Tina Kolenc Praznik, Deloitte: Čaka nas izjemno nepredvidljivo leto

Pričakuje se rast brezposelnosti, padec povpraševanja, BDP bo počasi okraval, finančne napovedi so bolj optimistične.
Fotografija: Tina Kolenc Praznik, vodja CFO programa v Deloitte Slovenija. FOTO: Deloitte
Odpri galerijo
Tina Kolenc Praznik, vodja CFO programa v Deloitte Slovenija. FOTO: Deloitte

Rezultate ankete je tako kot lani zaznamovala negotovost zaradi pandemije covid-19, ki močno vpliva na optimizem in pričakovanja za leto 2021.

Ta negotovost je ena od osrednjih ugotovitev, do katerih so prišli z anketo med finančnimi direktorji v regiji Srednje Evrope za leto 2021. Anketa že 12 let dokumentira spreminjajoča se mnenja finančnih direktorjev v regiji, njena najnovejša izdaja pa ugotavlja, da zaskrbljenost na nekaterih področjih še vedno narašča, ponekod pa že vidimo nekoliko več gotovosti in optimizma.
 
Z anketo so med drugim odkrili, da:
  • 62 % finančnih direktorjev v letu 2021 pričakuje rast indeksa cen življenjskih potrebščin;
  • velika večina vprašanih meni, da bo število zaposlenih v njihovem podjetju v letu 2021 ostalo enako (44 %) ali pa da se bo povečalo (28 %);
  • finančni direktorji pričakujejo povečanje stroškov v večini kategorij, ki smo jih v anketi preučevali.
Tina Kolenc Praznik, vodja CFO programa v Deloitte Slovenija. FOTO: Deloitte
Tina Kolenc Praznik, vodja CFO programa v Deloitte Slovenija. FOTO: Deloitte
»Že v lanski anketi smo videli, da negotovost zaradi covida-19 močno spreminja načrte finančnih direktorjev za leto, ki je bilo pred njimi. Vendar pa to ni pretirano omajalo kazalnika zaupanja finančnih direktorjev, ki letos znaša 10 %, v primerjavi z lanskimi 9 %. In čeprav je ta % daleč od rezultatov, pridobljenih v anketah pred pandemijo, pa ni presenetljiv, saj nas čaka izjemno nepredvidljivo leto. Finančni direktorji se bodo zaradi gospodarske negotovosti verjetno spet usmerili navznoter in se osredotočili na nižanje stroškov ter rast s prevzemi, kot kaže anketa. Slovenski finančni direktorji po svoji previdnosti prednjačijo pred kolegi iz tujine. Delež anketiranih, ki ocenjujejo zunanje okolje v letu 2021 kot močno negotovo je visokih 98 %,« je rezultate ankete komentirala Tina Kolenc Praznik, vodja CFO programa v Deloitte Slovenija.

 

Nekaj letošnjih ugotovitev


· Rast BDP še vedno počasna
Povprečna rast BDP, ki jo pričakujemo v letu 2021, bo znašala samo 0,25 %, v primerjavi z 2,0 % v letu 2020 in 2,3 % v letu 2019. Po drugi strani pa se je za 7 odstotnih točk povečal delež vprašanih, ki menijo, da bo BDP v letu 2021 zrasel za več kot 3,5 %. Delež tistih, ki pričakujejo rast za več kot 2,5 %, je 26 %, kar je 30 % manj kot v enakem obdobju lani. 60 % vprašanih pa meni, da BDP ne bo zrasel za več kot 1,5 %, medtem ko jih je lani enako mislilo 37 %.
 
FILE PHOTO: Pedestrians wearing protective masks amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, walk on a street in Tokyo, Japan, February 2, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
FILE PHOTO: Pedestrians wearing protective masks amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, walk on a street in Tokyo, Japan, February 2, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
V Sloveniji 27 % finančnih direktorjev pričakuje, da bo rast slovenskega BDP v letu 2021 nižja od 0,5 %. Nadaljnjih 22 % pričakuje rast med 0,6 % in 1,5 %. Preostalih 51 % jih verjame, da bo rast BDP v letu 2021 višja od 1,5 %. Slovenski finančni direktorji se glede na rezultate ankete glede pričakovanj gibanja BDP uvrščajo med najbolj optimistične v EU in evro območju.

· Finančne napovedi bolj optimistične
Finančni direktorji so letos bolj optimistični glede pričakovanih finančnih rezultatov kot v enakem obdobju lani – takšnega optimizma pravzaprav nismo videli že štiri leta. 47 % anketiranih (48 % iz EU in 45 % iz evro območja) je letos povedalo, da imajo pozitivna pričakovanja glede finančnih rezultatov v svoji organizaciji v letu 2021.
 


Slovenski finančni direktorji so v primerjavi s preteklim šestmesečnim obdobjem glede pričakovanih finančnih rezultatov svojih podjetij bolj optimistični (44 % anketiranih) oziroma enako optimistični (27 % anketiranih). V izraženem povečanju optimizma so tako rahlo previdnejši od svojih kolegov EU in evro območja.

· Mnogi napovedujejo padec povpraševanja
Anketiranci so letos precej bolj skeptični glede upada tujega (40 %) in domačega (52 %) povpraševanja. Lani jih je padec tujega domačega povpraševanja namreč pričakovalo samo 26 %, znižanje domačega povpraševanja pa 27 %. Po drugi strani pa je letos samo 33 % vprašanih zaskrbljenih glede pomanjkanja kvalificirane delovne sile, kar je 16 odstotnih točk manj kot lani.

· Pričakuje se rast brezposelnosti

(FILES) In this file photo employees work in an office building in Midtown New York City, on January 26, 2021. - US private employment increased by 174,000 in January, payroll services firm ADP said on February 3, 2021, a gain more than triple analysts' expectations. The report indicates a rebound in hiring after a contraction in December, which the ADP data showed was less severe than originally reported. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
(FILES) In this file photo employees work in an office building in Midtown New York City, on January 26, 2021. - US private employment increased by 174,000 in January, payroll services firm ADP said on February 3, 2021, a gain more than triple analysts' expectations. The report indicates a rebound in hiring after a contraction in December, which the ADP data showed was less severe than originally reported. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Anketiranci imajo letos večje pomisleke glede stopnje brezposelnosti. Letos jih 68 % (71 % v EU in 61 % v evro območju) pričakuje, da bo brezposelnost v tem letu zrasla, kar je za 32 odstotnih točk več kot lani. Podobno visoko so pričakovanja glede spremembe nivoja brezposelnosti ocenili slovenski finančni direktorji, 73 % jih pričakuje povečanje nivoja brezposelnih v prihajajočem dvanajstmesečnem obdobju.


· Interno financiranje in bančna posojila ostajajo glavni vir financiranja
Finančni direktorji interno financiranje (49 %) in bančna posojila (43 %) še vedno postavljajo na prvo mesto med viri financiranja za svojo organizacijo. In čeprav vprašani nobenega vira financiranja v anketi niso množično označili kot »privlačnega«, tudi ni bilo vira financiranja, ki bi ga več kot 30 % anketirancev označilo kot »neprivlačnega«.
 
Vira financiranja, ki sta dobila največ oznak »nevtralno« (in torej nista ne privlačna ne neprivlačna za anketirance) pa sta zadolževanje podjetja (47 %) in kapital (53 %). Podobno kot tuji kolegi so slovenski finančni direktorji kot privlačna vira financiranja prepoznali bančna posojila (56 %) in interno financiranje (60 %).
 

Več iz rubrike