Plačilna disciplina se izboljšuje

Uredništvo SK
Začetek gradnje stanovanjske soseske Novo Brdo,Ljubljana Slovenija 22.10.2019 [Gradbeništvo,delavci,motivi]

Plačilna sposobnost pravnih oseb in samostojnih podjetnikov se je lani izboljšala tudi glede na višino neplačanih zneskov.

Večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznostih se je nadaljeval tudi v letu 2019. Konec decembra je več kot pet dni zamujalo s poravnavo obveznosti 7193 podjetij in samostojnih podjetnikov, kar je 2,2 odstotka manj kot leto prej in 51 odstotkov manj kot konec leta 2010. Letos se število zamudnikov še zmanjšuje, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb in podjetnikov sodi v področje trgovine, gradbeništva, področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gostinstva ter predelovalne dejavnosti, ugotavljajo na Ajpesu, kjer vodijo statistiko o plačilni disciplini slovenskih podjetij.

Od 3626 pravnih oseb ter 3567 samostojnih podjetnikov, kolikor jih je konec lanskega leta že več kot pet dni zamujalo s plačili računov, jih je v trgovski dejavnosti delovalo 1185, v gradbeništvu pa 1279, to je skupaj nekaj več kot ena tretjina.

Plačilna sposobnost pravnih oseb in samostojnih podjetnikov se je lani izboljšala tudi glede na višino neplačanih zneskov. Zmanjšanje je opaziti v večini dejavnosti, najbolj pa v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in gostinstvu.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ob tem opozarja na še vedno velik delež dolgoročnih neplačanih obveznosti, to je nad enim letom. Te pri pravnih osebah predstavljajo več kot 60 odstotkov, pri samostojnih podjetnikih pa 70 odstotkov vseh neporavnanih obveznosti.

Povprečni dnevni znesek neplačil je konce lanskega decembra znašal 218.567 evrov pri pravnih osebah oz. 37.136 evrov pri samostojnih podjetnikih.
Več iz rubrike