Finančni nasvet: Najboljši približek univerzalnega portfelja

Kako sestaviti portfelj naložb, ki ga ne bi bilo treba nikoli prilagajati?
Fotografija: Pixabay
Odpri galerijo
Pixabay

To je praktično nemogoče.

V vsakem primeru, tudi če vam uspe sestaviti za vas univerzalen portfelj, ga boste morali občasno prilagajati. Mogoče oziroma skoraj gotovo boste med varčevanjem kdaj v obdobju, v katerem bo naložbeni tip, ki bo predstavljal večji del portfelja, v kratkem času veliko izgubil ali pa veliko pridobil. Da bi še naprej sledili začrtanim ciljem, boste morali razmerja med različnimi tipi naložb znova ponastaviti. Tako pa lahko pridete do najboljšega približka univerzalnega portfelja.

Zelo dobra opcija je določitev, kako velik padec je za vas še sprejemljiv oziroma kako velik padec pri vas ne bo pustil trajnih posledic, in temu primerno prilagoditi portfelj. Gre za neke vrste stresni test, pri katerem pri posameznem tipu naložbe (delnica, obveznica, denar) določite, za koliko lahko pade pri pojavu finančne krize, ter na podlagi razmerij med posameznimi tipi naložb ugotovite, kako močno lahko zaniha celoten naložbeni portfelj v najslabšem možnem scenariju. Če padec pri hipotetični finančni krizi presega vašo mejo še sprejemljivega nihaja, morate prilagoditi razmerja tako, da morebitni padci ne bodo kratili vašega spanca.

Vsem nam je jasno, da se večini ljudi ne ljubi neprestano ukvarjati s portfelji. Kako naj se tega torej loti »kavč vlagatelj«? Kako naj sestavi portfelj, ki bo poleg pravega razmerja med posameznimi naložbenimi tipi dosegal tudi najnižjo stopnjo tveganja ob čim višji pričakovani donosnosti? Delnice na primer imajo najvišjo pričakovano donosnost, a na drugi strani tudi najvišjo stopnjo tveganja. Denar in denarni ekvivalenti na drugi strani predstavljajo najmanj tveganja, a je tudi pričakovana donosnost temu primerna. In medtem ko boste del portfelja namenili delnicam, morate pri drugem delu portfelja poskrbeti za varovalko v obliki naložb s fiksnim donosom. Tako se boste izognili pretiranemu nihanju na trgih. Pod naložbe s fiksnim donosom spadajo obveznice, podjetniške menice, depoziti, nepremičnine za najem oziroma vse, pri čemer denarni tok ni odvisen od nihanj tečajev tržnih vrednostnih papirjev.

Ne pozabite, da gre le za splošen model, ki naj se prilagaja vašim potrebam, časovnemu horizontu ter pričakovanjem in se mora sproti modificirati.

Več iz rubrike