Ob sprostitvi depozita predčasno poplačati kredit?

Na banki imam vezan depozit, ki se mi izteče konec leta 2017. Za najeti kredit plačujem mesečno anuiteto v višini 600 evrov. Zanima me, ali se mi ob sprostitvi depozita izplača predčasno poplačati kredit ali naj vztrajam pri mesečnem odplačevanju (osem let).
Fotografija: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Jože Suhadolnik

Iz posredovanih podatkov je razvidno, da je bralec najel kredit po zelo ugodni variabilni obrestni meri. Če se ne odloči za njegovo predčasno poplačilo, ampak ga bo normalno odplačeval naprej, bo prevzel tveganje, povezano s spremembo obrestne mere. Ker nam ni posredoval konkretnih podatkov o višini kredita in višini razlike med obrestnimi merami, bomo glede na višino mesečne anuitete in preostalo dolžino odplačevanja kredita predpostavili, da znaša preostali dolg do banke in višina sredstev, vezanih v depozitu, 57.000 evrov.

Z informativnimi izračuni bomo ob določenih predpostavkah v nadaljevanju poskušali ugotoviti, ali se vlagatelju izplača nadaljevati dosedanjo strategijo ali naj kredit predčasno odplača. Dokler bo fiksna obrestna mera za sredstva, vezana na depozitu, nižja od obrestne mere kredita, bo vlagatelj s takšno strategijo ustvarjal izgubo. Torej, če predpostavljamo, da se razmere na medbančnem trgu v osmih letih ne bi spremenile (kar je malo verjetno) in bi vlagatelj nadaljeval obstoječo dinamiko, bi imel v osmih letih po poplačilu kredita privarčevanih približno 61.000 evrov.

Če se bralec odloči za predčasno poplačilo kredita, bo imel možnost, da sredstva (600 evrov), ki jih trenutno namenja za poplačilo anuitet kredita, preusmeri v različne varčevalne produkte, ki bodo ob različnih pričakovanjih glede tveganja in potencialnega donosa zagotovo izboljšali njegov trenutni življenjski standard in povečali možnost, da privarčuje bistveno več kot sicer.

Če se odloči za predčasno poplačilo kredita, bi mu priporočil, da znesek 600 evrov nameni za mesečno varčevanje. Tako bi v osmih letih lahko privarčeval:

  • 62.000 evrov pri dvoodstotni donosnosti,
  • 68.000 evrov pri štiriodstotni donosnosti,
  • 73.000 evrov pri šestodstotni donosnosti,
  • 79.000 evrov pri osemodstotni donosnosti.

Na podlagi predpostavk lahko z informativnimi izračuni ugotovimo, da se bralcu vsekakor izplača predčasno poplačati kredit. Ker pa nam ni posredoval relevantnih podatkov o višini depozita in kredita ter o višini obrestnih mer za depozit in kredit, lahko izračuni bistveno odstopajo od resničnega stanja. Pred odločitvijo mu zato svetujemo, da se zglasi na enoti banke, kjer je posojilo najel, da mu preračunajo vse stroške in možne scenarije v primeru predčasnega poplačila kredita. Samo tako bo pridobil konkretnejše podatke, ki mu bodo bistveno olajšali odločitev.

Pomemben podatek pa lahko razberemo tudi iz trenutnega stanja evropskega bančnega sistema. Zdajšnje rekordno nizke obrestne mere ne bodo vztrajale večno. In z veliko verjetnostjo lahko rečemo, da bodo v prihodnje še precej višje, kar pomeni tudi višji obrok posojila.

Predpostavke: Pri izračunih smo za dolgoročne depozite upoštevali fiksno letno obrestno mero v višini 0,8 odstotka. Nismo upoštevali stroškov predčasnega poplačila kredita in drugih stroškov, povezanih z varčevanjem v vzajemnih skladih.

Več iz rubrike