DIALOG: Večmilijardne odlive sredstev je povzročila ženska

Andrej Petek, CFA, član uprave Triglav Skladi, d. o. o., ter dr. Aleksandra Brdar Turk,FRM, članica uprave NLB Skladi, upravljanje premoženja, d. o. o.
Fotografija: Leon Vidic
Odpri galerijo
Leon Vidic

Andrej Petek: Zelo težko je našteti kvalitete dobrega investitorja oziroma upravljavca premoženja, še težje pa je te kvalitete pripisati posameznemu spolu. Osebno mislim, da je pomembneje, da so ekipe upravljavcev sestavljene iz obeh spolov, kar so pokazale tudi določene raziskave. Poleg veliko znanja, izkušenj in trdega dela gotovo štejejo tudi osebnostne lastnosti in v tem delu si moški in ženske nismo vedno enaki. Mislite, da lahko poudarimo določene razlike, ki z vidika upravljanja premoženja govorijo v prid posameznemu spolu?

Aleksandra Brdar Turk: Vsekakor je res, da so uravnoteženi timi precej uspešnejši od homogenih, kar velja ne le za njihovo sestavo po spolu, ampak tudi po starosti, socialnem, nacionalnem ter verskem ozadju. Moški so pri investiranju bolj nagnjeni k drznim odločitvam, upajo si tvegati in se hitreje odločajo, medtem ko ženske sprejemajo naložbene odločitve bolj konsistentno, so nekoliko bolj konservativne in razmišljajo bolj dolgoročno. Kombinacija obojega prinaša najboljše rezultate.

Petek: Raziskave so pokazale, da so moški glede svojega finančnega znanja samozavestnejši kot ženske, medtem ko so ženske previdnejše in niso pripravljene veliko tvegati. Gotovo na investicijske odločitve vplivajo tudi biološke in socialne razlike med spoloma, vendar je po mojem mnenju pri tem vprašanju pomembna tudi razlika v višini in strukturi sredstev, ki jih upravljajo moški in ženske. Hkrati v raziskavah ugotavljajo, da pri upravljanju premoženja oba spola dosegata primerljive rezultate. Lahko te ugotovitve potrdite tudi s svojimi izkušnjami?

Brdar Turk: Klasična vloga ženske kot gospodinje in moškega kot skrbnika gospodinjstva v času milenijske generacije izginja. Ženske so z višjo izobrazbo in vstopom v svet podjetništva pridobile enak status kot moški, njihov povprečni dohodek se zvišuje in vse več je takih, ki same sprejemajo svoje naložbene odločitve. Res je sicer, da so zaradi daljše življenjske dobe in s tem povezanih višjih (tudi zdravstvenih) stroškov v tretjem življenjskem obdobju, ter skrbi za otroke, ki je še vedno pretežno naloga mater v družinah, njihove naložbene odločitve še vedno konservativnejše in dolgoročnejše od moških, vendar se prav zaradi njihovega opolnomočenja in višje finančne samostojnosti uspešnost upravljanja žensk in moških vlagateljev izenačuje, to opažamo tudi pri sodelovanju z našimi strankami.

Petek: Ob analizi ameriških upravljavcev investicijskih skladov ugotovimo, da ob primerljivi uspešnosti upravljanja moških in žensk med upravljavci najdemo manj kot deset odstotkov žensk, med družbami za upravljanje pa so po deležu žensk v ospredju večje družbe. Eden od razlogov izvira že iz izobrazbene strukture, kjer je delež žensk v tem segmentu pomembno manjši kot delež moških. Kako vidite razmere v Sloveniji, kjer je delež žensk med upravljavci premoženja prav tako majhen?

