi marca je tako na primer 3-mesečni euribor znašal – 0,224 %, 6-mesečni je padel na – 0,139 %, 12-mesečni pa na – 0,023 %. Dolgoročno povprečje se sicer giblje okrog 2,5 %.

Primer 1

 • Posojilo: 100.000 evrov.
 • Doba vračanja: 24 mesecev.
 • Zavarovanje: hipoteka.

Fiksna obrestna mera: 4 %.

 • Efektivna obrestna mera: 4,23 % (njen izračun vključuje stroške odobritve posojila in interkalarne obresti v skupni višini 325 evrov).
 • Anuiteta: 4324,5 evra.
 • Celotni stroški kredita: 4542,4 evra.

Spremenljiva obrestna mera: 2,87 % (pribitek 3 %, 6-mesečni euribor znaša – 0,13 %).

 • Efektivna obrestna mera: 3,06 % (njen izračun vključuje stroške odobritve posojila in interkalarne obresti v višini 275 evrov).
 • Začetna anuiteta: 4292,4 evra.
 • Celotni stroški kredita: 3291 evra.

Kratkoročna posojila, vezana na euribor, so torej nedvomno bolj ugodna od tistih po fiksni obrestni meri. Pri zgornjem primeru gre za razliko dobrih 1250 evrov v dveh letih (ob predpostavki, da euribor ne bo zrasel).

Enako velja za dolgoročna posojila, toda pri ročnosti 5, 10 ali več let mora posojilojemalec računati na nihanja euriborja. Glede na trenutni položaj na trgu, ko je euribor na rekordno nizkih ravneh, je tako najverjetneje, da bo vrednost euriborja rasla. V tako dolgem obdobju bo namreč skoraj zagotovo prišlo do novega cikla krepke gospodarske rasti, z njim pa tudi rasti cen in posledično ključnih obrestnih mer. Za nepripravljenega podjetnika so lahko posledice tega uničujoče.

Primer 2

Vzemimo isto posojilo (100.000 evrov), le da odplačilo raztegnemo na osem let. Efektivni obrestni meri za posojilo s fiksno ali spremenljivo obrestno mero bosta v tem primeru nekoliko nižji, in sicer 4,12 % in 2,95 %. Mesečni stroški za podjetnika bodo pri odplačevanju posojila s fiksno obrestno mero znašali 1219 evra, pri spremenljivi obrestni meri pa 1167 evra. Razlika v osmih letih nanese dobrih 3000 evrov.

Toda kaj se zgodi, če bi euribor v nekaj letih zrasel na raven iz leta 2008, ko je presegel 5,45 %?  Po nekoliko poenostavljenem izračunu bi se mesečni obrok zvišal za približno 260 evrov, celotni stroški posojila pa za dobrih 26.000 evrov. Če prenesemo izračun na milijonsko posojilo, bi se celoten strošek posojila zvišal za več kot 260.000 evrov.

Omenjeni scenarij je resda malo verjeten, a že nekaj odstotnih točk višji euribor bi pomenil, da se danes bolj izplača vzeti dolgoročno posojilo s fiksno obrestno mero in mirneje spati.


Pixabay
Pixabay

Banka za podjetnike vam ponuja več, kot vam lahko ponudi navadna banka. Naše poslanstvo je podjetnikom pomagati učinkovito opravljati podporne funkcije v podjetju. http://bankazapodjetnike.si


Več iz rubrike

Komentarji: