V Ljubljani bo spet pestro

V Ljubljani bo tudi to leto pestro na področju naložb v cestno in komunalno infrastrukturo, pred spomladansko okrepitvijo gradbene sezone napovedujejo na ljubljanski občini.
Fotografija: FOTO: Delo
Odpri galerijo
FOTO: Delo

Največja trenutna projekta na ljubljanskih prometnicah sta s sredstvi EU sofinancirani preureditvi Dunajske in Tržaške ceste, ki sta stekli lani.

V okviru prenove Dunajske ceste so izvajalci konec januarja začeli z gradbenimi deli na odseku od severne obvoznice do Kadilnikove ulice. Ko bodo dela na tem odseku zaključena, bodo delavci nadaljevali z deli do Baragove ulice, nato sledijo dela na tretjem odseku od Dimičeve ulice do Vilharjeve ceste. Dela bodo zaključena predvidoma do avgusta, napovedujejo na Mestni občini Ljubljana.

V okviru obsežne preureditve Tržaške ceste, torej južne vpadnice v mesto, pa so dela na južnem delu zaključena, potekajo pa še na severni strani, torej bližje središču mesta. Pogodbeni rok za končanje je po navedbah občine november, vendar bodo dela, kot pravijo, verjetno zaključena prej.

FOTO: Šipić Roman Delo
FOTO: Šipić Roman Delo
Prav tako velik je projekt gradnje Industrijske ceste v Zalogu. Gre za povezovalno in razbremenilno cesto od Ceste v prod preko Agrokombinatske ceste in Hladilniške poti do Zaloške ceste v dolžini približno 2,2 kilometra. Cesta bo imela dvopasovno vozišče za motorni promet in rekreativno pot na zahodni strani, ki bo namenjena pešcem in kolesarjem. Projekt je ocenjen na 6,5 milijona evrov brez DDV.

Gradnja prve faze severnega dela Industrijske ceste (od Ceste v Prod do Agrokombinatske ceste) se je začela konec aprila lani in se te dni zaključuje s krožiščem na območju Agrokombinatske ceste. Gradnja druge faze severnega dela nove prometnice (odsek od Agrokombinatske ceste do Hladilniške poti), vključno s krožiščem na območju Hladilniške poti, je medtem predvidena do konca leta.Že nekaj časa je v teku tudi obnova Kajuhove ulice na odseku med križiščema z Letališko cesto in Kavčičevo ulico, trenutno delavci preurejajo križišče z Letališko cesto. Pretežni del obnove bo po napovedih občine končan do konca marca, razen dela tik pred križiščem s Kavčičevo ulico.

Zakaj se je na tem delu zapletlo, na občini niso povedali, a sodeč po medijskih zgodbah iz zadnjih let in stanju na terenu bi verjetno lahko to bila posledica pravnih sporov z lastnikom sosednjega zemljišča, družbo Kompas Shop, ki trenutno onemogočajo tudi gradnjo dostopne ceste do nakupovalnega centra švedske Ikee.

FOTO: Delo
FOTO: Delo
Še ta mesec na ljubljanski občini načrtujejo tudi začetek del za rekonstrukcijo ulice Bežigrad, ki povezuje Parmovo ulico in Dunajsko cesto, ter Jakšičeve ulice. Rok za zaključek del je šest mesecev, vrednost projekta pa skoraj 2,1 milijona evrov brez DDV.

V drugi polovici leta je nato predviden še začetek rekonstrukcije Tomačevske ceste ob pokopališču Žale. V sklopu tega projekta je na odseku od Vile Scagnetti do križanja s Potjo spominov in tovarištva predvidena celovita obnova z omejitvijo osebnega motornega prometa ter parkovno obcestno ureditvijo. S tem naj bi funkcionalno in simbolno povezali starejši in novi del pokopališča ter ju združili v celoto.Med majem in oktobrom na ljubljanski občini načrtujejo tudi obnovo Podutiškega nadvoza nad zahodno obvoznico, ki ga je vidno načel zob časa. Ocenjena vrednost je 1,2 milijona evrov; projekt pa bo delno sofinanciral Dars.

Poleg tega poteka razpis za izbor izvajalca za ureditev Trga Mladinskih delovnih brigad na stičišču Prešernove, Aškerčeve in Tržaške ceste. V zaključni fazi je izbor izvajalca za obnovo Ceste na Brdo, tako da naj bi bil izvajalec v delo uveden še ta mesec. Pogodbeni rok za dokončanje gradbenih del je oktober, vrednost del za ureditev ceste in vodovodnega omrežja pa je za občino skoraj 1,4 milijona evrov brez DDV.

FOTO: Hočevar Uroš / Delo
FOTO: Hočevar Uroš / Delo
Občina išče tudi izvajalca za ureditev prostora pred lokalom Zlata ladjica v stari Ljubljani in desne terase pri Tromostovju, še obsežnejši pa je izbor izvajalca za komunalno ureditev Črne vasi in rekonstrukcijo ceste skozi barjansko vas, ki v nadaljevanju vodi v Občino Brezovica in naselje Podpeč. Rok za oddajo ponudb se je po pojasnilih občine iztekel v petek, časovnica in pogodbena vrednost projekta pa bosta znani po podpisu pogodbe. Glavni obnovitveni poseg bo zajemal komunalno ureditev območja, kamor se je v zadnjih letih priselilo veliko novih prebivalcev, ureditev javne razsvetljave in površin z izvedbo pločnikov ter kolesarske steze.

Ob tem v različnih delih prestolnice še naprej poteka in bo tudi letos potekala ureditev več cest v sklopu projekta Čisto zate, v okviru katerega poteka urejanje komunalne in sočasno tudi prometne infrastrukture ter ki je skupaj vreden 111 milijonov brez DDV. Dela so se nedavno začela na območjih Sibirije s prenovo Ceste dveh cesarjev, Zadobrove, Novega Polja, Brda in Slap, nadaljujejo pa se ali se bodo na območju Stožic, Polja, Ježice in Vevč. Projekt bo omogočil, da bo na kanalizacijsko omrežje dodatno priključenih več kot 22.000 prebivalcev.

Več iz rubrike