Posojila za podjetnike prizadete v epidemiji koronavirusa

Za manjše znesek bodo na voljo že marca, za večje od aprila. Objavljamo kontakte za pomoč in informacije.
Fotografija: Bančni krediti 01.oktobra 2015
[krediti,posijila,banke]
Odpri galerijo
Bančni krediti 01.oktobra 2015 [krediti,posijila,banke]

Poleg interventnega zakona, ki bo sofinaciral nadomestila v primerih čakanja na delo, odloka plačila davka in drugih ukrepov so na  voljo tudi ugodna posojila v okviru SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada.

Tisti, ki menijo, da bi jim koristila, lahko podrobnejše informacije dobijo na na spletni strani SID banke (za posojila od od 100.000,00 evrov do 7 milijonov  oz. 20. milijonov evrov) oz. na tel.: 01/200 74 80 ali 01/200 75 14 ter preko e-naslova: financiranje@sid.si ter na Slovenskem podjetniškem skladu (za posojila od 25.000 evrov do 125.000 evrov) na tel.: 02/234 12 60 ali preko e-nalova: info@podjetniskisklad.si

Posojila podjetniškega sklada
Ti ukrepi so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov.

Denar bo na voljo za različne namene, od novih hitrih likvidnostnih kreditov SPS, namenjenim odpravi likvidnotnih krčev mikro, malih in srednje velikih podjetij zaradi koronavirusa in obstoječih garancij za zavarovanje bančnih kreditov, prioritetno namenjenih za nove investicije ter s prilagoditvijo tudi za financiranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa. Ta sredstva bodo na trgu v celoti na voljo od marca dalje.

Na voljo bodo produkti:
  • Novo oblikovani hitri likvidnostni krediti za MSP za blažitve posledic koronavirusa v višini kredita od 25.000 EUR do 125.000 EUR za namen odprave likvidnostnih krčev na različnih področjih poslovanja. Upravičeni prejemniki bodo predvidoma MSP-ji, s.p.-ji ter zadruge, ki delujejo na trenutno najbolj prizadetih sektorjih hotelirstva, gostinstva, turističnih storitev, avtomobilske proizvodnje, potencialno še na ostalih predelovalnih dejavnostih. Odplačati jih bo treba predvidoma v osmih mesecih z možnostjo reprogramiranja, moratorij 3 mesece, obrestna mera ugodnejša od tržne, zavarovanje z menico, z zastavo terjatev ali z osebnim poroštvom lastnika. Na voljo bo 25 milijonov evrov in sicer predvidoma od 27.3.2020 dalje.
 
  • Garancije za mala in srednja podjetja za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero s področja investicij (do enega milijona evrov kredita) oz. s prilagoditvijo financiranja tudi obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa (do 100.000,00 EUR kredita). Zaprosijo lahko podjetja iz vseh panog.  Krog upravičenih prejemnikov je odprt (gospodarske družbe, s.p.-ji, zadruge in zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu). Doba odplačevanja bo predvidoma 10 let, moratorij 2 leti, obrestna mera ugodnejša od tržne, zavarovanje od primera do primera. Na voljo bo predvidoma 80 milijonov evrov in sicer predvidoma od 20.3.2020 dalje. Informacije bodo dostopne preko SPS-a in vseh sodelujočih bank. Katere banke sodelujejo?

 Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.
 
  • Na voljo so tudi različni vavčerji; za prenos lastništva, za patente, za digitalne veščine, kibernetsko varnost ...
Posjila SID banke
 
Ti ukrepi so namenjeni malim in srednjim podjetjem ter velikim podjetjem, na voljo pa bodo od aprila dalje. Gre za skupno 800 milijonov evrov, od tega je 200 milijonov evrov novih produktov ter 600 milijonov obstoječih produktov.

Namen je reševanje likvidnostnih težav podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah.

Pokrivali bodo zlasti segment posojil od 100.000 evrov do sedem milijonov evrov, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 milijonov evrov. 

SID banka namerava prilagoditi tudi presojo obravnave obstoječih komitentov, ki se soočajo s posledicami koronavirusa (npr. finančne zaveze, zavarovanja, moratoriji, izkazovanje upravičenosti namenov financiranja itd.).

SID banka bo spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte in sicer:
  • S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želijo MSP in velikim podjetjem s turističnega sektorja pomagati obvladovati likvidnostne krče. Razširiti nameravajo namen kredita, poleg namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital. Slednje bodo razširili tudi na gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem v vrednosti 160 milijonov evrov, kjer bo 100 milijonov evrov  namenjenih potrebam zaradi širjenja koronavirusa.
 
  • S spremembami v okviru posojilnega sklada za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja, bodo omogočili do 12-letno financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala oz. poslovanja, brez dosedanje omejitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij za MSP. Trgu nameravamo iz tega naslova ponuditi 50 milijonov evorv in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječih programov tega posojilnega sklada.
 
  • Za namene posrednega financiranja, banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 milijoni evrov sredstev SID banke. Tu predvidene prilagoditve se bodo izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer bo omogočeno višje, tudi do 100 %, financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje.
 
  • SID banka pripravlja tudi program financiranja, ki bo MSP in velikim podjetjem nudil kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke po obstoječi shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt bo na voljo v okvirni kvoti 50 milijonov evrov, sredstva bo mogoče koristiti 6 mesecev.
 
  • Za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz in v odvisnosti od okoliščin posameznega primera zagotovila kritje (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih in nekomercialnih tveganj, vezanih na posledice koronavirusa. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig kot tudi o zagotovitvi zavarovanja po principu uvoz za izvoz.

Več iz rubrike