Brdar Turk: Delež žensk v finančni industriji na splošno je v Sloveniji večji kot delež moških, kjer prednjačijo banke in zavarovalnice, res pa je, da znotraj panoge pri poklicu upravitelja še vedno pogosteje srečamo moške. Osebno menim, da na tako odločitev vpliva veliko bioloških dejavnikov, saj je sprejemanje naložbenih odločitev po mnenju psihologov precej podobno adrenalinskim športom, ne pa toliko razkorak pri plačah in nagradah med moškimi in ženskami, ki je v zahodnem svetu še vedno velik.

Petek: V okviru CFA Institute, globalne skupnosti finančnih strokovnjakov, obstaja iniciativa »Women in Investment Management Initiative«, ki želi z večjo poklicno diverzifikacijo pri upravljanju premoženja izboljšati rezultate za vlagatelje. Med cilji iniciative je tudi vpliv na kulturo znotraj poklica upravljanja premoženja. Cilj postaviti vlagatelja na prvo mesto CFA Institute promovira tudi znotraj projekta »Future of Finance«, podobna sporočila pa najdemo tudi v komunikaciji ponudnikov investicijskih produktov. Menite, da v Sloveniji tej temi namenjamo dovolj pozornosti?

Brdar Turk: Postaviti vlagatelje na prvo mesto je gotovo eden od ključnih ciljev tudi v Sloveniji, če kot ponudnik finančnih storitev razmišljaš dolgoročno in želiš zgraditi strateško partnerstvo s stranko. Vendar je treba za doseganje tega cilja svoje stranke poznati, kar pomeni tudi poznati razlike v naložbenih ciljih moških in žensk pa tudi upokojencev, mladih, podjetnikov in družin. V zadnjih letih tudi v Sloveniji finančni svetovalci vse bolj upoštevajo dognanja vedenjskih financ, ki s psihološkega vidika razlagajo način sprejemanja finančnih in drugih odločitev ljudi.

Petek: Sam verjamem v skupinski pristop k upravljanju premoženja, ne glede na to pa so v svetu uspešni upravljavci premoženja zelo slavni. Po merilu dolgoročne uspešnosti upravljanja se na vrhu seznama pojavijo imena, kot je Warren Buffett, Benjamin Graham, John Templeton in Peter Lynch. Glede na manjšo vključenost žensk v ta poklic je seznam nekoliko pričakovan, vendar pa seznamu gotovo lahko dodamo tudi kakšno žensko ime. Katero bi izpostavili?

Brdar Turk: Res je, da je med upravljavci skladov le približno tri odstotke žensk, vendar jih je med najboljšimi več kot deset odstotkov. Prav gotovo lahko med njimi omenimo stoletnico Irene Bergman, najstarejše in legendarne upraviteljice z Wall Streeta, Lauren Templeton, pranečakinjo velikega Johna Templetona, ki sledi njegovim poklicnim stopinjam, ali pa Julie Dean, katere nedavni odhod iz britanske družbe za upravljanje Schroders je povzročil večmilijardne odlive sredstev vlagateljev iz njihovih skladov. To nakazuje zaupanje, ki so ji ga vlagatelji naklonili.

Več iz rubrike

finance

Milijonarka: Biti premožen ni tako enostavno kot si mislite

Biti izjemno premožen ne pomeni, da imaš brezskrbno življenje, kakršnega si morda predstavljate - vsaj po mnenju te milijonarke in njenega moža.

finance

Kuba v pričakovanju prvega uradnega padca valute po kubanski revoluciji

Kubanski peso naj bi letos prvič po revoluciji leta 1959 doživel uraden padec vrednosti, s tem pa ne bo več izenačen z ameriškim dolarjem.

finance

Švedska bo verjetno prva opustila gotovino

Švedska je bila po obsegu brezgotovinskih plačil že prej ena izmed vodilnih držav. Pandemija koronavirusa pa je še pospešila opustitev bankovcev in kovancev v državi.

finance

Prihaja regulacija in obdavčitev kriptovalut

Finančni ministri EU so se na neformalnem dvodnevnem zasedanju v Berlinu zavzeli za enostavno obdavčitev.

Komentarji: