Moody's izboljšal obete za Slovenijo

Bonitetna agencija Moody's je v petek ohranila bonitetno oceno Slovenije pri Baa1, hkrati pa je obete izboljšala iz stabilnih v pozitivne. To v primeru učinkovitega nadaljnjega izvajanja zastavljenih politik nakazuje možnost zvišanja bonitetne ocene Slovenije v prihodnosti.
Fotografija: foto ANDREW GOMBERT
Odpri galerijo
foto ANDREW GOMBERT

Moody's je obete izboljšala zaradi učinkovitega odgovora države na težave, ki jih je izpostavila pretekla dolžniška kriza. Učinki ukrepanja se kažejo v strukturnih izboljšavah slovenskega gospodarstva s potencialom rasti, ki ga podpira okrevanje investicij in močna rast produktivnosti, trajnih izboljšavah fiskalnega položaja Slovenije z zniževanjem deleža dolga v BDP ter v skorajšnji zaključitvi sanacije bančnega sektorja, so pojasnili.

Pozitivni obeti nakazujejo možnost zvišanja bonitetne ocene Slovenije v prihodnosti v primeru učinkovitega nadaljnjega izvajanja zastavljenih politik - nadaljnjega zniževanja državnega dolga, utrjevanja finančnega sistema prek uspešne izvedbe preostanka predvidenih privatizacij bank ter napredka pri izvedbi načrtovanih reform, povezanih s trgom dela in staranjem prebivalstva.
Slovenija ima pri ostalih dveh glavnih bonitetnih hišah Fitch in Standard & Poor's oceni A- s stabilnimi obeti oz. A+ s pozitivnimi obeti.

Več iz rubrike