Plačilo mačevskega davka na dohodnino in DDV-ja zamaknjeno

Podjetja bodo lahko zaprosila tudi za daljši čas odplačevanja.
Fotografija: Vlada predlaga tudi zamik skrajnega roka za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019.
Odpri galerijo
Vlada predlaga tudi zamik skrajnega roka za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019.

Vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim se bo administrativno razbremenilo podjetnike in podjetja v času, ko se soočajo s posledicami epidemije novega koronavirusa. Med drugim se podaljšujejo roki za predložitev davčnih obračunov in omogoča odlog plačila davkov.

Namesto do 31. marca bodo morali zavezanci davčne obračune akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčne obračune davka od dohodkov pravnih oseb za lani oddati najpozneje do 31. maja. Na konec maja je prestavljen tudi rok za oddajo letnih poročil za leto 2019 Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.

Odlog davka do dve leti, a z zaprosilom

Zavezanci bodo lahko zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa zaprosili za dovoljenje za odlog plačila davka za čas do dveh let oz. za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v dveh letih. Odlog plačila davka je sicer možen že zdaj, vendar bodo pogoji za uveljavitev te možnosti po novem blažji in bolj enostavni.

Vlada predlaga tudi zamik skrajnega roka za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija. Doslej je morala Finančna uprava RS zavezancem, za katere je imela podatke, informativne izračune dohodnine odposlati najpozneje do konca maja. Zavezanci, ki informativnega izračuna dohodnine ne bodo prejeli do 15. julija, bodo zato morali napoved za odmero dohodnine sami vložiti najpozneje do 31. avgusta.

Predlog interventnega zakona sega tudi na področje državnega proračuna. Da bo vlada lahko zagotovila dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo lahko za čas do sprejema rebalansa zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog.

Poleg tega se na novo določa rok, v katerem mora vlada državnemu zboru predložiti rebalans državnega proračuna - to mora storiti najkasneje v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koronavirusa. Vanj bo vključila tudi vse izdatke, povezane z epidemijo.

Za nemoteno izvajanje ukrepov, vezanih na epidemijo, bo treba v zelo kratkih rokih zagotavljati zadosten obseg sredstev. Ker tega ob pripravi proračuna države ni bilo mogoče načrtovati, se vladi za obdobje trajanja epidemije daje večja pooblastila za prerazporejanje v okviru sprejetega proračuna, je še razvidno iz predloga zakona, ki ga vlada pošilja v DZ v sprejem po nujnem postopku.

Več iz rubrike